Yıl 2015, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 10 2015-12-30

Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi

Investigation of Constructed Facilities within Building Setback Lines according to Zoning Law

Ali Ergün [1]


Ülkemizde, son günlerde zemin katları ticari amaçlı işyerleri şeklinde düzenlenen binaların cephe hattından önde, ön bahçe mesafesi içerisinde farklı biçimlerde tesislerin yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, yan bahçelerde açık teras niteliğinden farklı kapalı tesislerin de varlığı ayrı bir uygulama örneği olmaktadır. Özellikle, tütün ürünlerinin işyerlerinde içilmesini yasaklayan 4207 sayılı kanunun 5752 sayılı kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte lokanta, pastane, kahvehane, kafeterya gibi hizmet işletmelerinde işyerlerinin önünde, farklı malzeme ve formlarda inşa edilen kapalı tesislerin sayıları artmaya başlamıştır. İmar hizmetlerinin yapımı ve yaptırımından sorumlu yerel yönetimler, bu tesislerin yapımına göz yummakta ve konuyu kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde değerlendirmektedir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenen bu tür uygulamaların ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal ve estetik sonuçları, vatandaşların hem kendi aralarındaki, hem de devletin her basamaktaki kurumlarıyla ilişkilerini etkilemektedir. Bu çalışmada, ön ve yan bahçe mesafeleri içerisinde düzenlenen üstü kapalı tesislerin örnekleri verilerek, konunun imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. “3194 sayılı İmar Kanunu” 12. ve 34. maddesi ile “Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 23. maddesi bir arada düşünüldüğünde; binaların bahçelerinde düzenlenen üstü kapalı tesisler, yapı disiplinini bozmakta ve imar mevzuatı açısından aykırılık teşkil etmektedir. Mevzuata aykırılığın gerekçeleri arasında, zemin katta ön cephede bulunan kapalı tesislerin ticari amaçlı işyerlerine giriş ve çıkışlarda yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürmesi, yan cephedeki kapalı tesislerin ise komşu bina alt katlarının yaşam için gerekli ışık ve havanın engellenmesi ve genel olarak da yapılar arası uyumsuzluk oluşturmasıdır.
İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği, Ön Bahçe Mesafes, Kapalı Tesisler
 • Ergün A., 2011. Afyonkarahisar şehir fotoğrafları, Afyonkarahisar.
 • Keleş R., 1998. Kentbilimler terimleri sözlüğü, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Duyguluer F., 1989. İmar mevzuatının cumhuriyet dönemi mimarlığına ve şehir planlamasına etkileri, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:38, Ankara.
 • Yılmaz M., 2004. Medeniyet tarihi kadar eski, hukuk dalı olarak yeni bir olgu: imar e-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 25. http://www.e-akademi.org/ makaleler /myilmaz- 1.htm#_ftn8 (15.04.2004)
 • Yılmaz M., 2002. İmar yaptırımları ve yargısal korunma, Seçkin Yayınevi Ankara,20.
 • Yıldız F., 1995. İmar bilgisi (planlama, uygulama, mevzuat), Atlas Kitabevi, Konya,28-29.
 • Mengi A., Keleş R., 2003. İmar hukukuna giriş, İmge Kitabevi, Ankara, 1-50.
 • Türk Belediyeler Birliği Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 2001. Yerel Yönetimler ve İmar, Ankara, 24-28.
 • RG. 24.12.2004/25680. 5272 sayılı Belediye kanunu, 2004. T.C. Resmi Gazete, 25680, 24.12.2004.
 • RG. 15.04.2008/26848. 4207 sayılı Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun, 1996. 5752 sayılı kanunla değişiklik, T.C. Resmi Gazete, 26848, 15.04.2008.
 • (RG. 09.05.1985/18749), 3194 sayılı İmar kanunu, (1985). T.C. Resmi Gazete, 18749, 09.05.1985.
 • (RG. 08.09.2013/28759), Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yönetmelik, (2013). T.C. Resmi Gazete, 28759, 08.09.2013. yapılmasına dair
 • (R.G. 22.04.2006/26147), Otopark Yönetmeliği, (2006). T.C. Resmi Gazete, 26147, 22.04.2006.
 • (R.G. 25.08.1988/19910), 3194 sayılı İmar kanununa göre yönetmeliklerinesığınaklarla ilgili ek yönetmelik, (1988). T.C. Resmi Gazete, 19910, 25.08.1988. imar
 • (R.G. 02/07/1965/12038), 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunu (1965). T.C. Resmi Gazete, 12038, 02.07.1965. İnternet kaynakları
 • http://www.afyon-bld.gov.tr/tr/haber/1/1850/on- bahcelerin- kapatilmasina-izin- verilm.aspxAfyonkarahisar Belediyesi. (2011) Erişim: 15.04.2012.
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: Ali Ergün
Yazar: Ali Ergün

Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Eylül 2015
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2015

Bibtex @derleme { akufemubid237248, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {1 - 10}, doi = {10.5578/fmbd.10219}, title = {Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ergün, Ali} }
APA Ergün, A . (2015). Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/17510/237248
MLA Ergün, A . "Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (2015 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/17510/237248>
Chicago Ergün, A . "Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (2015 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi AU - Ali Ergün Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 15 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi %A Ali Ergün %T Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi %D 2015 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Ergün, Ali . "Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 / 3 (Aralık 2016): 1-10 .
AMA Ergün A . Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2015; 15(3): 1-10.
Vancouver Ergün A . Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2015; 15(3): 10-1.