Yıl 2014, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2014-04-01

Pozzolan Additives Effect on Mechanical and Physical Properties of Steam Cure Aerated Concrete
Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi

Kadir GÜÇLÜER [1] , Osman ÜNAL [2] , İsmail DEMİR [3]


In this study, aerated concrete mixture were prepared, fly ash was used instead of silica sand and %3, %6, %9, %12 ratios of silica fume is substituted in cement that used as a binder. Mixture were allowed 24 hours in an oven at 75 0C temperature after pouring the into molds 10 cm sides. Steam curing was applied on demolded samples at 80 0C for 8 hours. The effectiveness of pozzolan additives were investigated on aerated concrete that performed of compressive strength, unit weight and ultrasonic transit time experiments. Also the microstructures of samples were investigated by SEM and XRD analysis. According to the results, similar results were obtained of pozzolan additives aerated concrete on mechanical and physical properties between commercial aerated concrete
Bu çalışmada, silis kumu yerine uçucu kül ve bağlayıcı olarak kullanılan çimentoya da %3, %6, %9 ve %12 oranlarında silis dumanı ikame edilerek gazbeton karışımları hazırlanmıştır. Karışımlar 10 cm kenarlı küp kalıplara döküldükten sonra 750C sıcaklığındaki etüv içerisinde 24 saat bekletilmişlerdir. Kalıptan çıkarılan numunelere 800C’de 8 saat süreyle buhar kürü uygulanmıştır. Kür işlemi tamamlanan gazbeton numuneleri üzerinde basınç dayanımı, birim hacim ağırlık ve ultrases geçiş süresi deneyleri yapılarak puzolan katkısının etkinliği araştırılmıştır. Ayrıca numuneler üzerinde SEM ve XRD analizleriyle mikroyapıları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, puzolan katkılı gazbetonun fiziksel ve mekanik özelliklerinde ticari gazbetonunkine benzer sonuçlar elde edilmiştir
 • Ahmaruzzaman M., 2010. A Review on TheUtilization Of FlyAsh. Progress in EnergyandCombustionScience, 36, 327-363.
 • Aker A., 2011. Uçucu külle üretilen genleştirilmiş perlit katkılı gazbeton numuneler üzerinde kür etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar,74. Bilimleri Enstitüsü,
 • Çiçek Y., E., 2002. Pişmiş toprak tuğla, bimsbeton, gazbeton, ve perlitli yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik İstanbul,112. Fen Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü,
 • Demir, İ.,Görhan G., Başpınar, M.,S., Kahraman, E., 2008. Uçucu Kül Bölüm I: Oluşumu, Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 85-94.
 • Erdoğan T.,Y., 2003. Beton. ODTÜ Geliştirme Vakfı ve Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 • Güçlüer K., 2011. Uçucu külden üretilen silis dumanı katkılı gazbeton örnekler üzerine kür etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 83.
 • Hauser A.,Eggenberger U., Mumenthaler T., 1999. FlyAshFromCelluloseİndustry SecondryRawMaterial AutoclavedAeratedConcrete. CementandConcreteResearch, 29, 297-302. as in
 • Karahan O., 2006. Liflerle güçlendirilmiş uçucu küllü betonların özellikleri. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Adana, 274.
 • Karakurt C.,Kurama H.,Topçu İ. B., 2010. Utilization of Natural Zeolite in AeratedConcreteProduction. CementandConcrete Composites,32, 1–8
 • Kurama H., Topçu İ., B., Karakurt C., 2009. Properties of TheAutoclavedAeratedConcreteProducedFromCoalB ottomAsh. Journal of MaterialProcessingTechnology, 209, 767-773.
 • Mostafa N., Y., 2005. Influenceof Air-CooledSlag on PhysicochemicalProperties AutoclavedAeratedConcrete. Research,35,1349– 1357 of
 • CementandConcrete Narayanan N.,Ramamurthy K., AeratedConcrete:
 • StructureandPropertiesof
 • Review.CementandConcreteComposites, 22, 321-329. A
 • Özel G., 2013. Uçucu külün gazbeton özelliklerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 90.
 • Türker P., Erdoğan B., Katnaş F., Yeğinobalı A., 2009. Türkiye’ deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri. TÇMB Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • TS 453, 1988. Gaz ve Köpük Beton Yapı Malzeme ve Elemanları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Wesche K., 2005. FlyAsh in Concrete. Rılem Report, British Library Cataloguing in Publication Data, 173.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kadir GÜÇLÜER

Yazar: Osman ÜNAL

Yazar: İsmail DEMİR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ağustos 2015
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { akufemubid19942, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜÇLÜER, Kadir and ÜNAL, Osman and DEMİR, İsmail} }
APA GÜÇLÜER, K , ÜNAL, O , DEMİR, İ . (2014). Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19942
MLA GÜÇLÜER, K , ÜNAL, O , DEMİR, İ . "Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19942>
Chicago GÜÇLÜER, K , ÜNAL, O , DEMİR, İ . "Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi AU - Kadir GÜÇLÜER , Osman ÜNAL , İsmail DEMİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 14 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi %A Kadir GÜÇLÜER , Osman ÜNAL , İsmail DEMİR %T Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi %D 2014 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD GÜÇLÜER, Kadir , ÜNAL, Osman , DEMİR, İsmail . "Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 / 1 (Nisan 2014): 1-6 .
AMA GÜÇLÜER K , ÜNAL O , DEMİR İ . Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 1-6.
Vancouver GÜÇLÜER K , ÜNAL O , DEMİR İ . Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 6-1.