Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 269 - 290 2019-12-26

KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME

Osman HATİPOĞLU [1]


Kamu yönetiminde yağma sistemi dâhil liyakat dışı uygulamaların yanlış ve etik dışı, liyakat sisteminin ise etik, doğru ve adil bir personel rejimi olarak değerlendirilmesi yaygın olarak kabul gören bir ilkedir.  Bu çalışmada bu yaygın kabulün kamu etiği açısından bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bunun için yağma sistemi ve liyakat dışı diğer uygulama tipleri bu konudaki terimler karmaşası da analiz edilerek açıklanmış ve bu terimler tekrar sınıflandırılmıştır. Daha sonra kayırmacılık, yağma sistemi ve liyakatin kamu etiği ana akım kuramlarında nasıl ele alındığı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. ASPA Kodunda liyakat ilkelerinin öne çıktığı, bürokratik etik yaklaşımında ise kayırmacılığın en düşük etik nokta olarak ele alındığı görülmüştür. Ayrıca “iyi nedenler etiği” ve “kamu profesyoneli etiği” gibi çağdaş yaklaşımlarda da liyakat ilkesinin koşullu veya koşulsuz savunulduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda göreceliği ve değişkenliği savunan etik kuramlarının kayırmacılık ve yağma sistemini doğrudan etik dışı olarak yaftalama konusunda temkinli olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte küreselleşme ve standartlaştırma yolunda olan kamu etiğinin normatif yapısının liyakati tek etik doğru olarak kodladığı nihai sonucuna varılmıştır.

Kamu Etiği, Kayırmacılık, Kayırmacılık Türleri, Yağma sistemi
 • ASPA, (2019) ASPA Code of Ethics. Erişim Tarihi: 01.02.2019. http://www.aspanet.org /public/ASPA/Resources/Code_of_Ethics
 • Aykaç, B. (1990). “Personel Yönetiminde Yeterlik İlkesi”, Amme İdaresi Dergisi, c.24, S. 4, ss. 91-109.
 • Balanuye, Ç. (2001)“ Etik Ne Anlatır? ya da Ortak Anlatımızın Etiği Nedir?”.Virgül, 42, Haz.- Ağ. ss. 26-27.
 • Barut, B. (2015). ”İşyerinde İrrasyonel Davranışlar: “Nepotizm, Favorizm, Kronizm” Algısı Üzerine Nitel Araştırma”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 20, ss. 382-394.
 • Becker, G. S. (1983). “A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence”. Quarterly Journal of Economics, v. 98, n.3, ss.371-400.
 • Bowman, J. S. (2000). “From Codes of Conduct to Codes of Ethics.The ASPA Case”, Handbook of Administrative Ethics, Terry, L. Cooper (ed.), ss. 335-354. 2nd. Edition, New York: Marcel Dekker.
 • Bowman, J. S. (1998). “The Professional Edge”, The Ethics Edge. E. Berman, J. West, S. Bonczek (eds), ss.159-163. Washington: DC: International City/County Management Association.
 • Canman, D. (1995). Çağdaş Personel Yönetimi. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Cutting, R.F. (1900) “Public Ownership and the Social Conscience", Municipal Affairs, March, iv,3-12. (1900), İçinde: Waldo, D. (1948). The Administrative State. A Study Of The Political Theory of American Public Administration, New York:The Ronald Press Company. s. 25. Dunn, C.W. , Martin W. Slann (1994). American Government. A Comparatative Approach. New York: Harper Collins College Publishers.
 • Eaton, D. B.(1880). Civil Service In Geeat Britain. A History of Abuses and Reforms and Their Bearing Upon American Politics. New York:Harper & Brothers. Erişim Tarihi: 03.02.2019. http://archive.org/details/civilserviceing02eatogoog
 • Freeman, C. (2010) Mısır, Yunan ve Roma. Antik Akdeniz Uygarlıkları, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Güran, S. (1980). Memur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri, İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Makrydemetres, A. (2002). “Dealing with Ethical Dilemmas in Public Administration: the 'ALIR' Imperatives of Ethical Reasoning”. International Review of Administrative Sciences, V. 68, June, n. 2, ss. 251-266.
 • Marshall, M.K. (1977). “Will The Victor Be Denied The Spoils? The Constitutional Challanges To Patronaj Dismissals”, Hastings Constitutional Law Quarterly, v.4, ss.165-185.
 • Nadler, J., M. Schulman (2012). Favoritsm, Cronyism and Nepotism. Erişim Tarihi: 04.05.2019. http://www.scu.edu/ethics/practicingfocusareas/ government_ethics/introduction/cronyism.html#
 • Özkanan, A. ve R. Erdem (2014). “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:2, Sayı:20, ss. 179-206.
 • Özlem, D. (2010). Etik: Ahlak Felsefesi. 2. Baskı. Ankara: Say Yayınları.
 • Öztekin, A. (1998). Türk Kamu Yönetiminde Personel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara: DPB Yayın No: 275. PBS, The Roman Empire in The First Century. Social Order. Erişim Tarihi: 01.02.2019. http://www.pbs.org/empires/romans/empire/ order.html
 • Remini, R.V. (1989). The Jacksonian Era, 2nd Ed. Wheeling: Harlan Davidson Inc.
 • Roberts, R. (2001) “Federal Ethics Management and Public Trust ”, Handbook of Administrative Ethics, Terry, L. Cooper (ed.), ss.367-386, 2nd. Edition, New York: Marcel Dekker.
 • Roosevelt, T. (2019). American Government: Acomparative Approach, The Merit System versus Patronaj System, Erişim Tarihi:10.05.2019. www.theodore-roosevelt.com
 • Rosenbloom, D. (2008). “The Politics-Administration Dichtomy in U.S. Historical Context”, Public Administration Review, v.1, January February, ss.57-60.
 • Sayan, İ. Ö. (2010) “Yolsuzluk ve Kamu Etiği”, Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, İpek Özkal Sayan (ed.), ss. 143-168, Ankara: SBF Yayın No:600.
 • Stahl, O. G. (1962). Public Personnel Administration. New York: Harper and Row. Cohen, S. ve Eimicke W.B. (1998) “Trends In 20th Century United States Government Ethics”, Erişim Tarihi:03.05.2019, http://www.columbia.edu/~sc32/documents/ethiclsur1.pdf
 • Stewart, D.W. (1991). “Theoretical Foundations of Ethics in Public Administration: Approaches to Understanding Moral Action”, Administration and Society, N.23. ss: 357-373.
 • TDK (2019). Güncel Türkçe Sözlük. Erişim Tarihi: 05.05.2019. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts& arama=gts&guid= TDK.GTS.4fbccf7e7b2a20.88470548
 • Tortop, N. vd. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tortop, N. (1992). Personel Yönetimi, Ankara: DİE Matbaası.
 • Van Mart, M. ve Denhardt K.G. (2001), “Organizational Structure. A Reflection of Society's Values and a Context for Individual Ethics”, Handbook of Administrative Ethics, Terry, L. Cooper (ed.), ss.227-242. 2nd. Edition, New York: Marcel Dekker.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9048-3090
Yazar: Osman HATİPOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler585950, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {269 - 290}, doi = {}, title = {KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {HATİPOĞLU, Osman} }
APA HATİPOĞLU, O . (2019). KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME. Akademik Hassasiyetler , 6 (12) , 269-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/585950
MLA HATİPOĞLU, O . "KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 269-290 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/585950>
Chicago HATİPOĞLU, O . "KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 269-290
RIS TY - JOUR T1 - KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME AU - Osman HATİPOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 290 VL - 6 IS - 12 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME %A Osman HATİPOĞLU %T KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD HATİPOĞLU, Osman . "KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME". Akademik Hassasiyetler 6 / 12 (Aralık 2019): 269-290 .
AMA HATİPOĞLU O . KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 269-290.
Vancouver HATİPOĞLU O . KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 290-269.