Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adına Sahibi

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Turkey
yusuftekin@yahoo.com
Konular: Siyaset Bilimi,Türk Siyasal Hayatı,Anayasa ve Siyasal Kurumlar,Kamu Yönetimi
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Editör

Yrd. Doç. Dr. Serra ERDEM

Turkey
serra.erdem@hbv.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi,Video Tasarımı,Grafik Tasarımı,Görsel Tasarım,Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat,Grafik Tasarımı,Görsel Tasarım,Tasarım,Video Sanatı,Görsel Tasarım
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selmin SÖYLEMEZ

Turkey
selminsoylemez@gmail.com
Konular: Söylem Çözümlemesi,İngilizce,Dilbilimi
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Arzu POLAT

Turkey
arzu.polat@hbv.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Ozan KAHVECİ

Turkey
ozan.kahveci@hbv.edu.tr
Konular: Hukuk,Milletlerarası Özel Hukuk
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi