Özel Sayı

Cilt: 29 Sayı: Özel Sayı, 19.12.2020

Yıl: 2020

Derleme

Derleme

2. Dünyada ve Türkiye'de COVID-19: Epidemiyolojik Veriler

Derleme

3. SARS-CoV-2 Mikrobiyoloji ve Patogenez

Derleme

4. COVID-19 Kliniği ve Yönetimi

Derleme

5. COVID-19 Tanısı: Serolojik ve Moleküler Testler

Derleme

8. COVID-19 Hastasının Yoğun Bakım Yönetimi

Derleme

9. COVID-19’da Pulmoner Rehabilitasyon

Derleme

11. COVID-19: Hastanede Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Derleme

12. İmmünsüprese Hastalarda COVID-19