Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 461 - 469 2019-09-17

The Effect of the Welding Current on the Mechanical Properties of the New Generation Steels Welded with Resistance Spot Welding
Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi

Rukiye ERTAN [1] , Sedat ARAS [2] , Hande GÜLER ÖZGÜL [3]


In this study, three different high strength steel sheet materials of different thicknesses DP 800, Usibor 1500 and Ductibor 500P were joined with resistance spot welding using different welding currents. The mechanical properties of the joints were evaluated by hardness and tensile-shear tests. Tensile test specimens were prepared by applying an electrical resistance spot weld to the samples in lap state for pairs of co-material. According to the hardness and tensile test results, DP 800 and Ductibor 500P materials were highly affected from the welding current, but in Usibor 1500 no significant change was observed. The maximum tensile force was decreased in DP 800 and increased in Ductibor 500P joints with welding current increasing. In addition, Ductibor 500P material has been found to have the highest strength and hardness values after welding.

Bu çalışmada farklı kalınlıklardaki DP 800, Usibor 1500 ve Ductibor 500P olmak üzere üç farklı yüksek dayanımlı çelik sac malzeme farklı kaynak akımları kullanılarak direnç nokta kaynağı ile birleştirilmiştir. Bağlantıların mekanik özellikleri sertlik ve çekme testleri ile değerlendirilmiştir. Aynı malzeme çiftleri için bindirme şeklindeki numunelere elektrik direnç nokta kaynağı uygulanarak çekme numuneleri hazırlanmıştır. Elde edilen sertlik ve çekme testi sonuçlarına göre kaynak akımı değişiminden DP 800 ve Ductibor 500P malzemeleri yüksek oranda etkilenirken, Usibor 1500’de önemli bir değişim görülmemiştir. Kaynak akımı artışıyla birlikte maksimum çekme kuvveti DP 800 birleştirilmelerinde düşerken Ductibor 500P’de ise artış sergilemiştir. Bunun yanında Ductibor 500P malzemenin kaynak sonrasında en yüksek dayanım ve sertlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür.
 • Aktaş, S., Özsaraç, U. and Aslanlar, S., 2012. Effect of Spot Welding Parameters on Tensile Properties of DP 600 Steel Sheet Joints. Materials and Manufacturing Processes, 27, 756–764.
 • Bihamta, R., Bui, Q.H., Guillot, M., D’Amours, G., Rahem, A. and Fafard, M., 2012. Application of a new procedure for the optimization of variable thickness drawing of aluminium tubes. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 5(2), 142-150.
 • Biro, E. and Lee, A., 2005. HAZ properties of various DP600 Chemistries. Canadian Weld Associat J, (Spring) 17-21.
 • Çimenoğlu, H. and Kayalı, E.S., 1986. Ticari Çift Fazlı Çelik Üretimi. 4. Ulusal Metalurji Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Ankara, 13-15.
 • Demir, B., İncekar, E., Dincel, Ö. and Elitaş, M. 2017., İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezerî Fen ve ve Mühendislik Dergisi, 4(1), 92-100.
 • Farías, D., 2006. Bake Hardening Response of DP800 and the Influence on the 'In Service Performance. Master Thesis, Technische Universiteit Eindhoven, Department of Mechanical Engineering Division of Computational and Experimental Mechanics, Nederlands.
 • Girvin, B., Peterson, W. and Gould, J., 2004. Development of appropriate spot welding practice for advanced high-strength steels. American Iron and Steel Institute, Pittsburgh.
 • Güler, H., 2013. Investigation of Usibor 1500 Formability in a Hot Forming Operation. Materials Science, 19 (2), 144-146.
 • Güler, H., Ertan, R. and Özcan, R., 2014. Investigation of the hot ductility of a high-strength boron steel. Materials Science and Engineering: A, 608(1), 90-94.
 • Jong, Y.S., Lee, Y.K., Kim, D.C., Kang, M.J., Hwang, I.S. and Lee, W.B., 2011. Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Ultra High Strength Steel Containing Boron. Materials Transactions, 52(6), 1330-1333.
 • Kelen, F., 2014. Motorlu taşıt emisyonlarının insan sağlığı ve çevre üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1-2), 80-87.
 • Múnera, D., Pic, A., Abou-Khalil, D., Shmit, F. and Pinart, F., 2009. Innovative Press Hardened Steel Based Laser Welded Blanks Solutions for Weight Savings and Crash Safety Improvements. SAE Int. J. Mater. Manf., 1(1), 472-479, 2009.
 • Naderi, M., 2007. Hot stamping of ultra high strength steels. Doctoral Theses, RWTH Aachen University, Aachen, Germany.
 • Oikawa, H., Murayama, G., Sakiyama, T., Takahashi, Y. and Ishikawa, T., 2006. Resistance spot weldability of high strength steel (HSS) sheets for Automobile. Nippon Steel Technical Report No. 95, 385, 39-45.
 • Ramazani, A., Mukherjee, K., Abdurakhmanov, A., Prahl, U., Schleser, M., Reisgen, U. and Bleck, W., 2013. Micro-macro-characterisation and modelling of mechanical properties of gas metal arc welded (GMAW) DP600 steel. Materials Science and Engineering: A, 589, 1–14.
 • Rossini, M., Russo Spena, P., Cortese, L., Matteis, P. and Firrao, D., (2015) Investigation on dissimilar laser welding of advanced high strength steel sheets for the automotive industry. Materials Science and Engineering: A, 628, 288-296.
 • Spena, P.R., Maddis, M.D. and Lombardi, F., 2015. Mechanical Strength and Fracture of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels. Procedia Engineering, 109, 450-456.
 • Sugimoto, Y., Oda, N., Higuchi, T. and Mineshita, K., 1996. Development of aluminium metal matrix composites disc brake rotor : (Mazda Motor Corporation). JSAE Review, 17(4), 440-443.
 • Sun, X., Stephens, E.V. and Khaleel, M.A., 2008. Effects of fusion zone size and failure mode on peak load and energy absorption of advanced high strength steel spot welds under lap shear loading conditions. Engineering Failure Analysis, 15(4), 356-367.
 • Uthaisangsuk, V., Prahl, U. and Bleck, W., 2011. Modelling of damage and failure in multiphase high strength DP and TRIP steels. Engineering Fracture Mechanics, 78(3), 469-486.
 • Wan, X., Wang, Y. and Zhang, P., 2014. Modelling the effect of welding current on resistance spot welding of DP600. Journal of Materials Proccesing Technology, 214(11), 2723–2729.
 • Zhang, X., Chen, G., Zhang, Y. and Lai, X., 2009. Improvement of resistance spot weldability for dual-phase (DP600) steels using servo gun. Journal of Materials Proccesing Technology, 209(5), 2671–2675.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9631-4607
Yazar: Rukiye ERTAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5651-3484
Yazar: Sedat ARAS

Orcid: 0000-0001-8589-6931
Yazar: Hande GÜLER ÖZGÜL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid549175, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {461 - 469}, doi = {}, title = {Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi}, key = {cite}, author = {ERTAN, Rukiye and ARAS, Sedat and GÜLER ÖZGÜL, Hande} }
APA ERTAN, R , ARAS, S , GÜLER ÖZGÜL, H . (2019). Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 461-469 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/549175
MLA ERTAN, R , ARAS, S , GÜLER ÖZGÜL, H . "Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 461-469 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/549175>
Chicago ERTAN, R , ARAS, S , GÜLER ÖZGÜL, H . "Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 461-469
RIS TY - JOUR T1 - Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi AU - Rukiye ERTAN , Sedat ARAS , Hande GÜLER ÖZGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 469 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi %A Rukiye ERTAN , Sedat ARAS , Hande GÜLER ÖZGÜL %T Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD ERTAN, Rukiye , ARAS, Sedat , GÜLER ÖZGÜL, Hande . "Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2019): 461-469 .
AMA ERTAN R , ARAS S , GÜLER ÖZGÜL H . Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 461-469.
Vancouver ERTAN R , ARAS S , GÜLER ÖZGÜL H . Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yeni Nesil Çeliklerde Kaynak Akımının Mekanik Özelliklere Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 469-461.