Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER

Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 2, 277 - 298, 31.10.2019
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.522471

Öz

Sanat, doğası gereği sürekli değişmek zorundadır. Her değişim başlangıçta tepki ile karşılansa bile kısa bir süre içinde alternatifini yaratacak potansiyeli içinde taşıyarak kabul görmektedir. Sanatın sürekliliği değişim olgusuna bağlıdır. Sanatın değişim ve dönüşümleri eş zamanlı olmasa bile ayrı zamanlarda kültürleri, bu bağlamda da insanın günlük yaşantılarını ve beğenilerini dönüştürmektedir. Sanattaki değişim hareketleri birçok sanatta görüldüğü gibi tekstil sanatını etkileyerek sanatçı ve tasarımcıların farklı arayışlar içerisine girmesini sağlamıştır.

Tekstil, teknolojik üretim anlamında da sanayi devriminin ardından, meta değeri yüksek, işlevsel, endüstri tasarımı boyutunda algılanır hale gelmiştir. İşlevsel oluşunun yanı sıra, kültürel kimliklerin, toplumsal statülerin, cinsel yansımaların ve gündelik hayatın beğeni dilini oluşturmuştur. Özellikle 1960’lı yıllardan günümüze post modern atmosfer içinde yeniden biçim alan tekstil ya da lif sanatı, çok farklı dönüşümler geçirmiştir.

Bu süreçte tekstil tasarımcısı üst başlığı altında yer alan örme tasarımcısı, sanatçı kimliğini benimsemiştir. Örme tasarımı; postmodern yaşam tarzı içinde, artık işlevsel ve ekonomik değer nesnesi olarak ürün vermekle sorumlu değildir; aynı zamanda çağın estetik seçkilerinin arasında yer alabilecek tasarımlar gerçekleştirmektedir.

Bu araştırmada postmodern sürecin örme tasarımının üzerindeki etkileri irdelenecektir. Araştırmanın materyalini, 1960’lardan günümüze tartışmalara neden olmuş, postmodernizm kavramı ve örme giysi tasarımı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Çalışma, veri toplama ve analiz sürecinden oluşmaktadır. Çalışmada, konuya ilişkin kitap, tez, makale bildiri vb. yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Kaynakça

  • Referans1 - AKAY, Ali. (2005). Sanatın Durumları. Ankara: Bağlam Yayıncılık.Referans2 - AKÇA TOKATLI, Ülkü, ERZURUMLU, Özlem. (2016). “Tekstilde Yapı Oluşturma Yöntemlerinin Sanat Alanında İfade Aracı Olarak Kullanımı”, Yıldız Journal Of Art And Design, Sayı: 3 (2), 193-213.Referans3- BAUDRİLLARD, Jean. (2005). Şeytana Satılan Ruh. (Çev: Oğuz Adanır). Ankara: Doğu- Batı Yayınları.Referans4 - BAYBURTLU, Irmak. (2015). Giyilebilir Sanatta Örme ve Dokuma Yapıların Estetik Yeri. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul.Referans5 - DALE, Julie Schafler. (1992). Art to Wear. England: Abbeville Press,Referans6 - ERİNÇ, M. Sıtkı. (2004). Kültür Sanat, Sanat Kültür. İstanbul: Ütopya Yayınları.Referans7 - GİDDENS, Anthony. (1998). Modernliğin Sonuçları. (Çev: Ersin Kuşdil). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Referans8 - GÜRCÜM, Banu Hatice, AYTAÇ, Ahmet. (2015). “Geleneksel ve Kültürel Unsurların Postmodernizm İle Birlikte Tekstil Tasarımında Yükselişi”, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı:16, 247-270.Referans9 - İLBEYİ DEMİR, F. Gonca. (2009). Kiç ve Plastik Sanatlar Üzerine. İstanbul: Ütopya Yayınları.Referans10 - JAMESON, Fredric, HABERMAS, Jürgen, LYOTARD ve Jean François. (1994). Postmodernizm. (Çev: Necmi ZEKÂ). İstanbul: Kıyı Yayınlar.Referans11 - KEDİK, A. Sibel.(1999). “Modernleşme Süreci ve 20.yy Sanatı”, Anadolu Sanat- Süreli Sanat ve Kültür Dergisi (Anadolu Ünv. G.S.F), Sayı:9Referans12 - MODELSKİ, Tania. (1998). Eğlence İncelemeleri. (Çev: Nurdan Gürbilek). İstanbul: Metis Yayınları.Referans13- SAKALAUSKAITE Jovita. (2012). “Lif Sanatı’nın Kavramsal Sanatla İlişkisi”, I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı-I, Cilt 4, Sayı 7 (4) Akdeniz Sanat Dergisi-Antalya.Referans14 - SARI, Safiye. (2017). “Giyilebilir Sanat ve Beden Sanatında Dijital Tekstil Tasarım Uygulamaları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Sayı: 38, 69-85 Referans15 - ŞAHİN, Hikmet (2013). “Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 36, 235-255.Referans16 - ŞAHİN, Hikmet. (2012). “Postmodern Sanat”, İdil Dergisi, Sayı: 5, 90-111.Referans17 - YAMANER, Güzin. (2007). Postmodernizm ve Sanat. (1. Baskı). Ankara: Algı YayınlarıReferans18 - YILMAZ, Mehmet. (2012). Sanatın Günceli Güncelin Sanatı. Ankara: Ütopya YayınlarıReferans19 - YILMAZ, Mehmet. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ekim 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nazan OSKAY (Sorumlu Yazar)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Vanuatu

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler522471, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {277 - 298}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.522471}, title = {ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER}, key = {cite}, author = {Oskay, Nazan} }
APA Oskay, N. (2019). ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER . Akademik İncelemeler Dergisi , 14 (2) , 277-298 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.522471
MLA Oskay, N. "ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER" . Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2019 ): 277-298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/50448/522471>
Chicago Oskay, N. "ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER". Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2019 ): 277-298
RIS TY - JOUR T1 - ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER AU - Nazan Oskay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.522471 DO - 10.17550/akademikincelemeler.522471 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 298 VL - 14 IS - 2 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.522471 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.522471 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER %A Nazan Oskay %T ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER %D 2019 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.522471 %U 10.17550/akademikincelemeler.522471
ISNAD Oskay, Nazan . "ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER". Akademik İncelemeler Dergisi 14 / 2 (Ekim 2019): 277-298 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.522471
AMA Oskay N. ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER. Akademik İncelemeler Dergisi. 2019; 14(2): 277-298.
Vancouver Oskay N. ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER. Akademik İncelemeler Dergisi. 2019; 14(2): 277-298.
IEEE N. Oskay , "ÖRME GİYSİ TASARIMINDA POSTMODERN SANATA YÖNELİK EĞİLİMLER", Akademik İncelemeler Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 277-298, Eki. 2019, doi:10.17550/akademikincelemeler.522471

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) bilginin paylaşımı için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.