Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Ağlarda Aleniyetler: Kapitalist Paradigmaların Kendini Yeniden Tarif Etme Hali

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 15, 6 - 22, 11.05.2023

Öz

Modern dünyada aleniyetler sosyal ağlar üzerinden yeniden inşa edilmektedir. Sosyal ağların bir çeşit siber kamusallık olduğu söylenebilir. Aleniyetler geleneksel dünyada şekillenmiştir ve modern dünyada kamusallık olarak yeniden üretilmiştir. Modern dönemle birlikte özel ve kamusal alan ayrımı sermayenin tarihsel gelişim süreci içinde dönüşen üretim-tüketim ilişkilerinin bir sonucu olarak görülebilir. Günümüz kapitalizminin kültürel dünyası insanları aleniyete ve dışavuruma özendirmektedir. Aleniyet fetişizminin yaygınlaşması ve çoğalarak genişlemesi iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu araçsal imkânlarla etkisini arttırmaktadır. Geleneksel dünyanın ve modern dünyanın yerleşik düzen kamusallıklarının yerini internet üzerindeki kamusallıklar almaktadır. Sosyal ağlarda aleniyetlerin fetişizminin giderek yaygınlaşması sermaye tarafından da desteklenmektedir. Böylelikle birey kendi tahayyüllerden oluşan gerçek dışılığa, bir fantazmaya dönüşmektedir. Sermaye tarihi içinde yer alan yeniden üretim süreçleri kültürel hayatı belirlemektedir. Kapitalizmin aleniyetleri kışkırtması sonucunda meydana gelen kültürel çıktılardan biri bireyin görünüş biçimini tasarlaması ve sergilemesidir. Bu tasarı ve sergileme biçimleri yeni bir kamusal alan olan sosyal ağlarda gerçekleştirilmektedir. Böylelikle aleniyet biçimleri de dönüşüme uğramaktadır.

Kaynakça

  • 1. Adorno, Theodor W. (2009). Kültür Endüstrisi. N. Ülner & M. Tüzel, E. Gen (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları
  • 2. Ağaoğlu, M.A., Türk, D. , Yalçınkaya, A., Yılmaz, Z., Zabcı, F. (2011). Batıda Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
  • 3. Arendt, H. (2008). İnsanlık Durumu. Bahadır Sina Şener (Çev.). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
  • 4. Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. Ali Berktay (Çev.). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
  • 5. Benjamin, W. (2008). Pasajlar. Ahmet Cemal (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • 6. Braudel, F. (1991). Maddi Medeniyet ve Kapitalizm. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Işıl KESKİN ŞAHAN
Cabana Eğitim ve Danışmanlık
0000-0003-1934-480X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2023
Kabul Tarihi 28 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA
KESKİN ŞAHAN, I. (2023). Sosyal Ağlarda Aleniyetler: Kapitalist Paradigmaların Kendini Yeniden Tarif Etme Hali. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 8(15), 6-22.