Yıl 2014, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 21 2014-04-01

The Level Of Having Scientific Process Skills Of 5th Class Primary School’s Studendts (Afyonkarahisar Sample
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21)

İjlal OCAK [1] , Hamide TÜMER [2]


This study aims to find out and evaluate the level of scientific process skills 5th primary school students have. Sample group consisted of 452 5th grade students randomly selected from 20 primary schools in Afyonkarahisar’s city center and towns. Percentage, arithmetic average, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze collected data. The alpha level of test statistics was chosen at 0.05 for all tests. The results showed that there are significant differences in students’ scientific process skills levels according to educational level of parents type of schools and having a computer at home. But, no significant difference was detected based on gender. © Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bu çalışma, ilköğretim okulları 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine sahip olma düzeylerini tespit etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini rastgele seçilen, Afyonkarahisar il ve kasabalarında bulunan toplam 20 ilköğretim okulunda öğrenim gören 452 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi sürecinde yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi, .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine sahip olma düzeyleri; anne ve babalarının öğrenim durumları, okulların kurum tipleri ve bilgisayara sahip olmaları bakımından anlamlı farklılık göstermiştir. Cinsiyet bakımından farklılık göstermemiştir
Primary Education
 • Aydınlı, E., 2007. İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Performanslarının Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu, B., 2006. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi EBE, İzmir.
 • Azizoğlu, N. ve Dönmez, F., 2010. Meslek Liselerindeki Öğrencilerin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkesir Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 4, Sayı 2, sayfa 79-109.
 • Bağcı-Kılıç, G., 2003. Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TİMMS): Fen Öğretimi, Bilimsel İlköğretim http://ilkogretim-online.org.tr. (1): 42-51. online 2
 • Başdağ, G., 2006. 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi Ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Böyük, U., Tanık, N. ve Saraçoğlu, S., 2011. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk bilim Araştırma Vakfı Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Sayfa:20-30.
 • Büyüköztürk, Ş.ve Diğerleri., 2008. Bilimsel Yöntemleri, Araştırma Yayıncılık. Ankara:Pegema
 • Büyüköztürk, Ş., 2005. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 5. Baskı, Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Çakar, E., 2008. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Bilimsel Programının Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Enstitüsü, Isparta. Süreç Becerileri Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • İpek, Y., 2010. Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Karar, E. E., 2011. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Karasar, N., 2006. Bilimsel Araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkmaz, H., Tatar, N., Kıray, A., Kibar, G., 2008. İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Pasifik Yayınları.
 • MEB 2006a. İlköğretim Fen Ve Teknoloji 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara.
 • MEB 2006b. İlköğretim Fen Ve Teknoloji 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı, İstanbul.
 • Tatar, N., 2006. İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Başarıya ve Tutuma Etkisi. ( Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Akademik
 • Temiz, B. K., 2001. Lise 1.Sınıf Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Temiz, B. K., ve Tan, M., 2003. Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 89-101.
 • Temiz, B. K., ve Tan, M., 2003. İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri. Çağdas Eğitim Dergisi (296), 34-40.
 • Temiz, B. K., ve Tan, M., 2003. İlkögretim Fen Ögretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri. Eğitim ve Bilim Dergisi (127), 18-24.
 • Yenice, N. ve Karar, E. E., 2012. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,21( 1) 83-100
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İjlal OCAK

Yazar: Hamide TÜMER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ağustos 2015
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { akufemubid19926, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21)}, key = {cite}, author = {OCAK, İjlal and TÜMER, Hamide} }
APA OCAK, İ , TÜMER, H . (2014). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19926
MLA OCAK, İ , TÜMER, H . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19926>
Chicago OCAK, İ , TÜMER, H . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21) AU - İjlal OCAK , Hamide TÜMER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 14 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21) %A İjlal OCAK , Hamide TÜMER %T İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21) %D 2014 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD OCAK, İjlal , TÜMER, Hamide . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 / 1 (Nisan 2014): 1-21 .
AMA OCAK İ , TÜMER H . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 1-21.
Vancouver OCAK İ , TÜMER H . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) (012001) (1-21). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 21-1.