Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 1126 - 1139 2020-12-30

Analysis of Two Previously Unknown Stories of Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme

Neşegül BOYBEYİ [1]


Cahit Sıtkı Tarancı lived between 1910-1956 and became one of the leading figures of Turkish literature in the Republican Period. Although he’s famous for his success in the field of poetry, his storytelling ability is also known. In Turkish literature, his work is known for its themes such as death, loneliness, love, joy of life, relationships, and nature. It can be said that he focuses on the same themes in his stories as in his poems. His poems were embodied in his stories with a more intense narration. Reflecting the difficulties, he faced in life, the writer sometimes felt pessimistic and sometimes joyful. In this study, the storytelling of Cahit Sıtkı will be emphasized in the context of two unknown stories. The two stories “Aspiratör and Kaynanamı Yutan Çiçek”, which have not been unearthed and therefore not studied, will be discussed. Although there’s no study on these two stories of Cahit Sıtkı, it was compiled for the first time in his book called “Yağmurdan Sonra Güneş” and was introduced to the reader. The study will cover the handling, analysis and will examine in detail by revealing the structure, theme and narrative features of the stories for the first time.

Cahit Sıtkı Tarancı 1910-1956 yılları arasında yaşamış, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden olmuştur. Şiir alanındaki başarısıyla ünlenmiş olsa da edebiyatçının hikâyeci yönü de bilinmektedir. Hikâyelerini daha çok geçim sıkıntısı nedeniyle kaleme aldığı ve şair yönünün daha güçlü olduğu biliniyorsa da hikâyeleri de oldukça kıymetlidir. Cahit Sıtkı Tarancı; Türk edebiyatında ölüm, yalnızlık, sevgi, aşk, kadın erkek ilişkileri, yaşama sevinci, aile ilişkileri, tabiat gibi temalarıyla bilinmektedir. Şiirlerinde olduğu gibi hikâyelerinde de aynı temalar üzerinde durduğu söylenebilir. Öyle ki şiirleri, hikâyelerinde vücut bulmuş, daha yoğun anlatımla okuyucuya aktarılmaya çalışılmış olarak değerlendirilmiştir. Karşılaştığı zorlukları eserlerine yansıtan yazar, kimi zaman karamsar iken kimi zaman ise yaşama sevincini okurlarına hissettirmiştir. Bu çalışmada ise Cahit Sıtkı’nın hikâyeciliği üzerinde, bilinmeyen iki hikâyesi bağlamında durulacaktır. Cahit Sıtkı’nın daha önce gün yüzüne çıkartılmamış ve dolayısıyla üzerine çalışılmamış “Aspiratör ve Kaynanamı Yutan Çiçek” adlı iki hikâyesi ele alınacaktır. Cahit Sıtkı’nın bu iki hikâyesi üzerine bir çalışma mevcut olmamakla birlikte ilk defa Yağmurdan Sonra Güneş adlı kitabında derlenmiş, okuyucu ile buluşturulmuştur. Çalışma bu iki hikâyenin bütün yönleriyle ele alınıp incelenmesini kapsayacaktır. İlk kez incelenecek hikâyelerin yapı, tema ve anlatım özellikleri ortaya konarak hikâyeler ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir.
 • Enginün, İnci (1991). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. Dergâh Yayınları.
 • Kocabaş, Halil (1994). Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyelerinin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Okur, Enver (1993). Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı, Eserleri, Sanatı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Önerli, Selahattin (1976). Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri. Ankara: Akran Matbaacılık.
 • Sağlık, Şaban (2003). Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Hece Yayınları.
 • Tarancı, Cahit Sıtkı (1995). Yazılar, Makaleler, Konuşmalar, Yanıtlar. Sazyek, Hakan (hzl.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Tarancı, Cahit Sıtkı (2016). Evime ve Nihal’e Mektuplar. Enginün, İnci (hzl.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Tarancı, Cahit Sıtkı (2019). Yağmurdan Sonra Güneş. Tonga, Necati (hzl.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Tonga, Necati (2019). Cahit Sıtkı’dan 84 Yıllık Hikâyeler. https://www.karar.com/hayat-haberleri/cahit-sitkidan-84-yillik-hikayeler-1264362
 • Uyguner, Muzaffer (1992). Cahit Sıtkı Tarancı Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Yetiştiren, Nuri (2014). Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölüm Konulu Şiirlerine Psikolojik Bir Bakış. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Zariç, Mahfuz (2013). Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde ve Öykülerinde İmgeler, Üslup ve Tematik İlgiler. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.5, S.10, 22-39.
Birincil Dil tr
Konular Edebi İncelemeler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3084-3204
Yazar: Neşegül BOYBEYİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Çalışmamda bana destek sağlayan değerli hocam Doç. Dr. Hasan Yürek'e teşekkürlerimi sunuyorum.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 5 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akaded766718, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {1126 - 1139}, doi = {10.34083/akaded.766718}, title = {Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Boybeyi, Neşegül} }
APA Boybeyi, N . (2020). Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (4) , 1126-1139 . DOI: 10.34083/akaded.766718
MLA Boybeyi, N . "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 1126-1139 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/56894/766718>
Chicago Boybeyi, N . "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 1126-1139
RIS TY - JOUR T1 - Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Neşegül Boybeyi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34083/akaded.766718 DO - 10.34083/akaded.766718 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1126 EP - 1139 VL - 4 IS - 4 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.766718 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.766718 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme %A Neşegül Boybeyi %T Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2020 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 4 %N 4 %R doi: 10.34083/akaded.766718 %U 10.34083/akaded.766718
ISNAD Boybeyi, Neşegül . "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 / 4 (Aralık 2020): 1126-1139 . https://doi.org/10.34083/akaded.766718
AMA Boybeyi N . Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme. ADED. 2020; 4(4): 1126-1139.
Vancouver Boybeyi N . Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2020; 4(4): 1126-1139.
IEEE N. Boybeyi , "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 1126-1139, Ara. 2021, doi:10.34083/akaded.766718