PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 1, 0 - 0, 25.10.2016

Öz

Sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve finans sektörü içerisindeki artan payı bakımından,gün geçtikçe önemli bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde işlem
gören yedi sigorta şirketi ile bir bireysel emeklilik şirketinin finansal performansı incelenmiştir. Çalışmanın analiz tekniği olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden “Gri İlişkisel Analiz” yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın
veri seti olarak ise Borsa İstanbul’a kote olmuş 8 şirketin 2013 yılı sonu verileri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; şirketlerin yarısının sermaye yapılarının etkin olduğu, yani şirketlerin yarısında finansal kaldıracın minimize edildiği görülmüştür. Ayrıca GİA yöntemine göre, cari oranı ve karlılık oranları (net kar marjı, hisse başına kar, öz sermaye karlılığı ve aktif karlılığı) düşük olan şirketlerin etkinlik düzeylerinin de düşük olduğu ve sıralamada son sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları, rakiplere nazaran başarılı finansal performansın, sermaye yapısında öz sermaye düzeyini yüksek tutmak, yüksek likidite düzeyini muhafaza etmek ve karlılığı arttırmakla elde edildiğini göstermektedir.

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 1, 0 - 0, 25.10.2016

Öz

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Veysel KULA


Tuğrul KANDEMİR


Ender BAYKUT

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kula, V. , Kandemir, T. & Baykut, E. (2016). BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/24314/257660

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894