Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 983 - 1000 2020-12-30

Occupation and Resıstance In “Halâs” Novel by Mehmet Rauf
Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş

Merve ŞENER [1]


Mehmet Rauf's novel Halâs (1929), which is the subject of the study, is about the resistance of the Turkish people against the invasions during the Armistice period and the National Struggle. In the fiction of the work, it develops in parallel with the events experienced by Nihat, the main character of the novel. The occupation of Izmir and Istanbul, the realization of the Erzurum and Sivas Congresses, the establishment of the regular army, the liberation of the cities of Urfa, Maraş and Antep from the enemy occupation, the acceptance of the Treaty of Sevres by the Istanbul Government and the establishment of a new government in Ankara, is located chronological order. Mehmet Rauf has narrated the story of resistance and liberation in Anatolia through the character of Nihat.


Within the scope of this study, the work named Halâs was examined in terms of occupation and resistance. Mehmet Rauf, who approached the issue of describing the period of the National Struggle, which is accepted as one of the important turning points in Turkish history, handled his work based on historical facts with a sense of responsibility. In this respect, the extent to which a literary work reflects the historical reality is highlighted with quotations from the work.

Mehmet Rauf’un çalışmaya konu olan Halâs (1929) adlı romanı, Türk halkının Mütareke ve Milli Mücadele yıllarındaki işgaller karşısında gösterdiği direnişi konu edinir. Eser kurgusunda, romanın baş karakteri Nihat’ın yaşadığı olayların paralelinde; İzmir ve İstanbul’un işgali, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin gerçekleşmesi, düzenli ordunun kuruluşu, Urfa, Maraş ve Antep şehirlerinin düşman işgalinden kurtulması, Sevr Antlaşması’nın İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilişi ve Ankara’da yeni bir hükümetin kuruluşu, kronolojik bir sırayla yer almaktadır. Mehmet Rauf, Anadolu’daki direnişi ve kurtuluş öyküsünü Nihat karakteri üzerinden hikâyeleştirmiştir.


Bu çalışma kapsamında Halâs adlı eser, işgal ve direniş açısından incelenmiştir. Türk tarihinin önemli dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen Millî Mücadele dönemini anlatma meselesine bir sorumluluk duygusu ile yaklaşan Mehmet Rauf, eserini tarihsel gerçeklere dayandırarak ele almıştır. Bu bakımdan, çalışmada, edebi bir eserin tarihî gerçekliği ne derece yansıttığına, eserden yapılan alıntılarla dikkat çekilmiştir.
 • Çavdar, Tevfik (2013). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Enginün, İnci (2013).Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yay.
 • Gökbilgin, M. Tayyib (2011). Milli Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesi’nden Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasına. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
 • Güngör, Bilgin (2018). Mehmet Rauf’un Halâs Romanında Aşkın Devingenliği. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-10 . DOI: 10.20304/humanitas.292781
 • Kili, Suna (2007). Türk Devrim Tarihi. İstanbul: Türk İş Bankası Kültür Yay.
 • Özbalcı, Mustafa (1997). Mehmet Rauf’un Romanlarında Şahıslar Kadrosu. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
 • Rauf, Mehmet (1998). Halâs (Kurtuluş). (Haz. Emin Nedret İşli). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
 • Selek, Sabahattin (1976). Anadolu İhtilâli. İstanbul: Cem Yay.
 • Sivridağ, Abdullah, Gurulkan K., Genç, Y. İ., Küçük, M., Demirbaş,U., Karaca, Y., ve Pakırdağ N. (2007). Osmanlı Belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • Tanör, Bülent (2015). Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Törenek, Mehmet (1999). Roman ve Hikâyeleriyle Mehmet Rauf. İstanbul: Kitabevi Yay.
Birincil Dil tr
Konular Edebi İncelemeler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0864-0008
Yazar: Merve ŞENER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) (SAKARYA ÜNİV. ORTAK)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 12 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akaded821664, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {983 - 1000}, doi = {10.34083/akaded.821664}, title = {Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş}, key = {cite}, author = {Şener, Merve} }
APA Şener, M . (2020). Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (4) , 983-1000 . DOI: 10.34083/akaded.821664
MLA Şener, M . "Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 983-1000 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/56894/821664>
Chicago Şener, M . "Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 983-1000
RIS TY - JOUR T1 - Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş AU - Merve Şener Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34083/akaded.821664 DO - 10.34083/akaded.821664 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 983 EP - 1000 VL - 4 IS - 4 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.821664 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.821664 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş %A Merve Şener %T Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş %D 2020 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 4 %N 4 %R doi: 10.34083/akaded.821664 %U 10.34083/akaded.821664
ISNAD Şener, Merve . "Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 / 4 (Aralık 2020): 983-1000 . https://doi.org/10.34083/akaded.821664
AMA Şener M . Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş. ADED. 2020; 4(4): 983-1000.
Vancouver Şener M . Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2020; 4(4): 983-1000.
IEEE M. Şener , "Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 983-1000, Ara. 2021, doi:10.34083/akaded.821664