Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 747 - 771 2020-12-30

Existential Traces in Leyla Erbil’s “Cüce” Novel
Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler

Meliha Yonca ERDEM [1]


The philosophy of existentialism (exoticism), whose first sparks emerged in the middle of the 19th century, essentially questions the meaning of existence. According to this philosophy, human existence is free and human existence precedes its essence. This trend started to be influential first in Western literature and then in Turkish literature, especially after the Second World War.

In the works of Leyla Erbil, one of the representatives of the 1950 generation of Turkish literature, the traces of the philosophy of existentialism are intensely followed. Especially in the novel Cüce, published in 2001 by the same author, phenomena described by the relevant thought movement are featured. In this article, the existential facts determined in Leyla Erbil's novel called Cüce, which consists of ontological inquiries of the main character Zenîme; Anxiety, self, escape, nothingness, sexuality, alienation and death were determined and analyzed and evaluated in the light of the philosophical views of existentialist philosophers and writers such as Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sѳren Kierkegaard, Samuel Beckett, Albert Camus and, Martin Heidegger. Thus, with an inductive method, the position of existentialism philosophy in Leyla Erbil's understanding of literature was determined based on the novel Cüce, and the commonality of the purpose of understanding “human” in the relationship between literature and philosophy was once again revealed.
İlk kıvılcımlarını 19. yüzyılın ortalarında gösteren varoluşçuluk felsefesi (egzistansiyalizm), esas itibarıyla varoluşun anlamını sorgular. Bu felsefeye göre, insan varlığı özgürdür ve insanın varoluşu özünden önce gelir. Bu akım, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, önce Batı edebiyatında daha sonra Türk edebiyatında tesirli olmaya başlar.

Türk edebiyatının 1950 kuşağının temsilcilerinden Leyla Erbil’in eserlerinde varoluşçuluk felsefesinin izleri, yoğun biçimde takip edilir. Yazarın bilhassa 2001 yılında yayımladığı Cüce adlı romanında söz konusu düşünce akımının sınırlarını çizdiği fenomenler ön plana çıkar. Bu makalede Leyla Erbil’in, ana karakter Zenîme’nin ontolojik sorgulamalarından meydana gelen Cüce romanındaki bunaltı, benlik, kaçış, hiçlik, cinsellik, yabancılaşma ve ölüm gibi varoluşsal fenomenler tespit edilip Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sѳren Kierkegaard, Samuel Beckett, Albert Camus ve Martin Heidegger gibi varoluşçu filozof ile yazarların felsefi görüşleri ışığında tahlil edilip değerlendirilir. Böylelikle tümevaran bir yöntemle, Cüce romanından hareketle Leyla Erbil’in edebiyat anlayışında varoluşçuluk felsefesinin konumu belirlenir ve edebiyat-felsefe ilişkisinde “insan”ı anlamak ile anlatmak amacının ortaklığı bir kez daha gözler önüne serilir.

 • Barrett, William(2003). İrrasyonel İnsan. Çev. Salih Özer, Ankara: Hece Yayınları.
 • Cevizci, Ahmet(1999). Felsefe Sözlüğü. 3. bs., İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Coetzee, John Maxwell(2017). “Samuel Beckett’e Bakmanın Sekiz Yolu, Samuel Beckett”, Adlandırılamayan. Çev. Elif Gökteke, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
 • Colette, Jacques(2006). Varoluşçuluk. Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları.
 • De Beauvoir, Simone (1964). İkinci Cins. Çev. Orhan Suda, İstanbul: Düşün Yayınevi.
 • Erbil, Leyla(2017). Cüce. 5. bs., İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Erbil, Leyla(2010). Zihin Kuşları. 3. bs., İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Foulquie, Paul(1991). Varoluşçuluk. Çev. Yakup Şahan, İstanbul: İletişim Yayınları. Gül, Fikri(2004). “Varoluşçu Felsefenin Türk Düşünce Hayatındaki Yansımaları”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18, s. 27-32. Heidegger, Martin(2008). Varlık ve Zaman. Çev. Kaan Ökten, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Kierkegaard, Sѳren(2017). Korku ve Titreme. Çev. Nur Beier, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Kurt, Mustafa(2009). “Varoluşçuluğun Türk Edebiyatına Girişi ve İlk Etkileri”, Gazi Türkiyat Dergisi, Bahar 4, s. 139-154.
 • Mounier, Emmanuel(1986). Varoluş Felsefelerine Giriş. Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Sartre, Jean Paul(1964). Bulantı. Çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Ataç Yayıncılık.
 • Sartre, Jean Paul(2009). Varlık ve Hiçlik. Çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, 4. bs., İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Sartre, Jean Paul(1996). Varoluşçuluk. Çev. Asım Bezirci, 12. bs., İstanbul: Say Yayınları.
 • Şen, Cafer(2010). Türk Romanında Felsefi Açılımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebi İncelemeler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8293-2458
Yazar: Meliha Yonca ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Teşekkür Yüksek Lisans tezimden meydana getirdiğim bu makaleye katkılarından dolayı tez danışmanım, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Karaca'ya teşekkürlerimi sunarım.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 26 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akaded795681, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {747 - 771}, doi = {10.34083/akaded.795681}, title = {Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler}, key = {cite}, author = {Erdem, Meliha Yonca} }
APA Erdem, M . (2020). Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (4) , 747-771 . DOI: 10.34083/akaded.795681
MLA Erdem, M . "Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 747-771 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/56894/795681>
Chicago Erdem, M . "Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 747-771
RIS TY - JOUR T1 - Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler AU - Meliha Yonca Erdem Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34083/akaded.795681 DO - 10.34083/akaded.795681 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 747 EP - 771 VL - 4 IS - 4 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.795681 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.795681 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler %A Meliha Yonca Erdem %T Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler %D 2020 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 4 %N 4 %R doi: 10.34083/akaded.795681 %U 10.34083/akaded.795681
ISNAD Erdem, Meliha Yonca . "Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 / 4 (Aralık 2020): 747-771 . https://doi.org/10.34083/akaded.795681
AMA Erdem M . Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler. ADED. 2020; 4(4): 747-771.
Vancouver Erdem M . Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2020; 4(4): 747-771.
IEEE M. Erdem , "Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 747-771, Ara. 2021, doi:10.34083/akaded.795681