Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 181 - 202 2019-12-26

Egemenlik kavramı ve düşüncesi Kıta Avrupası siyaset geleneğinin en önemli parçalarından birisini oluşturmaktadır. Bu gelenek içerisinde egemenlik kavramı, siyasal topluluk içerisinde en üstün emretme-buyurma yetkisi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu haliyle egemenliğin, mutlak, sürekli, bölünemez ve devredilemez tarzında niteliklere sahip olduğunu düşünülmektedir. Fransız düşünür Jean Bodin tarafından Devletin Altı Kitabı adlı eserinde ilk olarak bu şekilde tanımlandığı bilinen egemenlik kavramının, ondan yaklaşık iki yüz yıl önce yaşamış olan İbn Haldun tarafından nasıl ele alındığı bu çalışmanın konusudur. Bu çalışmanın amacı, İbn Haldun’un Mukkadime adlı eserindeki görüşlerinden hareketle bir egemenlik teorisi çıkarılıp çıkarılamayacağını tartışmaktadır. Dahası, her ne kadar İbn Haldun açık bir şekilde egemenlik kavramını kullanmayı tercih etmese dahi, düşünürün adıyla özdeşleşen Mukkadime’de egemenlik konusuyla ilgili temel bir bakış açısının elde edilip edilemeyeceği tartışılacaktır. Bu tartışmaya bağlı kalarak çalışma, beş başlık altında incelenmiştir. Birinci başlık, egemenlik kavramının tanımı ve tarihsel gelişimini genel hatlarıyla özetlemeye çalışırken; diğer dört başlıkta İbn Haldun’un Mukaddime adlı eseri ve bu eser üzerine yapılan çalışmalardan hareketle egemenlik tartışması yapılmıştır. Çalışmanın argümanı, Mukkadime’de kullandığı anahtar kavramlar yardımıyla İbn Haldun’un egemenlik çalışmalarını yeniden düşünmemizi sağlayacak bir fırsat sunduğu yönündedir.

İbn Haldun, Umran İlmi, Asabiyet, Mülk, Egemenlik
 • Ağaoğulları, M. A. (2018). Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ahmad, Z. (2003). The Epistemology of Ibn Khaldun. London and New York: RoutledgeCurzon.
 • Akal, C.B. (1991). Yasa ve Kılıç. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Alatas, S. F. (2014). Applying Ibn Khaldun. New York: Routledge.
 • Apak, A. (2016). Erken Dönem İslâm Tarihinde Asabiyet. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Apak, A (2017). Kabile. İstanbul: Endülüs Yayınları.
 • Arslan, A. (2018). İbni Haldun. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
 • Beriş, H. E. (2008). “Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-1, ss. 55-80.
 • Black, A. (2010). Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi: Peygamberden Bugüne. (Çev. S. Çalışkan ve H. Çalışkan). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Braud, P. (2013). “Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri”. Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Bozarslan, H. (2016). Lüks ve Şiddet: İbn Haldun’da Tahakküm ve Direniş. (çev. M. I. Durmaz). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Câbirî, M. A (2001). Arap-İslâm Siyasal Aklı. (Çev. V. Akyüz). İstanbul: Kitabevi.
 • Câbirî, M. A. (2018). İbn Haldun Düşüncesi: Asabiyet ve Devlet. (Çev. M. Çelik). İstanbul: Mana Yayınları.
 • Çilingir, L. (2009). Farabi ve İbn Haldun’da Siyaset. Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Demircan, A. (2018). Bedevi. İstanbul: Endülüs Yayınları.
 • Duguit, L. (2013). “Egemenlik ve Özgürlük”, Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Hassan, Ü. (2015). İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • İbn Haldun (2018). Mukaddime. (Haz. S. Uludağ). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kapani, M. ( 2016). Politika Bilimine Giriş. Ankara: BB101 Yayınları.
 • Korkut, Ş (2017). “İbn Haldun’un “es-Siyâsetü’l-Medeniyye” Teorisini Eleştirisi”. İbn Haldun: Güncel Okumalar. (Ed. R. Şentürk). İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kurtoğlu, Z. (2013). İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Lacoste, Y. (2012). İbni Haldun: Tarih Biliminin Doğuşu. (Çev. M. Sert). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Lambton, A. K. S. (1981). State and Governmen in Medieval Islam. London and New York: RoutledgeCurzon
 • Mairet, G. (2013). “Padovalı Marsilius’dan Louis XIV’e Laik Devletin Doğuşu”. Devlet Kuramı, (Der. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi, Ankara.
 • Mahdi, M. (1966). “Ibn Khaldun”. A History of Muslim Philosphy: Volume Two. (Ed. and Int. M. M. Sharif). Kempten: Allgauer Heimatverlag Gmbh.
 • Mücahid, H.T. (1995). Fârâbi’den Abduh’a Siyasi Düşünce. (Çev. V. Akyüz). İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Poggi, G. (2014). Modern Devletin Gelişimi Sosyolojik Bir Yaklaşım. (Çev. Ş. Kut ve B. Toprak). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Schmitt, C. (2013). “Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet”. Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Schmitt, C. (2014). Siyasi İlahiyat: Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm. (Çev. A. E. Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Şahin, K. ve Yaylı, G. (2019). “İbn Haldun”. Türk-İslam Tarihinde Yönetim Belgeleri. (Ed. M. Akçakaya). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Uludağ, S. (2018). “Giriş: İbn Haldun ve Mukaddime”. Mukaddime. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0761-8949
Yazar: Hasan YAYLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3946-338X
Yazar: Onur YILDIRIM
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler637520, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {181 - 202}, doi = {}, title = {İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI}, key = {cite}, author = {YAYLI, Hasan and YILDIRIM, Onur} }
APA YAYLI, H , YILDIRIM, O . (2019). İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI. Akademik Hassasiyetler , 6 (12) , 181-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/637520
MLA YAYLI, H , YILDIRIM, O . "İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 181-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/637520>
Chicago YAYLI, H , YILDIRIM, O . "İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 181-202
RIS TY - JOUR T1 - İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI AU - Hasan YAYLI , Onur YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 202 VL - 6 IS - 12 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI %A Hasan YAYLI , Onur YILDIRIM %T İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD YAYLI, Hasan , YILDIRIM, Onur . "İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI". Akademik Hassasiyetler 6 / 12 (Aralık 2019): 181-202 .
AMA YAYLI H , YILDIRIM O . İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 181-202.
Vancouver YAYLI H , YILDIRIM O . İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 202-181.