Yıl 2014, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2014-04-01

Hidden Healing Potion Of The Aegean: Sığla
Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6)

Mesut AYDINGÖZ [1] , Sait BULUT [2]


Sıgla (Günlük tree, Liquidambar orientalis ) which is an endemic plant species is grown in the districts of Fethiye, Ula, Köyceğiz of Muğla city.Sığla oil obtained from Günlük tree is a good antiseptic and antiparasitic. It is useful in skin diseases like scabies and fungal. İt is also used in the treatment of gastric diseases, respiratory diseases such as asthma and bronchitis.Sığla oil is very important economically. İ t is used as fixators in perfumery, in cosmetics, in the odour of soaps, in the preparation of some drugs, in the flavored of chewing gum and tobacco, also it is used as natural sources of chemicals such as cinnamic acids and cinnamic alcohol. Neutral essential oil which is obtained from sığla oil by steam distillation is entered to the composition of many valuable natural scents of perfume. Antioxidant properties of sığla oil that is contained cinnamic acid have been revealed by scientific studies. Health benefits, economically usage and promotion of sığla oil is intended in this study. © Afyon Kocatepe Üniversitesi
Endemik bir bitki türü olan Sığla (Günlük Ağacı, Liquidambar orientalis) Muğla ilimize bağlı Marmaris, Fethiye, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yetişmektedir. Günlük ağacından elde edilen sığla yağı iyi bir antiseptik ve parazit öldürücüdür. Pomat ve yakı halinde uyuz ve mantar gibi cilt hastalıklarında yararlıdır. Mide hastalıklarının tedavisinde, astım bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır. Sığla yağı ekonomik açıdan da çok önemlidir: fiksatör olarak parfümeride, kozmetikte, sabunların kokulandırılmasında, eczacılıkta bazı ilaçların hazırlanmasında, ciklet ve tütünlerin kokulandırılmasında, ayrıca sinnamik asit, sinnamik alkol gibi kimyasal maddelerin doğal kaynağı olarak kullanılmaktadır. Sığla yağından su buharı destilasyonu ile elde edilen nötral uçucu yağ da pek çok değerli doğal esanslı parfümün bileşimine girmektedir.Sinnamik asit içeren sığla yağının yapılan çalışmalarla antioksidan özelliği ortaya konmuştur.Bu çalışmamızda sığla yağının sağlığa faydaları, ekonomik açıdan faydalanımı ve tanıtımı amaçlanmıştır
 • Acar, M.İ., Gemici, Y., Genç, A., Özel, N. (1993). Anadolu Sığla (Liquidambar orientalis Mill.) Ormanlarının ve Günümüzdeki Durumu. 2. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No: 3 Ankara.
 • Acatay, A. (1963). Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.)’nın Türkiye’de Yayılışı, YeniTespit Edilen L. orientalis var. Suber Varyetesi ve Sığla Ağaçlarına Musallat Böcekler, İ.Ü. Orm. Fak. Dergisi, Seri A, cilt XIII (2), s. 40–57.
 • Atay, I. (1985). Sığla Ağacının (Liquidambar Orientalis Mill) önemi ve Silvikültürel Özellikleri. GÜ. Orman Fakültesi Dergisi,. 35, 15-21.
 • Aureli, P., et al. (1992). Antimicrobial activity of some plant essential oils against Listeria monogytogenes. Food Protect. 55, 344-348.
 • Aydıngöz, M. (2013). Karbon Tetraklorür’ün Karaciğerde Meydana Getirdiği Toksikasyona Karşı Liquidambar Orientalis'ten Elde Edilen Ekstrelerin Koruyucu Etkisinin Araştırılması, Doktora Tezi.
 • Bayramoğlu, E.E. (2010). Soaking with Storax- Possibility of Using Siĝla Tree (Liquidambar orientalis Mill. Var orientalis) Storax as Bactericide in the Soaking Float. Jalca. 105.
 • Baytop, T., (1950). Sur le Styrax liquidus. Pharm. Acta Helv. 25, 60.
 • Baytop, T., (1984). Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Post and Present). İstanbul.
 • Beyazıt, V. (2009). Effects of Sweet Gum (Liquidambar orientalis), Mulberry Leaves(Morus alba) and the Larval Ganglion Extracts of Silkworm (Bombyx mori) on Stroke Parameters (Hemoglobin, Strokin, Cortexin, Frontalin, Temporalin, Parietalin, Occpitalin, Brain Ventriculin, Hemorrhagic Clot) in Rabbits(Lepus capensis). Journal of Animal and Veterinary Advances. 8 2164-2170.
 • Bozkurt, Y., Göker, Y. (1986). Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. G.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University,Edinburgh.
 • Duru, M.E., Cakir, A., Harmandar, M., (2002). Composition Of The Volatile Oils İsolated From The Leaves Of Liquidambar Orientalis Mill. Var. Orientalis And L.Orientalis Var. İntegriloba From Turkey Flavour And Fragrance Journal Flavour Fragr. J.; 17: 95–98
 • Efe, A. (1987). “Liquidambar orientalis’in morfolojik ve palinolojik özellikleri üzerine araştırmalar.” İst. Univ. Orm. Fak. Derg. Seri A, 37, 2.
 • Fernandez, X., (2005). Chemical composition of the essential oils from Turkish and Honduras Styrax. Flavour And Fragrance Journal. 20, 70-73.
 • Fıçıcıoğlu, S. (1988). Saflaştırılmış Sığla Balzamının Analitik İncelenmesi,. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Guenther, E. (1952). The Essantial Oil. Krieger Publishing CO., Malabor, Florida, New York.
 • Gulec, M., et al., (2009). Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak J Pharm Sci. 22, 187-92.
 • Hafizoglu, H., et al., 1996. Chemical composition of levant storax. Holzforschung. 50, 116-117.
 • İstek, A. (1994). Sığla Yağı (Storax)’nın Kimyasal Bileşenleri, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • İstek, A., Hafızoğlu, H. (2004). Sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) odununun anatomik özelliklerinin belirlenmesi. Bartın Or. Fak.Dergisi, Sayı:1.
 • Kaya, Z. ve Alan, M. (2003). “Euforgen Technical Guidelines for genetic conservation and use for oriental International Plant Genetic Resources Institute. Rome. Italy.
 • (Liquidambar orientalis)”.
 • Kim, J., Seo, S. M., (2008). Nematicidal Activity of Plant Essential Oils and Components fromCoriander (Coriandrum (Liquidambar orientalis), and Valerian (Valeriana wallichii) Essential Oilsagainst Pine Wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus). J. Agric. Food Chem. 56, 16. Oriental Sweetgum
 • Lee, Y. S., et al. (2009). Effects of plant essential oils and components from Oriental sweetgum (Liquidambar orientalis) on growth and morphogenesis of three phytopathogenic fungi Pesticide Biochemistry and Physiology. 93, 138–143.
 • Oskay, M., Sarı, D. (2007). Antimicrobial Screening of Some Turkish Medicinal Plants. Pharmaceutical Biology. 45, 176-181.
 • Önal, S., Özer, S. 1985. Ülkemizdeki Sığla Yağı üretimi ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar. Orman Ürünleri Endüstri Kongresi (ORENKO). Trabzon.
 • Örtel., E., (1988) Sığla ormanlarımızın durumu. Orm. Arşt. Enst. Derg. cilt 34, sayı 2, no:68, Ankara.
 • Özcan, M., Özkan, G., Özçelik S., Sağdıç, O. (2005). A study on inhibitory effect of sığla tree (liquidambar orientalis mill. Var. Orientalis) storax againts several bacteria. Phytother.Res. 19:549-551
 • Top, M., Vujovic, S., Zhang, J. (2007). The health benefits of traditional chinese plant medicines: Weighing the scientific evidence. Rural Industries Reserarch and Development corparation. February, 06:128
 • Tyler, V.E., et al., (1981). Pharmacognosy. Lae & Febiger Publisher, Philadelphia.
 • Tunalıer, Z., Öztürk, N., Koşar, M., Başer, KHC., Duman, H., Kırımer N. (2002): Bazı sideritis türlerinin antioksidan etki ve fenolik bileşikler yönünden incelenmesi. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Eskişehir.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mesut AYDINGÖZ

Yazar: Sait BULUT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ağustos 2015
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { akufemubid19931, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6)}, key = {cite}, author = {AYDINGÖZ, Mesut and BULUT, Sait} }
APA AYDINGÖZ, M , BULUT, S . (2014). Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19931
MLA AYDINGÖZ, M , BULUT, S . "Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19931>
Chicago AYDINGÖZ, M , BULUT, S . "Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6) AU - Mesut AYDINGÖZ , Sait BULUT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 14 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6) %A Mesut AYDINGÖZ , Sait BULUT %T Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6) %D 2014 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD AYDINGÖZ, Mesut , BULUT, Sait . "Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 / 1 (Nisan 2014): 1-6 .
AMA AYDINGÖZ M , BULUT S . Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 1-6.
Vancouver AYDINGÖZ M , BULUT S . Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla (012201) (1-6). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 6-1.