Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 369 - 389 2019-09-17

A Paradigm Shift in Spatial Data Infrastructures: GeoSpatial Linked Data Infrastructures in Open Data Ecosystem
Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları

Mikail GÜNEYDAŞ [1] , Caner GÜNEY [2]


In the 21st century, increasing processor speeds in the field of informatics, decreasing sensor costs in data production, advances in distributed architectures, developments in cloud computing systems etc. innovations allow the data to be analyzed from different sources, with different resolutions at a lower cost, at a higher speed, and for a wider range of analysis. Public institutions and organizations should adopt the approach that the data/information increases as they are used and shared, enriched and produce added value. Instead of storing the data sets they produce or acquire as data islands within the framework of silo logic, public institutions and organizations need to share the data sets they are responsible for by adopting the open data approach. With the open data approach, the spatial data infrastructures will be designed and implemented in the open data ecosystem and will mean much more meaning and value for all stakeholders in the spatial information sector. Much more added value will emerge when producing and sharing more volumes of open data sets for different areas and analyzing different data sets together. Performing different linked analyzes with different data sets with high computational power will also result in more data-driven benefit and economic value. This cycle will continue to grow continuously in this way, and humanity will try to solve the problems through data driven decision support processes. In this study, the effects of the production-value cycle on the governance processes of spatial data infrastructures within the open data ecosystem will be examined.

21. yüzyılda bilişim alanında görülen artan işlemci hızları, veri üretiminde kullanılan sensör maliyetlerinin düşmesi, dağıtık mimarilerde yaşanan ilerlemeler, bulut bilişim sistemlerindeki gelişmeler vb. yenilikler verinin farklı kaynaklardan, farklı çözünürlüklerde daha düşük maliyetle, daha yüksek bir hızla üretimine ve daha geniş bir yelpazede daha detaylı analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının verinin/bilginin kullanıldıkça ve paylaşıldıkça arttığı, zenginleştiği, katma değer üretebildiği yaklaşımı benimseyebilmeleri için ürettikleri veya elde ettikleri veri kümelerini silo mantığı çerçevesinde veri adaları olarak depolamak yerine, açık veri yaklaşımını benimseyerek sorumlu oldukları veri kümelerini toplumun her kesimi ile paylaşmaları gerekmektedir. Mekansal veri altyapılarının açık veri ekosisteminde açık veri yaklaşımıyla tasarlanıp gerçekleştirilmesi, mekansal bilgi sektöründeki tüm paydaşlar için resmin bütününde çok daha fazla anlam ve değer ifade edecektir. Mekansal veri kümelerinin analiz edilmesiyle katma değer üreten hizmetlerin ortaya çıktığı herkes tarafından bilinmektedir. Farklı alanlara ilişkin daha fazla hacimde açık veri kümelerinin üretilmesi, paylaşılması ve farklı veri kümelerinin birlikte analiz edilmesiyle çok daha fazla katma değer ortaya çıkacaktır. Artan katma değer de daha geniş yelpazede daha yüksek çözünürlüklü daha fazla veri üretimini ve büyük miktardaki veriyi işleyecek hesaplama gücünün oluşmasını sağlayacaktır. Farklı veri kümeleriyle farklı bağlantılı analizlerin yüksek hesaplama gücüyle gerçekleştirilmesi de daha fazla veri güdümlü fayda ve ekonomik değer ortaya çıkaracaktır. Bu döngü bu biçimde sürekli olarak büyüyerek devam edecek ve insanoğlu kendi eliyle yaratmış olduğu sorunları veri güdümlü karar destek süreçleri ile çözmeye çalışacaktır. Bu çalışma kapsamında sözü edilen üretim-değer döngüsünün, açık veri ekosistemi içerisindeki mekansal veri altyapılarının yönetişim süreçlerine olan etkileri irdelenecektir.
 • Anbaroğlu, B. ( 2017). Gönüllü coğrafi bilgi: Mekansal bilişim çalışmalarına web 2.0 devrinde yeni bir yaklaşım. Harita Dergisi, 158, 1-9. Erişim adresi: https://www.harita.gov.tr/images/dergi/makaleler/22eda830d105127.pdf
 • Berends J., Carrara W. ve Vollers H. (2017). Barriers in working with open data (Analytical Report 5). European Data Portal kurumsal raporu. Erişim adresi: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n5_-_barriers_in_open_data.pdf
 • Data Portals. (t.y.). A Comprehensive List of Open Data Portals from Around the World. Erişim adresi: https://dataportals.org
 • Doğdu, E. (2017Açık “semantik” veri. O. Koç ve Ş. Sağıroğlu (Ed.), Büyük veri ve açık veri analitiği: Yöntemler ve uygulamalar içinde (s.167–177). Erişim adresi: http://bigdatacenter.gazi.edu.tr/wp-content/uploads/buyuk_veri_ve_acik_veri_analitigi.pdf
 • Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye’de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi, (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/10149938.pdf
 • Global Open Data Index. (t.y.). Global open data index Turkey data. Erişim adresi: https://index.okfn.org/place/tr
 • Güney, C., Başaraner, M., Doğru, A.Ö., Uluğtekin, N.N. ve Çelik, R.N. (2009a, Şubat).Global ölçekte ulusal mekansal birlikte çalışabilirlik. Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHIKPK) I. Sempozyumu, Ankara.
 • Güney, C. ve Çelik, R.N. (2017, Mayıs). Geomatik mühendisliğinin rekabet gücü ve endüstri 4.0. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Güney, C., Doğru, A.Ö., Başaraner, M., Çelik, R.N ve Uluğtekin, N.N, (2013, Kasım). Tucbs’ye giden yolun neresindeyiz? Türkiye ulusal mekansal veri altyapısı için nasıl devam etmeliyiz?. TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara.
 • Güney, C., Doğru, A.Ö., Başaraner, M., Çelik, R.N., Uluğtekin, N., Özlüdemir, ve T., Keskin, M. (2015, Mart). “Tucbs açmazı” ve açık bir ulusal mekansal veri altyapısına yönelim. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara .
 • Güney, C., Çelik, R.N, Doğru, A.Ö., Başaraner, M. ve Uluğtekin, N.N. (2009b,Mayıs). Global ölçekte ulusal mekansal birlikte çalışamazlık. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Güneydaş, M. (2018). Açık veri ekosisteminde mekansal veri altyapıları, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul).
 • Gürleyen, S.B. (2016). Coğrafi bilgi erişim ve Türkiye’deki açık coğrafi veri hazırlıkları üzerine bir değerlendirme. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 70-89. Erişim adresi: http://bsyayinevi.com/wp-content/uploads/2017/09/ajs_2_6.pdf
 • INSPIRE Geoportal. (t.y.). Enhancing access to European spatial data. Erişim adresi: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
 • Kara, G. ve Cömert, Ç. (2016, Ekim). Konumsal verilerin bağlantılı veri olarak yayınlanması. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, Adana.
 • Knowledge Centre Open Data. (t.y.). Map of Open SDI. Erişim adresi: https://kcopendata.eu/opensdi/
 • Kocaman, S., Anbaroğlu, B., Uğurlu, A. ve Demir, N. (2017). Coğrafi bilgi teknolojilerinin sivil bilimdeki yeri [Özel sayı]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (17), 112-117. Erişim adresi: https://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/2675_sultankocaman112-117.pdf
 • Loomis, J., Koontz, S., Miller, H. ve Richardson, L.(2015). Valuing geospatial ınformation: Using the contingent valuation method to estimate the economic benefits of landsat satellite ımagery. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 81, 647-656. doi: dx.doi.org/10.14358/PERS.81.8.647
 • ODIHQ. (2015). The economic impact of open data: what do we already know? [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://medium.com/@ODIHQ/the-economic-impact-of-open-data-what-do-we-already-know-1a119c1958a0
 • Open Data Barometer. (t.y.). Açık veri barometresi. Erişim adresi: https://opendatabarometer.org
 • Open Data Institute (2015). Open data means business: UK innovation across sectors and regions. Open Data Institute kurumsal raporu. Erişim adresi: https://theodi.org/article/open-data-means-business/
 • Open Data Watch. (t.y.). Open data inventory.Erişim adresi: http://odin.opendatawatch.com
 • Opendefinition. (t.y.). Open definition version 2.1. Erişim adresi: https://opendefinition.org/od/2.1/en/
 • Open Governtment Partnership. (t.y.). Turkey withdrawn. Erişim adresi: https://www.opengovpartnership.org/turkey-withdrawn
 • Ölmez H. S. (2015). Veriye dayalı inovasyon ve açık veri, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 324. Erişim adresi: http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/veriye-dayali-inovasyon-ve-acik-veri/2201
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalı. (t.y.). Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: https://www.geoportal.gov.tr/
 • Ünen, H.C., Yılmaz, O.M. ve Güngör, O. (2013,Kasım). Özgür harita: Openstreetmap, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5918-472X
Yazar: Mikail GÜNEYDAŞ
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1620-1347
Yazar: Caner GÜNEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid596364, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {369 - 389}, doi = {}, title = {Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları}, key = {cite}, author = {GÜNEYDAŞ, Mikail and GÜNEY, Caner} }
APA GÜNEYDAŞ, M , GÜNEY, C . (2019). Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 369-389 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/596364
MLA GÜNEYDAŞ, M , GÜNEY, C . "Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 369-389 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/48783/596364>
Chicago GÜNEYDAŞ, M , GÜNEY, C . "Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 369-389
RIS TY - JOUR T1 - Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları AU - Mikail GÜNEYDAŞ , Caner GÜNEY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 389 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları %A Mikail GÜNEYDAŞ , Caner GÜNEY %T Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNEYDAŞ, Mikail , GÜNEY, Caner . "Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2019): 369-389 .
AMA GÜNEYDAŞ M , GÜNEY C . Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 369-389.
Vancouver GÜNEYDAŞ M , GÜNEY C . Mekansal Veri Altyapılarında Paradigma Değişimi: Açık Veri Ekosisteminde Mekansal Bağlantılı Veri Altyapıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(2): 389-369.