Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 7, Sayfalar 10 - 25 2019-06-30

DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ

Aslı ASLAN [1]


Gelișen teknoloji ile iletișimin hızlı bir șekilde değișmesi, günümüzde dijital çağın imkânları ile tamamen farklı bir bağlama ulașștır. Zamana ve mekâna bağlı olmadan kullanım imkânı tanıyan dijital teknolojiler, merkezsiz yapılarıyla yașamda kolaylık sağladığı gibi, aynı zamanda olușturulan sosyal platformlarla iletișimin ve bilgi paylașımının odağı olup, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiștir. Yeni iletișim ve bilgi paylașma merkezleri her ne kadar kullanıcıların günlük hayattaki eylemlerini ifade etmelerine belirli bir olanak sağlasa da, bu durum aynı zamanda özel hayatın ifșasına da neden olmuștur. Toplumun sosyal yapısındaki bu değișiklikler genellikle olumsuz yorumlansa da, sanat alanındaki yansımaları; ortak bir platformda toplanma, birlikte projeler gerçekleștirme, üretilen eserlerin dijital ortamda paylașılması vb. olanaklarla görünür olmuștur. Bu makalede, Sophie Calle’in “Kendine İyi Bak” çalıșması, dijital çağda özel hayatın teșhir edilmesi bağlamında incelenecektir. Calle’in çalıșması göz önüne alındığında; sanatçı, eser ve izleyici arasında kurulan diyalogun, dijital imkânlarla ortak bir projeye dönüșğü ve bu çoklu ortam aracılığıyla ortaya çıkan kültürel katmanların etkileșiminin, eserin anlamını antropolojik bir söyleme tașıdığı görülmüștür.

Sophie Calle, Dijital Çağ, Teşhir, İşbirliği Projesi, Sanat, İfşa
 • Anık, Mehmet. (2019). Sosyal Medyada Mahremiyetin İfşası: Georg Simmel Ekseninde Eleştirel Bir Değerlendirme. Nazife Şişman (Ed ). Mahremiyet: Hayatın Sırları ve Sınırları, s. 119-133. İstanbul: İnsan Yayınları
 • Bauman, Z., Lyon D. (2016). Akışkan Gözetim (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Bolt, Barbara. (2015). Yeni Bir Bakışla Heidegger (M. Özbank, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap
 • Bourriaud, Nicolas. (2005). İlişkisel Estetik (S.Özen, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları
 • Budak, Hatice. (2018). Sosyal Medya İletişiminde Mahremiyetin Serüveni. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 7/1, s. 146-170
 • Gasset, Ortega y. (2017). İnsan ve "Herkes". (N.G.Işık, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları
 • Lokke, Eirik. (2018). Mahremiyet: Dijital Toplumda Özel Hayat (D. Başak, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
 • McLuhan, Marshall. (1964). Understanding Media The Extensions of Man. Erişim: 12.04.2019. http://bit.ly/2VYgZYA
 • Niedzviecki, Hal. (2010). Dikizleme Günlüğü. (G. Gündüç, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Rafael, Marie-France. (2014). The Artist Taking Care of the Presentation. Sophie Calle’s Prenez soin de vous., M. Butte, K. Maar, F. McGovern, J. Schafaff, M.F. Rafael (Ed.). Assign and Arrange. Methodologies of Presentation in Art and Dance., s. 233-251. Berlin: Sternberg Press
 • Ranciere, Jacques. (2013). Özgürleşen Seyirci. (E.B.Şaman, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları
 • Simmel, Georg. (2015). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Tuğal, Sibel Avcı. (2018). Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
 • Uğurlu, Özge. (2011). Postmodern Pazarlama Stratejisi Olarak Dönüşen Mahremiyet "Fulya'nın İntikamı" Viral Kampanyası Örneği- Postmodern Kodlarla İfşa Edilen Mahremiyet: Transparan Yaşamlar. Hüseyin Köse (Ed.). Medya Mahrem-Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, s.247-263. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Vincent, David. (2017). Mahremiyet Kısa Bir Tarih. (D.C. Başaraner, Çev.). Ankara: Epos Yayınları
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Heykel
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3903-397X
Yazar: Aslı ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademiksanat568164, journal = {Akademik Sanat}, issn = {2458-8776}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {10 - 25}, doi = {}, title = {DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Aslan, Aslı} }
APA Aslan, A . (2019). DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ . Akademik Sanat , 4 (7) , 10-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/47268/568164
MLA Aslan, A . "DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ" . Akademik Sanat 4 (2019 ): 10-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/47268/568164>
Chicago Aslan, A . "DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ". Akademik Sanat 4 (2019 ): 10-25
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ AU - Aslı Aslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 25 VL - 4 IS - 7 SN - 2458-8776- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Sanat DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ %A Aslı Aslan %T DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Akademik Sanat %P 2458-8776- %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Aslan, Aslı . "DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ". Akademik Sanat 4 / 7 (Haziran 2019): 10-25 .
AMA Aslan A . DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ. Akademik Sanat. 2019; 4(7): 10-25.
Vancouver Aslan A . DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ. Akademik Sanat. 2019; 4(7): 10-25.
IEEE A. Aslan , "DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL HAYATIN İFȘASI: SOPHİE CALLE’İN KENDİNE İYİ BAK ESERİ ÖRNEĞİ", Akademik Sanat, c. 4, sayı. 7, ss. 10-25, Haz. 2019