Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE BİREYSEL SİLAHLANMA VE SONUÇLARI

Yıl 2019, Sayı 6, 25 - 37, 12.12.2019

Öz

Amerika Birleşik Devletleri’nin bireysel silahlanma politikasında, genellikle modern devletlerin uygulamayı tercih ettiği sınırlayıcı politikadan ziyade müsamahakâr tutum dikkat çekmektedir. Her yıl binlerce vatandaşı bireysel silahlanma sebebiyle hayatını kaybetmesine rağmen müsamahakâr tutumunu sürdüren ABD, ülke içinde ve dışında birçok sivil toplum kuruluşu tarafından eleştirilmektedir. Bütün dünyada şok etkisi yaratan silahlı saldırılar, ABD’nin bireysel silah politikasına ve ABD vatandaşının silahlanma eğilimine engel olamamaktadır. ABD ile benzer kültüre sahip birçok ülke bireysel silahların sebep olduğu katliamlardan etkilenerek müsamahakâr tutumlarını sınırlayıcı politikalara çevirmiş olmasına rağmen, ABD’nin müsamahakâr politikada ısrarcı olmasının temelinde silah lobileri yer almaktadır. Bu araştırmada; bireysel silahlanmanın ne olduğu, ABD’nin bireysel silahlanmaya hak tanıyan anayasal ve yasal düzenlemeleri, ABD’de bireysel silahlanmayı konu edinen bazı yargı içtihatları, bireysel silahlanmaya yön veren silah lobileri ve bireysel silahlanmanın sonuçları analiz edilmektedir. 

Kaynakça

  • ABD/Columbia Yüksek Mahkemesi Dick Heller ve Diğerleri Kararı, (2008). URL: https://www.law.cornell.edu/supct/cert/07-290; http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court /554/570.Html; https://www.law. cornell. edu/supct/cert/07-290 (Erişim Tarihi: 26.02.2018)Akbay, M., (2007). Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Metinleri, URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/245/2199.pdf, DOİ: 10.1501/Hukfak_0 000000164, (Erişim Tarihi: 26.02.2018) Amerikanınsesi, (2018). Amerika’da Bireysel Silahlanma Tartışması Sürüyor, URL: https://www.amerikaninsesi.com/a/amerka-breysel-slahlanma-slahlisaldirilar/4201590.html (Erişim Tarihi: 15.01.2019).BBC, (2018a). ABD, İngiltere, Kanada ve Avusturalya’da Cinayet Suçlarında Silah Kullanım Oranlarının Diğer Suçlar İçindeki Oranı, URL: http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41496572 (Erişim Tarihi: 16.02.2018). BBC, (2018b) ABD’de En Çok Can Kaybı Yaşanan Silahlı Saldırılar, URL: http://www.bbc. com/turkce/haberler-dunya-41496572 (Erişim Tarihi: 16.02.2018). BBC, (2018c). ABD’de İntihar Eylemlerinde Silah Kullanımı, URL: http://www.bbc.com/ turkce/haberler-dunya-41496572 (Erişim Tarihi: 16.02.2018). BBC, (2018d). Trump'tan Kongre Üyelerine Çağrı: Silah Lobisinden Korkmayın”, URL: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43236629 (Erişim Tarihi: 15.010.2019).Bill of Rights, (1698). URL: https://www.constituteproject.org/cons titution/United_B Kingdom_2013. pdf?lang=en (Erişim Tarihi: 27.02.2018).Bireysel Silahlanmaya Dair 2017 Yılı Raporu, (2017). URL: http://www.ozel guvenlik.pol.tr/ Duyurular/Sayfalar/b%c4%b0reysel-s%c4%b0lahlanmaya-da%c4%b0r-2017-yılı-raporu.aspx (Erişim Tarihi: 30.08.2018).CNNTURK, (2018). İstanbul Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı, URL: https://www.cnnturk. com/turkiye/polis-ve-astsubay-arasinda-silahli-kavga (Erişim Tarihi: 05.09.2018 ).Constituteproject, (2018). URL: https://www.constituteproject.org/search?lang=en&key= arms&status=inforce (Erişim Tarihi: 27.02.2018). Daily, (2017). Steve Stephens dead: Body of 'Facebook killer' found by police, URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4416996/Cops-hunt-man-shot-killed-man-Facebook-Live.html (Erişim Tarihi: 27.02.2018). Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Emekli / Müstafi Personelin Silahına Ait Ruhsat, Devir, Bağış ve Kayıp İşlemleri, (2018). URL: https://www.dzkk.tsk.tr /data/icerik/352/ DzkkSilahRuhsatIslemleri.pdf= (Erişim Tarihi: 10.09.2018).Gözübüyük, A. P., (1955). Silah ve Silah Sayılan Aletlere Dair Temyiz İçtihatlarının Tahlili, URL: http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmaka le/1955-6/4. pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2018). Guatemala Anayasası, (1985). URL: https://www.constituteproject.org/constitution/ Guatemala_1993.pdf (Erişim Tarihi: 27.02.2018,).Gunpolicy, (2013). URL: http://www.gunpolicy.org/firearms/citation/news/422 (Erişim Tarihi:27.02.2018).Haiti Anayasası, (1987). URL: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Haiti/haiti1987. html (Erişim Tarihi: 27.02.2018).Indipendent, (2017). Steve Stephens dead: Body of 'Facebook killer' found by police, URL: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/steve-stephens-dead-facebook-killer-cleveland-shooter-dies-suicide-shoots-self-pennsylvania-police-a7689486.html(Erişim Tarihi: 27.02.2018). İran Anayasası, (1979). URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989. pdf?lang=en (Erişim Tarihi: 27.02.2018, ).Kalaycı, İ., (2011). “Türkiye ve Dünya Bağlamında Bireysel Silah(lanma) Sorunu ve Psiko-ekonomik Çözümlemesi: Sürdürülebilir Silahsızlanma İçin Bir Manifesto”, URL: https://www.slideshare.net/UmutVakfi/bireysel-silahlanma-sorunu-ve-psikoekonomik-zmle mesi (Erişim Tarihi: 04.08.2018).Meksika Anayasası, (1917). URL: https://www.constituteproject.org/consti tution/Mexico_ 2015.pdf?lang=en (Erişim Tarihi: 27.02.2018). Palmer, E., (2013). Development of Swiss Gun-Control Law, URL: https://www.loc.gov/ law/help/firearms-control/switzerland.php (Erişim Tarihi: 27.02.2018).Parker, S., (2018). Small Arms Survey 2011 States of Security, URL: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-09-EN. Pdf (Erişim Tarihi: 27.02.2018, ). Pierson, C. (2011). Modern Devlet. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.Quartz, (2016). ABD’de Silah Şirketleri Tarafından Cumhuriyetçilere Bağışlanan Paralar, URL: https://qz.com/1207851/parkland-shooting-the-nra-and-gun-lobby-inves tedmillions-in-trump-and-other-republicans-in-2016/ (Erişim Tarihi: 15.01.2019). Silahların Kontrolü Yasası, (1968). URL: https://www.atf.gov/rules-and-regulations/gun-control-act (Erişim Tarihi: 26.02.2018, ). Small Arms Survey, (2019). Definitions of Small Arms and Light Weapons, URL: http://www.small armssurvey.org/weapons-and-markets/definitions.html (Erişim Tarihi: 04.08.2018).Theguardian, (2018). URL: https://www.theguardian.com/us-news/video/2018/feb/23/donald-trump-give-teachers-carry-guns-bonus-video (Erişim Tarihi: 26.02.2018).Tilly, C., (2001). Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu. (Çev. Emiroğlu, K.) Ankara: İmge Kitapevi.Time, (2016). URL: http://time.com/4168056/obama-gun-control-speech-transcript/ Erişim Tarihi: 26.02.2018).Ulusal Ateşli Silahlar Yasası, (1934). URL: https://www.atf.gov/rules-and-regulations/na tional-firearms-act (Erişim Tarihi: 26.02.2018). 442 sayılı Köy Kanunu, (1924). URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.3.442.pdf (Erişim Tarihi: 08.09.2018).5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, (2004). URL: http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.51 88.pdf (Erişim Tarihi: 08.09.2018). 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, (1953). URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.911779.pdf (Erişim Tarihi: 09.08.2018). 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, (2016). URL: http://www.resmigazete. gov.tr/ eskiler/2016/10/20161029-5.htm (Erişim Tarihi: 08.09.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür AYDIN>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9827-5015
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 9 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 21 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Aydın, Ö. (2019). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE BİREYSEL SİLAHLANMA VE SONUÇLARI . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (6) , 25-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/50582/589272

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)