Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 571 - 579 2019-12-31

Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)

Ayşe Handan Dökmeci [1] , Temine ŞABUDAK [2] , Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK [3]


Bu çalışmada, Tekirdağ kıyı bölgesinden toplanan balıklarda, Kalıcı Organik Kirletici (KOK) olan Organoklorlu Pestisit (OCP) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) kalıntıları tayin edilmiştir. Yapılan literatür araştırması sonucunda, Tekirdağ kıyı bölgesinde balıklarda OCP ve PAH kalıntıları tayiniyle ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, sunulan çalışma ilk defa literatüre sunulmuş olan, özgün bir çalışma niteliğindedir. Tekirdağ kıyı şeridinde belirlenen 4 farklı istasyondan 2018 yılı bahar mevsiminde 4 farklı tür dip balığı; mezgit balığı, dil balığı, tekir balığı, fener balığı örnekleri toplanmıştır. Toplanan her bir balık numunesi, Hekzan: Aseton (1:1) çözeltisiyle, Soxhlet ekstraksiyonuna tabi tutulmuş ve ardından organik faz kromatografik yöntemle saflaştırılmıştır. Saflaştırılan numunelerde, OCP ve PAH kalıntı analizleri, GC-EDC ve GC-MS cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 4 farklı balık türünde tespit edilen OCP ve PAH kalıntı miktarları, FAO/WHO ve Türk Gıda Kodeksi (TGK) Maksimum Kalıntı Limit (MRL) değerleriyle karşılaştırılmış ve bulunan değerleri MRL değerlerinin altında çıktığı tespit edilmiştir.

Balık, organoklorlu pestisit, polisiklik aromatik hidrokarbon, Tekirdağ
 • Abdikoğlu Dİ, Azabağaoğlu MÖ, Unakıtan G (2015). Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 69.
 • Altay O (1996). İzmir Körfezinde Pestisit Kirliliğinin Araştırılması. DEÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. İzmir
 • Anonim (2012). Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü, 2012 Durum Raporu, Tekirdağ. Erişim tarihi: 02.04.2018
 • Anonim (2014). Ergene Havzası Koruma Eylem Planı. Erişim tarihi: 16.04.2018
 • Ayas Z, Barlas NE, Kolankaya D (1997). Determination of organochlorine pesticide residues in various environments and organisms in Göksu Delta, Turkey. Aquat. Toxic, 39: 171–181.
 • Balcı A (1984). Ege Denizi Kıyılarında Klorlu Pestisitlerin Dağılımı. Y.L Tezi, Fen Bil. Ens., İzmir.
 • Balkaş IT (1978) Trace Metals and Organochlorine Residue Contect of Mullidae Family Fishes and Sediment in Vicinity of Erdemli. I. Journees Etud Pollution. CIESM, pp. 159-163.
 • Delen N (2008). Fungisitler. Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Nobel Yayın No. 1360, 318s, Ankara.
 • Eisler R. (2000). Handbook of Chemical Risk Assessment Health Hazards to Humans Plants and Animals, Chapter 25. Lewis Publisher, Washington D.C.
 • Erdem Ö (2010). Ankara Ayaş ilçesindeki içme ve sulama sularında organoklorlu pestisitlerin kromatografik tayini. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğrul O, Covacı A, Schepens P (2005). Levels of Organochlorine Pesticides, Polychlorinated Biphenyls and Polybrominated Diphenyl Ethers in Fish Species From Kahramanmaraş, Turkey. Environment International, 31:703-711.
 • Erkmen B and D Kolankaya (2006). Determination of organochlorine pesticide residues in water, sediment and fish samples from the Meriç Delta, Turkey. Int. J. Environ. Anal. Chem, 86: 161- 169.
 • FAO (2016). http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/commodities detail/en/?lang=en&c_id=158 Erişim tarihi: 12.06.2018
 • Ferrarese E, Andreottola G, Oprea IA (2008). Remediation of PAH contaminated sediments by chemical oxidation. Journal of Hazardous Materials, 152, 1: 28–39.
 • Haktanır K ve Arcak S (1998). A.Ü.Z.F. Çevre Kirliliği Ders Kitabı (457), yayın no:1503.
 • Kalyoncu L, Ağca İ, Aktümsek A (2009). Some organochlorine pesticide residues in fish species in Konya, Turkey. Chemosphere, 74: 885-889.
 • Kong KY, Cheung KC, Wong CKC ve Wong MH (2005). The Residual Dynamics of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Organochlorine Pesticides in Fishponds of the Pearl River Delta, South China. Water Res, 39: 1831–1843.
 • Koren H, Bisesi M (1996). Handbook of Environmental Health and Safety, CRC. Inc, USA, 275-310.
 • Lopez-Barea J, Rodriguez-Ariza, Rodriguez-Ortega MJ, Marenco JL, Amezcua O, Alhama J (2003). Uptake and Clearance of PCB Congeners in Chamaelea Gallina: Response of Oxidative Stress Biomarkers. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology Pharmacology, 134(1): 57-67.
 • Morgan DB (1992). Pesticides, Chemicals and Health, The BMA Guide, British Medicai Association, Echvard Arnold, A Division of Hodder, Sotughton, London.
 • TGK (2016). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1-1.htm. EK-3 Bölüm- 2B.
 • Tiryaki O, Canhilal R, Horuz S (2010). Tarım İlaçları Kullanımı ve Riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26: 154-169.
 • Wang XY, Li QB, Luo YM, Ding Q, Xi LM, Ma JM, Li Y, Liu YP, Cheng CL (2010). Characteristics and sources of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Shanghai, China. Environmental Monitoring and Assessment, 165: 295–305
 • Wcisło E (1998). Soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Poland a review. Polish Journal of Environmental Studies, 7: 267–272.
 • Wenzl T, Simon R, Anklam E, Kleiner J (2006). Analytical methods for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food and the environment needed for new food legislation in the European Union. Trends in Analytical Chemistry, 25: 716- 725.
 • Zhang JLG, Li XD, Qi SH, Liu GQ, Peng XZ (2006). Source seasonality of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in subtropical city, Guangzhou, South China. Science of the. Total Environment, 355: 145–155.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4439-4422
Yazar: Ayşe Handan Dökmeci (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4384-4265
Yazar: Temine ŞABUDAK
Kurum: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5080-7812
Yazar: Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Proje Numarası NKUBAP.23.GA.18.158
Teşekkür Bu çalışmanın finansal desteği, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (NKUBAP.23.GA.18.158) tarafından sağlanmıştır. NKU-BAP birimine, vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid568309, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {571 - 579}, doi = {}, title = {Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)}, key = {cite}, author = {Dökmeci, Ayşe Handan and ŞABUDAK, Temine and ŞİMŞEK ÖZBEK, Aslı} }
APA Dökmeci, A , ŞABUDAK, T , ŞİMŞEK ÖZBEK, A . (2019). Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 571-579 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/568309
MLA Dökmeci, A , ŞABUDAK, T , ŞİMŞEK ÖZBEK, A . "Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 571-579 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/568309>
Chicago Dökmeci, A , ŞABUDAK, T , ŞİMŞEK ÖZBEK, A . "Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 571-579
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) AU - Ayşe Handan Dökmeci , Temine ŞABUDAK , Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 571 EP - 579 VL - 19 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) %A Ayşe Handan Dökmeci , Temine ŞABUDAK , Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK %T Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD Dökmeci, Ayşe Handan , ŞABUDAK, Temine , ŞİMŞEK ÖZBEK, Aslı . "Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 3 (Aralık 2020): 571-579 .
AMA Dökmeci A , ŞABUDAK T , ŞİMŞEK ÖZBEK A . Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 571-579.
Vancouver Dökmeci A , ŞABUDAK T , ŞİMŞEK ÖZBEK A . Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 579-571.