Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5, 76 - 87, 22.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Adorno, W.Theodor (2014); Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi. (çev; Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Barbarosoğlu, F. (2017); Moda ve Zihniyet. İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Barker, M. (1989); Comics: Ideology, Power and the Critics. Manchester University Press, Manchester.
 • Barlas, T. (1983); Toplum Bilimlerine Giriş. Savaş Yayınları, Ankara.
 • Barnard, M. (2001); Fashion as Communication. London, New York: Routledge.
 • Baudrillard, J., (1984); La Mode ou La Feerie du Code, “Traverses”, No 3, La Mode, s.26-43.
 • Bon, G.,L. (1974); Kitleler Psikolojisi. (çev; Selahattin Demirkıran), Yağmur Yayınevi, İstanbul.
 • Bullock,A., Stallybrass,O. (Der.) (1977); The Fontana Dictionary of Modern Thought. Fontana Books, Londra.
 • Ertürk, N. (2011); Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1-32, ART-E, Isparta
 • Gençtürk-Hızal, G.S. (2003); Bir İletişim Biçimi Olarak Moda: “Modus”un Sınırları. S.65-86, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/665/8484.pdf
 • Göle, N. (1991); Modern Mahrem. Metis Yayınları, İstanbul.
 • Mircea, Eliade, (1993); Mitlerin Özellikleri. (çev; Sema Rifat), Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Şener, M.; İslam Ansiklopedisi; “Avret” maddesi. (http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=040126. (28.02.2018).
 • Kara, Ayşe (2005); ABD’de Eğitimin ABC’si. Okuyan us Yayınları, İstanbul.
 • Koca,E., Koç, F. (2010); Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri. Kültür Tarihimizde Yarış. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1, s. 262-288. Tomlinson, John (1999); Kültürel Emperyalizm. (çev; Emrehan Zeybekoğlu), Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu İmla Klavuzu; “moda” kavramı. http://www.tdk.gov.tr/imla/t16.htm
 • Simmel, G. (2003); Moda Felsefesi; Modern Kültürde Çatışma. (çev; T.Bora), İletişim Yay, İstanbul.
 • Stone, E. (2001); The Dynamics of Fashion. Fairchild Publications, New York.
 • Vatandaş, Celalettin (2015); Modern Çöküş. Açılım Kitap, İstanbul.

MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5, 76 - 87, 22.06.2018

Öz

İçinde yaşadığımız çağın anlamlandırılması ve adlandırılması sosyal zorunluluktur. Bir tasarım
ve eğilim çekişmesi sonucunda tanımlanan çağın ayırt edici özelliği, medya ve dijital yayın
araçlarının organize olmasından kaynaklanır. Modernizm ve son olarak da postmodernizm
tanımlamalarının oluşumu ve gerekçeleri aslında bir tasarım ve yönetim süreci olarak karşımıza
çıkmaktadır. Postmodern eğilimler ve şifrelemeler neticesinde diğer alanlarda olduğu gibi kültür
alanında da yönlendirmeler söz konusudur. Kültür yönlendirmeleri ya da yönetimlerinin birçok
alanla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de moda ve tasarımlarının toplumsal/sosyal
kitleler üzerindeki etkisini kullanabilmesidir. Sosyal düşünce olarak ortaya çıkan modanın
yönetilmesi ve tasarımlanması kadar bu yolla toplumların yönlendirilmesi, yönetilmesi
söz konusu olabilmektedir. Araştırmanın içeriğinde modanın sermaye ve kültür yönetimleri
döngüsü güncel bir örnekle ele alınmaktadır. Moda ve toplum, çağdaşlık, pop kültür, kapitalizm
arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasına yönelik bu çalışma literatür taramasına dayanır.
  

Kaynakça

 • Adorno, W.Theodor (2014); Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi. (çev; Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Barbarosoğlu, F. (2017); Moda ve Zihniyet. İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Barker, M. (1989); Comics: Ideology, Power and the Critics. Manchester University Press, Manchester.
 • Barlas, T. (1983); Toplum Bilimlerine Giriş. Savaş Yayınları, Ankara.
 • Barnard, M. (2001); Fashion as Communication. London, New York: Routledge.
 • Baudrillard, J., (1984); La Mode ou La Feerie du Code, “Traverses”, No 3, La Mode, s.26-43.
 • Bon, G.,L. (1974); Kitleler Psikolojisi. (çev; Selahattin Demirkıran), Yağmur Yayınevi, İstanbul.
 • Bullock,A., Stallybrass,O. (Der.) (1977); The Fontana Dictionary of Modern Thought. Fontana Books, Londra.
 • Ertürk, N. (2011); Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1-32, ART-E, Isparta
 • Gençtürk-Hızal, G.S. (2003); Bir İletişim Biçimi Olarak Moda: “Modus”un Sınırları. S.65-86, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/665/8484.pdf
 • Göle, N. (1991); Modern Mahrem. Metis Yayınları, İstanbul.
 • Mircea, Eliade, (1993); Mitlerin Özellikleri. (çev; Sema Rifat), Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Şener, M.; İslam Ansiklopedisi; “Avret” maddesi. (http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=040126. (28.02.2018).
 • Kara, Ayşe (2005); ABD’de Eğitimin ABC’si. Okuyan us Yayınları, İstanbul.
 • Koca,E., Koç, F. (2010); Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri. Kültür Tarihimizde Yarış. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1, s. 262-288. Tomlinson, John (1999); Kültürel Emperyalizm. (çev; Emrehan Zeybekoğlu), Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu İmla Klavuzu; “moda” kavramı. http://www.tdk.gov.tr/imla/t16.htm
 • Simmel, G. (2003); Moda Felsefesi; Modern Kültürde Çatışma. (çev; T.Bora), İletişim Yay, İstanbul.
 • Stone, E. (2001); The Dynamics of Fashion. Fairchild Publications, New York.
 • Vatandaş, Celalettin (2015); Modern Çöküş. Açılım Kitap, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Moda Tasarımı
Yazarlar

Yakup GÖKDAŞ>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademiksanat337288, journal = {Akademik Sanat}, issn = {2458-8776}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {5}, pages = {76 - 87}, title = {MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ}, key = {cite}, author = {Gökdaş, Yakup} }
APA Gökdaş, Y. (2018). MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ . Akademik Sanat , 3 (5) , 76-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/37684/337288
MLA Gökdaş, Y. "MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ" . Akademik Sanat 3 (2018 ): 76-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/37684/337288>
Chicago Gökdaş, Y. "MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ". Akademik Sanat 3 (2018 ): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ AU - YakupGökdaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 3 IS - 5 SN - 2458-8776- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Sanat MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ %A Yakup Gökdaş %T MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ %D 2018 %J Akademik Sanat %P 2458-8776- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Gökdaş, Yakup . "MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ". Akademik Sanat 3 / 5 (Haziran 2018): 76-87 .
AMA Gökdaş Y. MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ. Akademik Sanat. 2018; 3(5): 76-87.
Vancouver Gökdaş Y. MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ. Akademik Sanat. 2018; 3(5): 76-87.
IEEE Y. Gökdaş , "MODA VE KÜLTÜR YÖNETİMİ İLİŞKİSİNDE MODANIN RÖLÜ", Akademik Sanat, c. 3, sayı. 5, ss. 76-87, Haz. 2018

 1654816583165452217022223