Yıl 2017, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 59 - 81 2017-04-15

Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri
Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography

Ferhat Turanlı [1]


Çalışma, Ukrayna Kazaklarının, özellikle Ataman Dmytro Vyshnevetsky’nin faaliyetleriyle ilgilidir. Osmanlı hükumenitinin Ukrayna Kazaklarının Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı’na karşı yürüttüğü faaliyetlerin dur- durulması istikametindeki politikaları değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Osmanlı İmparatorluğu, Moskof Çarlığı ve Polonya krallıkları arasında XVI. Yüzyılın ikinci yarısında cereyan eden ilişkiler analiz edilmektedir. Kazaklar ve Kuzey Kafkasya halkları arasındaki gerçek ilişkiler ve Avrupa’da sosyal ve kültürel fenomen olarak Ukrayna Kazaklarının öneminin artmasında tarihsel faktörlerin baş rolü oynadığı düşünülmektedir.

ABSTRACT

         This is a study of the development of the Ukrainian Cossacks, particularly the military activities of Hetman Dmytro Vyshnevetsky. The policy of the High Porte has been described concerning prevention of actions from the side of Ukrainian Cossacks against the High Porte and the Crimean Khanate in the Near-Azov Sea Area. There has been analysed the political situation, which set in the relations between the Ottoman Empire, Muscovite Tsardom and Poland in the second half of the 16th century. The historical circumstances have been considered, that accounted for the strengthening of the significance of the Ukrainian Cossacks factor, as a cultural and social phenomenon in Europe, as well as the actual existence of stable contacts between the Cossacks and peoples of the Northern Caucasus. 

  • TSMA, E. 7618, Nasuh’un Kanuni Sultan Süleymân’a Gönderdiği Mektup.
  • Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 606 с. – (Turanly, Fеrhad, The Cossack period in Ukraine’s history in Ottoman Turkish written sources (the second half of the 16th – the first quarter of the 18th century) / Ferhad Gardashkan Oglu Turanly, Kyiv: Publishing House “Kyiv-Mohyla Academy”, 2016, 606 p.).
  • Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури: Türk Edebiyatı Tarihi / Григорій Іванович Халимоненко. — K. : КП Редакція журналу «Дім, сад, город», 2009. — С. 179–180. – (Khalymonenko H.I., A History of the Turkish Literature: Türk Edebiyatı Tarihi /Hryhoriy Ivanovych Khalymonenko, Kyiv : Correspondence Point “Editorial Office of the Magazine “A House, Garden, Vegetable Garden”, 2009, pp. 179–180).
  • Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV ‒ середина XVII ст. / Віталій Олексійович Щербак. ― К. : Вид. дім «КМ Akademia», 2006. ― 300 с. : іл.– (Sherbak V.O., The Ukrainian Cossackdom: formation of the social position, The second half of the 15th – the middle of the 17th centuries. / Vitaly Olexiyovych Scherbak, Кyiv : The Publishing House “KM Akademia”, 2006, 300 pp. : ils.).
  • Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. — Тернопіль: Астон, 2012. — Кн. І. — С. 578–687. – (Yuriy M.F., Ukraine from the earliest time to the 18th century: a civilizational context of perception / M.F. Yuriy, L.M. Alexiyevets, Ya. S. Kalakura, O.D. Udod, Тernopil: Аston, 2012, Book І, pp. 578–687).
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ferhat Turanlı
Kurum: National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
Ülke: Ukraine


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler306472, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {59 - 81}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.306472}, title = {Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri}, key = {cite}, author = {Turanlı, Ferhat} }
APA Turanlı, F . (2017). Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri . Akademik İncelemeler Dergisi , 12 (1) , 59-81 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.306472
MLA Turanlı, F . "Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri" . Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 59-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/28937/306472>
Chicago Turanlı, F . "Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri". Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 59-81
RIS TY - JOUR T1 - Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri AU - Ferhat Turanlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.306472 DO - 10.17550/akademikincelemeler.306472 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 81 VL - 12 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.306472 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.306472 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri %A Ferhat Turanlı %T Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri %D 2017 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 12 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.306472 %U 10.17550/akademikincelemeler.306472
ISNAD Turanlı, Ferhat . "Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri". Akademik İncelemeler Dergisi 12 / 1 (Nisan 2017): 59-81 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.306472
AMA Turanlı F . Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 59-81.
Vancouver Turanlı F . Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 59-81.
IEEE F. Turanlı , "Türk Kaynakları ve Tarihçilerine Göre Ukrayna Kazakları ve Dmytro Vyshnevetski’nin Faaliyetleri", Akademik İncelemeler Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 59-81, Nis. 2017, doi:10.17550/akademikincelemeler.306472