Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 275 - 285 2019-09-17

Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi
The Determination Of The Antiobesity Effects Of Nicotine and Ginger In The Rats With Obesity Using Fish Oil

Mine DOSAY-AKBULUT [1] , Handan EVSEN [2] , Fatih BOZKURT [3]


Obezite, vücutta aşırı yağ depolanması nedeniyle oluşan zihinsel ve fiziksel sorunlara neden olabilecek bir enerji metabolizması bozukluğudur. Son yıllarda, beslenme alışkanlığındaki yanlışlar sebebi ile şişmanlık insidansı artmıştır. Bu çalışmada; Balık yağının obezite oluşumundaki rolünü ve zencefil ve nikotinin bir antiobesite ajanı olarak tamamlayıcı ve alternatif tıpta (CAM) işlev ve etkilerini belirlemeyi amaçladık. Bu çalışmada 23 erkek rat kullanılmış ve gruplar şu şekildedir; Kontrol grubu olarak Grup 1 (n = 4), balık yağı ile deneysel obezite yapan Grup 2 (n = 19), grup 2a kontrol grubu (n = 3, tedavi yok), zencefil uygulayan tedavide Grup 2b (n = 8), Grup 2c nikotin uygulayarak (n = 8). Çalışmada besleme süresince tartımlar yapılarak kaydedilmiş ve obezite oluşumu ile antiobesite amaçlı olarak verilen besinlerin etkisini belirlemek üzere istatistiksel analizler ile biyokimyasal parametreler (The total kolesterol, triglycerides, LDL ve HDL kolesterol), patolojik inceleme (karaciğer ve böbrekte) ve genetik analiz (leptin sentezi) uygulanarak sonuçlar toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre balık yağı uygulamasında kilo alımının kontrole kıyasla arttığı ancak bu kazancın anlamlı derecede önemli olmadığı bulunmuştur. Balık yağı ile besleme beklenen yağlanmayı oluşturmadığı gibi obezitenin öncü göstergesi kabul edilen glikojen birikimi de dokularda yeterince görülmemiştir. Tedavide; Zencefilin, glikojen birikimini kaldırarak ve antiobesitik olarak etki göstererek, nikotinden patolojik olarak daha etkili olduğu gözlenmiştir. Deneysel olarak, obezite sıçan modelinde balık yağı uygulaması beklenen kilo alımını vermedi. Balık yağı uygulamasının sağlık için tüketilen yağ asitleri açısından yararlı olduğu görülmektedir. Tam aksine; Zencefilin istatistiksel olarak anlamlı etkisinin, obezite tedavisinde daha fazla kilo kaybına neden olduğu görülmüştür.

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanması nedeniyle oluşan zihinsel ve fiziksel sorunlara neden olabilecek bir enerji metabolizması bozukluğudur. Son yıllarda, beslenme alışkanlığındaki yanlışlar sebebi ile şişmanlık insidansı artmıştır. Bu çalışmada; Balık yağının obezite oluşumundaki rolünü ve zencefil ve nikotinin bir antiobesite ajanı olarak tamamlayıcı ve alternatif tıpta (CAM) işlev ve etkilerini belirlemeyi amaçladık. Bu çalışma 23 erkek rattan oluşuyordu ve gruplar bu şekilde yapıldı; Kontrol grubu olarak Grup 1 (n = 4), balık yağı ile deneysel obezite yapan Grup 2 (n = 19), grup 2a kontrol grubu (n = 3, tedavi yok), zencefil uygulayan tedavide Grup 2b (n = 8), Grup 2c nikotin uygulayarak (n = 8). Elde edilen sonuçlara göre balık yağı uygulamasında kilo alımının kontrole kıyasla arttığı ancak bu kazancın anlamlı derecede önemli olmadığı bulundu. Balık yağı beslemesi beklenen yorgunluğu oluşturmaz, ayrıca obezitenin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilen glikojen birikimi değildir. Tedavide; Zencefilin, glikojen birikimini kaldırarak ve antiobesitik olarak etki göstererek, nikotinden patolojik olarak daha etkili olduğu gözlenmiştir. Deneysel olarak, obezite sıçan modelinde balık yağı uygulaması beklenen kilo alımını vermedi. Balık yağı uygulamasının sağlık için tüketilen yağ asitleri açısından yararlı olduğu görülmektedir. Tam aksine; Zencefilin istatistiksel olarak anlamlı etkisinin, obezite tedavisinde daha fazla kilo kaybına neden olduğu görülmüştür.


 • 1-Collazo, P., Pablo, B., Martínez, D.M., Johan F., Carlos D., Ruben, N., Miguel, L., 2014. Nicotine Improves Obesity and Hepatic Steatosis and ER Stress in Diet-Induced Obese Male Rats. Endocrinology, 155(5), 1679.
 • 2-Çakmakçı, S., Kahyaoğlu, D.T., 2012. Yağ Asitlerinin Sağlık ve Beslenme Üzerine Etkileri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 133-137.
 • 3-Dube, M.G., Beretta E., Dhillon H., Ueno N., Kalra P.S., and Kalrasatya P., 2002. Central Leptin Gene Therapy Blocks High-Fat Diet–Induced Weight Gain, Hyperleptinemia, and Hyperinsulinemia Increase in Serum Ghrelin Levels. Diabetes, (51),1729-36.
 • 4-Ekeleme-Egedigwe, C.A., Ijeh, I.I., Okafor, P.N., 2017. Modulatory effects of dietary supplementation by Vernonia amygdalina on high-fat-diet-induced obesity in Wistar rats. Acta Sci Pol Technol Aliment., 16(4), 431-442.
 • 5-El Gendy, A.A., Abbas, A.M., 2014. Effect of omega-3 fatty acids on haemostatic functions in urocortin-treated obese rats. Physiol Biochem., 70(3), 809-20.
 • 6-Frank, C., Eteng, M.U., Umoh, I.B., 2010. Protective Effects of Ginger Towards Cadmium-Induced Testes and Kidney Lipid Peroxidation and Hematological Impairment in Albino Rats. Journal of Medicinal Food, 12(3), 47-53.
 • 7-Grenway, F.L., Smith, S.R., 2000. The future of obesity research. Nutrition, 16, 976-982.
 • 8-Günöz, H., 2002. Obezite, Pediatri 1. Nobel Tıp Kitapevi, 202, 221-226. 9-Haque, M.R., Ansari, H.S., 2018. Anti-Obesity Effect of Arq Zeera and Its Main Components Thymol and Cuminaldehyde in High Fat Diet Induced Obese Rats. Drug Res (Stuttg)., 68(11), 637-647.
 • 10-Ikemoto, S., Mayumi, T., Nobuyo, T., Kayo, M., Hiroshige, I., Osamu, E., 1996. High-fat diet-induced hyperglycemia and obesity in mice: Differential effects of dietary oils. Metabolism, 45 (12), 1539–1546.
 • 11-Jequier, E., Taaop, L., 1999. Regulation of Body Weight in Humans. Physiological Reviews, 79(2), 451-480.
 • 12-Kandemir, D., 2000. Obezitenin Sınıflandırması ve Klinik Ozellikleri. Katkı Pediatri Dergisi, 21 (4), 500-506.
 • 13-Lönnqvist, F., Nordfors, L., Jansson, M., Thörne, A., Schalling, M., Arner, P., 1997. Leptin Secretion from Adipose Tissue in Women. The J of Clinical Invest., 99(10), 2398-2404.
 • 14-Mohd Rafie, A.Z., Syahir, A., Wan Ahmad, WAN., Mustafa, M.Z., Mariatulqabtiah, A.R., 2018. Supplementation of Stingless Bee Honey from Heterotrigona itama Improves Antiobesity Parameters in High-Fat Diet Induced Obese Rat Model. Evid Based Complement Alternat Med., 2018, 6371582.
 • 15-Nutrient Requirements of Laboratory Animals Fourth Revised Edition. 1995.Washington. National Academy of Sciences.
 • 16-Pelleymounter, M.A., Cullen, M.J., Baker, M.B., Hecht, R., Wınters, D., Boone, T., Collıns, F., 1995. Effects of the obese gene product on body weight regulation in ob/ob mice. Science, 269, 540-543.
 • 17-Pfaffl, M.W. 2001. A new mathematical model for relative quantification in real time RT-PCR. Nucleic Acids Research, 29( 9), e45.
 • 18-Son, H.K., Shin, H.W., Jang, E.S., Moon, B.S., Lee, C.H., Lee, J.J., 2018. Comparison of Antiobesity Effects Between Gochujangs Produced Using Different Koji Products and Tabasco Hot Sauce in Rats Fed a High-Fat Diet. J Med Food., 21(3), 233-243.
 • 19-Thatiparthi, J., Dodoala, S., Koganti, B., Kvsrg, P., 2019. Barley grass juice (Hordeum vulgare L.) inhibits obesity and improves lipid profile in high fat diet-induced rat model. J Ethnopharmacol., 238,111843.
 • 20-THSK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) 2015. Obezite. Erişim: http:// beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 Erişim Tarihi: 26.11.16
 • 21-Ting, Y., Chang, W.T., Shiau, D.K., Chou, P.H., Wu, M.F., Hsu, C.L., 2018. Antiobesity Efficacy of Quercetin-Rich Supplement on Diet-Induced Obese Rats: Effects on Body Composition, Serum Lipid Profile, and Gene Expression. J Agric Food Chem., 66(1), 70-80.
 • 22-Zitsma, J.L., Inge, T.H., Reichard, K.W., 2014. Pediatric and adolescent obesity: Management, options for surgery, and outcomes. J Pediatr Surg., 49(3), 491-4.
 • 23-Waldum, H.L., Nilsen, O.G., Nilsen, T., Rervik, H., Syversen, U., Sandvik, A.K., Haugen, O. A., Tarp, S.H., and Brenna, E., 1996. Long-term effects of Inhaled Nıcotıne. Life Sciences, 58(16), 1339-1346.
 • 24-World Health Organization 2004. Obesity and Overweight Fact Sheet. Erişim: http://www.who.int./media-centre/factsheets/fs311/en/ Erişim Tarihi: 26.11.2016.
 • 25-World Health Organization 2014. Obesity and Overweight Fact Sheet No: 311.Erişim:http://www.who.int./media-centre/factsheets/fs311/en/ Erişim Tarihi: 26.11.2016.
 • 26-World Health Organization Obesity and Overweight Fact Sheet. 2013. Erişim: http://www.who.int./media-centre/factsheets/fs311/en/.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6571-7852
Yazar: Mine DOSAY-AKBULUT
Kurum: FACULTY OF VETERINARY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Handan EVSEN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1669-0988
Yazar: Fatih BOZKURT
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Afyon Kocatepe Uni. BAP
Proje Numarası 14.SAĞ.BİL.05
Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid585264, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {275 - 285}, doi = {}, title = {Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {DOSAY-AKBULUT, Mine and EVSEN, Handan and BOZKURT, Fatih} }
APA DOSAY-AKBULUT, M , EVSEN, H , BOZKURT, F . (2019). Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 275-285 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/585264
MLA DOSAY-AKBULUT, M , EVSEN, H , BOZKURT, F . "Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 275-285 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/585264>
Chicago DOSAY-AKBULUT, M , EVSEN, H , BOZKURT, F . "Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 275-285
RIS TY - JOUR T1 - Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi AU - Mine DOSAY-AKBULUT , Handan EVSEN , Fatih BOZKURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 285 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi %A Mine DOSAY-AKBULUT , Handan EVSEN , Fatih BOZKURT %T Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD DOSAY-AKBULUT, Mine , EVSEN, Handan , BOZKURT, Fatih . "Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2019): 275-285 .
AMA DOSAY-AKBULUT M , EVSEN H , BOZKURT F . Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 275-285.
Vancouver DOSAY-AKBULUT M , EVSEN H , BOZKURT F . Balık Yağı Kullanılarak Obezite Oluşturulan Ratlarda Nikotin ve Zencefilin Antiobezite Etkisinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 285-275.