Yazım Kuralları

1. SAYFA YAPISI:
Yazılar, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 1,5 cm, sol 1,5 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır. Metin iki yana yaslı olmalıdır.
2. BAŞLIKLAR:
Makale Başlığı: Türkçe başlığın tamamı büyük harf, 14 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altında İngilizce başlık yer almalı ve başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.
Metin Başlıkları: Metin alt başlıkları ise her kelimenin ilk harfi büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Başlıklar (Girişe numara verilmeden), rakam düzeninde (1., 2., 3. (3.1.) (3.1.1.) ... şeklinde) numaralandırılmalı, 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Özet/Abstract: Yazının ilk sayfasında, yazar isim/lerinden sonra Türkçe/İngilizce özetler başlığı 10 punto, kalın ve ortalayarak; metin ise 9 punto iki yana yaslı yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak yazılacak özet (abstract) 200-300 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler / Keywords: Türkçe / İngilizce özet metinlerinin hemen alt satırında 9 punto ve sola hizalı yazılmalıdır. Türkçe/İngilizce olarak yazılacak anahtar kelimelerin (keywords) sayısı en az 3 en çok 5 adet olmalıdır.
Extended Abstract / Genişletilmiş Özet: İngilizce özetten sonra Türkçe makaleler için 500-800 kelime arasında Extended Abstract, İngilizce makaleler için ise 500-800 kelimelik Türkçe Genişletilmiş Özet eklenmelidir. Başlık 12 punto, kalın, büyük harfle yazılmalı; metin ise 9 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.
Giriş: Extended Abstract / Genişletilmiş Özet sayfasından sonra yeni bir sayfadan başlanarak, “GİRİŞ” başlığı 12 punto, kalın, tamamı büyük harfle numara verilmeden sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Metin Yapısı: Yazılar, Times New Roman yazı tipinde, tek satır, önce sonra 6 nk paragraf aralıklı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Sonuç: “SONUÇ” başlığı 12 punto, kalın, tamamı büyük harfle numara verilmeden yazılmalıdır.
3. MAKALENİN YAZARI/LARI:
Yazar adları, sola dayalı, adın ilk harfi ve soyadın tamamı büyük harflerle 10 punto ve kalın yazılmalıdır. Soyad üzerine konulan dipnot (sayı ile) (parantez içine alınmadan) verilerek, yazarların akademik unvan, üniversite, fakülte (yüksek okul), bölüm ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak 8 punto ile yazılmalıdır. (Bu kısım, çalışmanız hakemlerden onay alarak geçtiği takdirde sizden istenecektir, ilk etapta çalışmanızı isimsiz göndermeniz gerekmektedir.)
4. METİN İÇİ ATIFLAR:
Atıflar dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezler ile 9 punto olarak yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları (Yazar (lar)ın soyadı, yıl: sayfa numarası) örneğin (Dessler, 2000:9-13), (Masserton ve Slowinski, 1989) ve ikiden çok yazar olması halinde (Russıo vd., 1995) şeklinde gösterilmelidir.
5. FORMÜLLERİ NUMARALANDIRMA:
Metin içerisinde kullanılan formüllere (1), (2), ... şeklinde verilecek numaralar ilgili formülün en sağında yer almalıdır. Formüllere yapılan atıf formül numarası ile yapılmalıdır. Formül numarası verilirken, “aşağıdaki formül” ya da “yukarıdaki formül” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Formüller ya da denklemler “Equation Editor” ya da “MathType” ile yazılmalıdır.
6. TABLO, ŞEKİL, GRAFİKLER:
Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında 9 punto, ortalı, tek satır aralıklı olmalı ve tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır. Alta yazılacak diğer bilgiler kaynaktan sonra yukarıdaki özelliklere uygun olmalıdır.
7. KAYNAKÇA YAZIMI:
Kaynakça bölümü, çalışmanın sonuç kısmından sonra yer almalıdır. Kaynakça başlığı sola hizalı yazılmalıdır. “KAYNAKÇA” başlığı tamamı büyük, kalın, 12 punto; kaynaklar 9 punto, önce sonra 6 nk paragraf aralıklı, tek satır aralıklı yazılmalıdır. İkinci satır sekmesi asılı 1 cm değerinde olacaktır. Kaynakların yazımı APA 6. Edition’a göre yazılmalıdır.
İnternet kaynakları alfabetik olarak T harfinden sonra URL 1: , URL 2: şeklinde devam etmelidir. Metin içinde (URL 1) olarak verilmelidir.
Süreli Yayın Örnek:
Işın, G. (2003). Savaş - barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1(10), 9-12.
Kitap Örnek:
Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Makale Yazım Şablonu için lütfen tıklayınız
8. EKLER:
Ekler, Kaynakça’ dan sonra verilmelidir. Bunlara metin içindeki atıflar “EK Tablo: 1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5” şeklinde yapılmalıdır.

Çalışmanızı gönderirken isim kurum bilgilerinizi eklemeyiniz,

Makale Yazım Şablonu için lütfen tıklayınız.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16628 

NOT: Sayın araştırmacılarımız,

TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri 2020 yılı için çeşitli değişikliklere gitmiştir. Bunlardan birisi de “Etik Kurul Onay” belgesidir. TR dizin tarafından yapılan açıklamada:
1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.
2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir”.
denilmektedir.
Bu bilgilerden hareketle 2020 yılı içinde dergimize yollanan araştırmalar için eğer etik kurul izni gerekiyorsa yukarıdaki hususların dikkate alınmasında yarar vardır. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır. 2019 ve öncesinde dergimize yazılarını yollayan araştırmacılar için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. Bu yazarların etik kurul izin belgeleri almasına gerek yoktur.