Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 824 - 833 2019-12-31

Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması

Gökhan Görhan [1] , Beyza ÖZTEL [2] , Fatma Nur KAZMACI [3]


Bu çalışmada çimento miktarının sabit (% 40), alçı ve kireç malzemelerinin ise değişen oranlarda kullanıldığı kireç-alçı-çimento kompozit malzemeleri üretilmiştir. Kompozit malzemeler üretimi takiben sülfatlı çözeltilere maruz bırakılmış ve bu ortamlardan nasıl etkilendikleri araştırılmıştır. Örneklerin üretimi için hazırlanan karışımlarda; CL 80-S kalsiyum kireci, saten perdah alçısı ve CEM II/B-M (P-LL) 32.5 R tipi çimento kullanılmıştır. Kalıplara yerleştirilen örnekler 2 gün boyunca laboratuvar ortamında muhafaza edilmiş, ardından kalıplardan alınan örnekler 7 gün süresince su kürüne maruz bırakılmıştır. Üretilen kompozit malzemelerin agresif ortam deneyleri için % 2.5 ve % 5’lik MgSO4 ve Na2SO4 çözeltileri kullanılmıştır. 7 gün suda kür edilen numuneler ilgili çözeltilerde örneklerin yaşı 90 gün oluncaya kadar bekletilmiştir. Sonuç olarak hazırlanan kompozit malzemelerin Na2SO4 etkisinden daha az etkilendiği bununla birlikte Na2SO4 çözeltisine maruz kalan örneklerin basınç dayanımlarının 8.8 – 12.2 MPa; MgSO4 çözeltisine maruz kalan örneklerin basınç dayanımlarının ise 4.1 – 9.1 MPa arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda MgSO4 etkisine maruz kalan kompozit malzemelerde, % 30 oranında kireç kullanılması durumunda referans örneklerden daha yüksek basınç dayanım değerleri elde edildiği gözlenmiştir.
Çimento, Alçı, Kireç, MgSO4, Na2SO
 • Akın, E. S., Hanoğlu, C., 2013. Tokat Geleneksel Konut Mimarisi’nde İç Mekan Alçı Süslemeleri. Vakıflar Dergisi. 40, 163–184.
 • Aktürk, B., Ulukaya, S., Kizilkanat, A. B., Yüzer, N., 2017. Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 559–569.
 • Arandigoyen, M., Alvarez, J. I., 2007. Pore structure and mechanical properties of cement–lime mortars. Cement and Concrete Research. 37, 767–775.
 • ASTM C1012 / C1012M-18b, 2018. Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution, ASTM-USA.
 • Erdoğan, T. Y., 2003. Beton, Metu Press, Ankara.
 • Erten, E., 2009. Deniz suyunun çimento tipi farklı harçların mekanik ve durabilite özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-İzmir, 259.
 • Gulbe, L., Vitina, I., Setina, J., 2017. The Influence of Cement on Properties of Lime Mortars. Procedia Engineering. 172, 325-332.
 • Gümüş, A., 2016. Geopolimer Beton Özelliklerine Termal Kür Prosesinin Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 84.
 • Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Mermerdaş, K., 2007. Metakaolin Katkılı Betonların Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi. 7. Ulusal Beton Kongresi, 259–270.
 • Hartshorn, S. A., Sharp, J. H., Swamy, R. N., 1999. Thaumasite formation in Portland-limestone cement pastes. Cement and Concrete Research. 29, 1331–1340.
 • Huang, Y., Guan, Y., Zhou, J., Ge, Z., Hou, Y., 2018. Characterization of mortar fracture based on three point bending test and XFEM. International Journal of Pavement Research and Technology, 11, 339–344.
 • Ilıca, T., 2008. Farklı Çimentolarla Üretilen Betonlarda Sülfat Etkisi Ve Klorür Geçirimliliği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 170.
 • Jaafri, R., Aboulayt, A., Alam, S. Y., Roziere, E., Loukili, A., 2019. Natural hydraulic lime for blended cement mortars: Behavior from fresh to hardened states. Cement and Concrete Research. 120, 52-65.
 • Lanas, J., Alvarez-Galindo, J. I., 2003. Masonry repair lime-based mortars: factors affecting the mechanical behavior. Cement and Concrete Research. 33, 1867–1876.
 • Lee, S. T., Hooton, R. D., Jung, H.-S., Park, D.-H., Choi, C.S., 2008. Effect of limestone filler on the deterioration of mortars and pastes exposed to sulfate solutions at ambient temperature Cement and Concrete Research. 38, 68–76.
 • Li, L. G., Wang, Y. M., Tan, Y. P., Kwan, A. K. H., Li, L. J., 2018. Adding granite dust as paste replacement to improve durability and dimensional stability of mortar. Powder Technology. 333, 269–276.
 • Moropoulou, A., Bakolas, A., Moundoulas, P., Aggelakopoulou, E., Anagnostopoulou, S., 2005. Strength development and lime reaction in mortars for repairing historic masonries. Cement and Concrete Composites. 27, 289–294.
 • Nayaka, R. R., Alengaram, U. J., Jumaat, M. Z., Yusoff, S. B., Alnahhal, M. F., 2018. High volume cement replacement by environmental friendly industrial by-product palm oil clinker powder in cement – lime masonry mortar. Journal of Cleaner Production. 190, 272–284.
 • Stolz, C. M., Masuero, A. B., 2018. Influence of grains distribution on the rheological behavior of mortars, Construction and Building Materials. 177, 261–271.
 • Tekin, Ç., Kurugöl, S., 2012. Çeşitli Organik Katkıların Kirecin Karbonizasyonu Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 27, 717-728.
 • TS EN 196-1, 2016. Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength, TSE, Turkey.
 • TS EN 772-4, 2000. Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units, TSE, Turkey.
 • Yildiz, S., Yalinbaş, M., Keleştemur, O., 2006. Silis Dumanı Katkılı Yapı Alçılarında Basınç Dayanımının Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi. 11, 15–21.
 • Wongprachum, W., Sappakittipakorn, M., Sukontasukkul, P., Chindaprasirt, P., Banthia, N., 2018. Resistance to sulfate attack and underwater abrasion of fiber reinforced cement mortar. Construction and Building Materials. 189, 686–694.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9925-1568
Yazar: Gökhan Görhan (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7163-9416
Yazar: Beyza ÖZTEL
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0482-0482
Yazar: Fatma Nur KAZMACI
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid593862, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {824 - 833}, doi = {}, title = {Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Görhan, Gökhan and ÖZTEL, Beyza and KAZMACI, Fatma Nur} }
APA Görhan, G , ÖZTEL, B , KAZMACI, F . (2019). Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 824-833 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/593862
MLA Görhan, G , ÖZTEL, B , KAZMACI, F . "Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 824-833 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/593862>
Chicago Görhan, G , ÖZTEL, B , KAZMACI, F . "Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 824-833
RIS TY - JOUR T1 - Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması AU - Gökhan Görhan , Beyza ÖZTEL , Fatma Nur KAZMACI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 824 EP - 833 VL - 19 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması %A Gökhan Görhan , Beyza ÖZTEL , Fatma Nur KAZMACI %T Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD Görhan, Gökhan , ÖZTEL, Beyza , KAZMACI, Fatma Nur . "Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 3 (Aralık 2020): 824-833 .
AMA Görhan G , ÖZTEL B , KAZMACI F . Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 824-833.
Vancouver Görhan G , ÖZTEL B , KAZMACI F . Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 833-824.