Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyolojik Araştırma, Yöntem ve Tekniklerinin Sosyal Medya Üzerinden Kullanımı

Yıl 2019, Sayı 6, 37 - 56, 12.12.2019

Öz

Sosyal medya ile birlikte yaşantımız dijitalleşmektedir. Gündelik yaşantımız içerisinde birçok şeyi sosyal medya vasıtasıyla yapıyor oluşumuz bu durumu ispatlar niteliktedir. Bireylerin yaşantılarını sosyal medyaya taşımaları ve bu araçların sık kullanımı sosyal medya üzerinde toplumsal gerçekliğe ilişkin izlerin bulunduğu anlamına gelmektedir. Toplumsal gerçekliğin sosyal medyadaki izlerini sürmek ve bu izleri verilere dönüştürerek analiz etmek, toplumsal gerçekliği sosyal medya üzerinden ya da sosyal medya dolayımlı araştırmalar vasıtasıyla anlayabileceğimiz anlamına gelmektedir. Sosyal medya üzerinden toplumsal gerçekliğin izleri, bilimsel yöntem ve tekniklerle dönüştürülerek bilimsel veriler haline getirilmektedir. Bu durum sosyal medya üzerinden ya da aracılığıyla bilimsel yöntem ve tekniklerin nasıl kullanılacağı sorununu gündeme getirmektedir.

Sosyoloji toplumsal gerçekliği konu edinen bilim dalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumsal gerçekliğin okunabilmesi, sosyoloji için sosyal medyayı önemli bir kaynak ve/veya araç konumuna sokmaktadır. Sosyolojik araştırmaların sosyal medya üzerinden ya da aracılığıyla tasarlanması ve bu araştırmalarda kullanılan tekniklerin sosyal medya dikkate alınarak kullanılması ile sosyoloji araştırmaları sosyal medya üzerinden ya da aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu çalışmada sosyolojik araştırma yöntem ve tekniklerinin sosyal medya üzerinden kullanımı tartışılmıştır. Bu yöntem ve tekniklerin sosyal medyada kullanımının avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın sosyal medya üzerinden sosyoloji araştırmaları yapmak isteyen araştırmacılar için kısa bir rehber niteliğinde olması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akalın, M. (2015). Örnek Açıklamalarıyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Tekniği Anket. Ankara.
 • Alyanak Büker, Z. (2015). Etnografi ve Çevrimiçi Etnografi. İçinde M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2. Baskı, pp. 117–163). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bal, H. (2014). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri. (1. Baskı, Ed.). Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi (1. Baskı). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Binark, M. (2015). Giriş. İçinde M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2. Baskı, pp. 15–25). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Brooker, P., Barnett, J., Cribbin, T., & Sharma, S. (2016). İlk ’Büyük Veri Sorununu ’ Çözebildik mi? Sosyal Medya Analizleri İçin Veri Toplama ve Görsel Temsili İlgilendiren Uygulamalı Konular. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 34–50). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9789944919289
 • Çomu, T. (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği. Ankara Üniversitesi.
 • Çomu, T., & Halaiqa, İ. (2015). Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi. İçinde M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2. Baskı, pp. 26–87). Ayrıntı Yayınları.
 • Deniz, A. Ç. (2016). Arap Sosyal Medyasında Türk Dizileri. İçinde A. Ç. Deniz & A. B. Hülür (Eds.), Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar (1. Baskı, pp. 111–134). Konya: Literatürk Academia Yayıncılık.
 • Erdoğan, A. (2013). Sosyometrinin Doğuşu ve Gelişimi. Sosyoloji Dergisi, 387–414.
 • Eren, B. (2016). Twitter ve Siyasal İletişim. İçinde S. Karakulakoğlu Ersöz & Ö. Uğurlu (Eds.), İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter (1. Baskı, pp. 17–31). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Hewson, C. (2016). Dijital Yöntem Araştırmalarında Etik Sorunu. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 206–221). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Hope, J. (2016). Araştırma Katılımını Genişletmek İçin Karma Yöntemleri Birleştirmek. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 71–86). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Hutchinson, E. (2016). Dijital Yöntemler ve Sürekli Yeniden Keşif? Senkronize Olmayan Görüşme ve Fotografik Uyarım. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 143–156). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaplan Çorum, B. (2013). Türk Dijital Mac Topluluğu. İçinde K. Varnalı (Ed.), Dijital Kabilelerin İzinde (pp. 147–193). İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Kaya, A. (2017). Sosyal Paylaşım Ağlarının Kişilerarası İletişim Sürecine Etkisi Bağlamında Facebook. İçinde A. Büyükaslan & A. M. Kırık (Eds.), Sosyal Medya Araştırmaları 1 (2. Baskı, pp. 155–205). İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Levi, E., & Şenol, I. (2013). Kadın Bakış Açısından Özel Günlerde Kutlama ve Hediye Verme Ritüelleri. İçinde K. Varnalı (Ed.), Dijital Kabilelerin İzinde (pp. 117–146). İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü (2. Baskı). Ankara.
 • Mert, E. (2015). Anket, Çevrimiçi Anket Tekniği ve Çevrimiçi’nde Anket Uygulaması. İçinde M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (İkinci Bas, pp. 88–116). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (5. Baskı). Ankara: Yayın Odası Yayıncılık.
 • Sağır, A. (2016). Facebook Gruplarında Üretilen Taraftar Kimlikleri. İçinde A. Ç. Deniz & A. B. Hülür (Eds.), Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar (1. Baskı, pp. 215–258). Konya: Literatürk Academia Yayıncılık.
 • Sajuria, J., & Fabrega, J. (2016). Anketlere İhityacımız Var mı? Twitter Neden Kamuoyu Anketlerinin Yerine Geçemeyecek Ama Onları Tamamlayacak. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 87–104). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Şatıroğlu, A. (1999). J. L. Moreno ve Sosyometri Üzerine. Sosyoloji Dergisi, 3(5), 111–126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/4218
 • Snee, H., Hine, C., Morey, Y., Roberts, S., & Watson, H. (2016). Yöntemleri Birleştirmek ve Karşılaştırmak. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 67–70). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Striling, E. (2016). “Her Zaman Facebook’dayım!”: Ana Akım Araştırma Aracı ve Etnografya Alanı Olarak Facebook’u Araştırmak. İçinde H. Snee, C. Hine, Y. Morey, S. Roberts, & H. Watson (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (1. Baskı, pp. 51–66). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S., & Çomu, T. (2014). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!” İçinde Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!” (İkinci Bas). İstanbul.
 • Tunalı, V. (2016). Sosyal Ağ Analizine Giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Varnalı, K. (2013). Dijital Kabilelerin İzinde. (K. Varnalı, Ed.). İstanbul: Mediacat Kitapları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeref KARAKAYA> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4910-0358
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 5 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 12 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Karakaya, Ş. (2019). Sosyolojik Araştırma, Yöntem ve Tekniklerinin Sosyal Medya Üzerinden Kullanımı . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (6) , 37-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/50582/587582

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)