Yıl 2018, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 575 - 580 2018-08-31

1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması

Ömer Gökberk NARİN [1] , Mevlüt GÜLLÜ [2] , Tamer BAYBURA [3] , Bayram TURGUT [4]


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Ölçekli Harita ve Harita Yapım Yönetmeliği (BÖHHBÜY) ne göre 1/1000 ölçekli kadastral paftalar üretilmektedir. Kadastral çalışmalarda altlık oluşturan 1/1000 ölçekli paftalar taranmaktadır. Taranmış görüntüler genellikle Afin ve Polinom yöntemleri kullanılılarak pafta dönüşümü yapılır. Afin ve İkinci Dereceden Polinom fonksiyonlarının matematiksel formüllerinin belirli olması sebebiyle dönüşümün hassasiyeti dönüşümde kullanılan nokta sayısına ve kullanıcı hatasına bağlıdır. Dönüşümde elde edilen hassasiyet noktaların konum hatasına bağlı olarak parsellerde kenar ve alan hataları oluşturmaktadır. Yapay Sinir Ağlarında (YSA) dönüşüm işlemi, ağın eğitiminde belirli parametrelere ve fonksiyonlara bağlı kalınmadığından daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada mühendislik alanında sık kullanılan YSA’nın pafta dönüşümünde kullanılabilirliği incelenmiştir. 1/1000 ölçekli F42-d-24-d-4-b paftasından homojen olarak noktalar belirlenmiştir. Belirlenen 9 nokta Afin ve İkinci Dereceden Polinom dönüşümü Netcad programında hesaplanmıştır. Matlab programını kullanarak YSA ile 9 nokta Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağına(GYYSA)’na göre eğitilmiştir. 4 adet test noktasının karesel ortalama hatası üç yönteme göre de elde edilmiştir. YSA ile dönüştürülmüş test noktalarının koordinatları Afin ve İkinci Dereceden Polinom dönüşümlerinin sonucuna göre daha düşük çıkmıştır.
Pafta dönüşümü, Afin, Polinom, Yapay Sinir Ağları, Geri Yayılım
 • Abghari H., Mahdavi M., Fakherifard A., Salajegheh A., 2009. Cluster analysis of rainfallrunof training patterns to flowmodelling using hybrid RBF networks. Asian Journal of Applied Sciences. 2 , 2 , 150-159.
 • Başçiftçi, F., ve İnal, C., 2008. Jeodezide Kullanılan Bazı Koordinat Dönüşümlerinin Programlanması. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 23, 1, 27-40.
 • Conte, S.D., and C., DeBoor 1981. Elementary Numerical Analysis An Algorithmic Approach, Auckland, Mc GrawHill Book, 432 p.
 • Çevik, K.K., ve Dandıl, E., 2012. Yapay Sinir Ağları İçin Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi. Bilişim Teknojileri Dergisi.5, 1, 19-28.
 • Elmas, Ç., 2003. Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Eğitim, Uygulama).Seçkin Yayıncılık, 22-24.
 • Feizabadi, M., Işık M.S., ve İpbüker, C., 2015. Geomatik Mühendisliği Uygulamalarında Dönüşüm Yöntemleri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
 • Güllü, M., Yılmaz, İ., Yılmaz, M., Turgut, B., 2011. An Alternative Method For Estimating Densification Point Velocity Based on Back Propagation Artificial Neural Networks. Studia Geodhysica et Geodaetica, 50, 1,73-86.
 • İnal, C., ve Turgut, B., 2001. Nokta Konum Duyarlıkları ile Koordinat Dönüşümü. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 16, 2, 39-46.
 • Kırıcı, Ü., ve Şişman, Y., 2015. Farklı Amaç Fonksiyonları Kullanılarak Paftaların Sayısallaştırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
 • King, J.T., 1984. Introduction to Numerical Computation , New York, Mc GrawHill, 335.
 • Lin L.S., Wang Y.J., 2006. A study on cadastral coordinate transformation using artificial neural network. Proceedings of the 27th Asian Conference on Remote Sensing. Öztemel, E., 2003. Yapay Sinir Ağları. Palmiye Yayıncılık,47-49.
 • Şişman, Y., ve Demirtaş, H., 2016. Tam Faktöriyel Deney Tasarımı ile Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması.Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8 , 2, 87-98.
 • Yıldırım, Ö., ve İnal, C., 2003. Tarayıcılar (Scanner) ile Taranan 1/1000 Ölçekli Kadastral Paftalardan Elde Edilebilecek Duyarlılık. Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi, 48 , 16-20.
 • Yılmaz, İ., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Uğur, M. A., Toptaş, T. E., 2016. Bilgisayar Destekli Harita Yapımı-II. 1, Doç Dr. Saffet Erdoğan (editör), Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 67-81.
 • Yılmaz, M., ve Güllü, M., 2011. Jeodezik Koordinat Dönüşümünde YSA Kullanımı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer Gökberk NARİN

Yazar: Mevlüt GÜLLÜ

Yazar: Tamer BAYBURA

Yazar: Bayram TURGUT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid541303, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {575 - 580}, doi = {}, title = {1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {NARİN, Ömer Gökberk and GÜLLÜ, Mevlüt and BAYBURA, Tamer and TURGUT, Bayram} }
APA NARİN, Ö , GÜLLÜ, M , BAYBURA, T , TURGUT, B . (2018). 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 575-580 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/43970/541303
MLA NARİN, Ö , GÜLLÜ, M , BAYBURA, T , TURGUT, B . "1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018 ): 575-580 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/43970/541303>
Chicago NARİN, Ö , GÜLLÜ, M , BAYBURA, T , TURGUT, B . "1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018 ): 575-580
RIS TY - JOUR T1 - 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması AU - Ömer Gökberk NARİN , Mevlüt GÜLLÜ , Tamer BAYBURA , Bayram TURGUT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 575 EP - 580 VL - 18 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması %A Ömer Gökberk NARİN , Mevlüt GÜLLÜ , Tamer BAYBURA , Bayram TURGUT %T 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD NARİN, Ömer Gökberk , GÜLLÜ, Mevlüt , BAYBURA, Tamer , TURGUT, Bayram . "1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (Ağustos 2018): 575-580 .
AMA NARİN Ö , GÜLLÜ M , BAYBURA T , TURGUT B . 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 18(2): 575-580.
Vancouver NARİN Ö , GÜLLÜ M , BAYBURA T , TURGUT B . 1/1000 Ölçekli Kadastro Pafta Dönüşümünde Yapay Sinir Ağları (YSA) Tekniğinin Kullanabilirliğinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 18(2): 580-575.