Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 sonrası Türk bankacılık sektörünün stres testleri ile senaryo analizi

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 127 - 153, 01.12.2021
https://doi.org/10.33707/akuiibfd.806825

Öz

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.
 • Acharya, V., Engle, R., ve Pierret, D. (2014). Testing macroprudential stress tests: The risk of regulatory risk weights. Journal of Monetary Economics, 65, 36–53.
 • Acharya, V. V., Berger, A. N., ve Roman, R. A. (2018). Lending implications of U.S. bank stress tests: Costs or benefits? Journal of Financial Intermediation, 34, 58–90.
 • Adil, F. ve Javed. S. A. (2020), Financing post COVID-19 business revival and economic recovery: Stress Testing of Banking Sector of Pakistan. Sustainable Development Policy Institute.
 • Aydın, N., Delikanlı, İ., Çabukel, R., Erdal, L., Erdal, F. ve Ergeç, E. H. (2018). Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Barışık, S. ve Demirel, B. (2014). Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü İçin 2002-2011 Dönemi Finansal Kırılganlık Endeksi. Tisk Akademi, 1, 118–136.
 • Barua, B. ve Barua, S. (2020). COVID-19 Implications for Banks: The Case of an Emerging Economy With a Weak Financial System.
 • Başarır, Ç. ve Toraman, C. (2014). Financial Stability Analysis in Banking Sector: A Stress Test Method. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (62), 129–144.
 • Bassett, W. F. ve Berrospide, J. M. (2018). The Impact of Post Stress Tests Capital on Bank Lending. Finance and Economics Discussion Series, 2018(087), 1–43.
 • BDDK. (2019). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler.
 • Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. Wiley.
 • Cargill, T. F. (2017). The Financial System, Financial Regulation and Central Bank Policy. Cambridge University Press.
 • Chorafas, D. N. (2007). Risk Management Technology in Financial Services. Risk Control, Stress Testing, Models, and IT Systems and Structures. Butterworth-Heinemann.
 • Choudhry, M. (2018). An Introduction to Banking Principles, Strategy and Risk Management. Wiley.
 • Cortés, K. R., Demyanyk, Y., Li, L., Loutskina, E., ve Strahan, P. E. (2019). Stress tests and small business lending. Journal of Financial Economics, 136(1), 260–279.
 • Covas, F. B., Rump, B., ve Zakrajšek, E. (2014). Stress-testing US bank holding companies: A dynamic panel quantile regression approach. International Journal of Forecasting, 30(3), 691– 713.
 • Demirguc-Kunt, A., Pedraza, A. ve Ruiz-Ortega, C. (2020). Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis. Policy Research Working Paper; No. 9363. World Bank, Washington, DC.
 • Dinç, Y. (2019). Tasarrufa Dayalı Finans. Beta Yayınevi.
 • Fernandes, N. (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVİD-19) on the World Economy. IESE Business School Working Paper. No: WP-1240-E
 • Flannery, M., Hirtle, B. ve Kovner, A. (2017). Evaluating the information in the federal reserve stress tests. Journal of Financial Intermediation, 29, 1–18.
 • Glasserman, P. ve Tangirala, G. (2016). Are the federal reserve’s stress test results predictable? Journal of Alternative Investments, 18(4), 82–97.
 • Goldstein, I. ve Sapra, H. (2013). Should banks’stress test results be disclosed? an analysis of the costs and benefits. Foundations and Trends in Finance, 8(1), 1–54.
 • Guerrieri, L. ve Welch, M. (2012). Can Macro Variables Used in Stress Testing Forecast the Performance of Banks? Report: Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.
 • Guth, M., Lipp, C., Puhr, C. ve Schneider, M. (2020).Financial Stability Report, 40, 63-86
 • Güler, S. (2015). Bankacılık Sistemi. Ekin Yayınevi.
 • Gümüş, F. B. ve Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 230–260.
 • Gündoğdu, A. (2017). Bankacılık Hukuku: Kavram - Uygulama - Yapı. Seçkin Yayıncılık.
 • Hirtle, B., Schuermann, T. ve Stiroh, K. J. (2009). Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP. SSRN Electronic Journal.
 • Işık, A. ve Akdoğan, N. (2021). Covid-19'un Türk Bankacılık Sektöründeki Mevduat Bankalarına Etkileri. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 111-138.
 • Jorion, P. (2011). Financial Risk Manager Handbook Plus Test Bank: FRM Part I/Part II. Wiley.
 • Kırbaşlı, M. ve Güzveli, N. (t.y.). Bankacılığa Giriş.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları.
 • McKibbin, W. ve Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. Cama Working Paper19/2020
 • Quagliariello, M. (2009). Stress-Testing the Banking System. Stress-testing the Banking System. Cambridge University Press.
 • Schuermann, T. (2014). Stress Testing Banks. International Journal of Forecasting, 30(3), 717–728.
 • Tuna, A. Bankacılık ve Finansal Kurumlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları.
 • Vurucu, M. ve Arı, M. U. (2017a). A’dan Z’ye Bankacılık -Cilt I-. Seçkin Yayıncılık.
 • Vurucu, M. ve Arı, M. U. (2017b). A’dan Z’ye Bankacılık -Cilt II-. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, O. (2017). Türk Bankacılık Sistemi. Seçkin Yayıncılık.

Scenario analysis with stress tests of Turkish banking sector after COVID-19

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 127 - 153, 01.12.2021
https://doi.org/10.33707/akuiibfd.806825

Öz

This paper investigates the banking sector’s capital adequacy and liquidity ratios that potential shocks might influence following the COVID-19 pandemic. The data set was built using 2019 BRSA financial data and bank rates. The study is a two-stage investigation examining the resilience of banks’ capital adequacy and liquidity ratios against various shocks. The first stage is a stress test that evaluates the changes in the capital adequacy ratio for banks with specific nonperforming loan rates on issued loans; a comparison among bank types has also been made in terms of their resilience in response to shocks. The second stage examines changes in liquidity ratios concerning bank types in the event of a loss at the set rates in the funds collected. Based on the findings, the banking sector is resistant to bad scenarios in the economy. Both stages of the study have determined domestic-foreign deposit banks to have the strongest position in terms of capital and liquidity adequacy against probable shocks following the COVID-19 pandemic, whereas state-owned deposit banks have the weakest.

Kaynakça

 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.
 • Acharya, V., Engle, R., ve Pierret, D. (2014). Testing macroprudential stress tests: The risk of regulatory risk weights. Journal of Monetary Economics, 65, 36–53.
 • Acharya, V. V., Berger, A. N., ve Roman, R. A. (2018). Lending implications of U.S. bank stress tests: Costs or benefits? Journal of Financial Intermediation, 34, 58–90.
 • Adil, F. ve Javed. S. A. (2020), Financing post COVID-19 business revival and economic recovery: Stress Testing of Banking Sector of Pakistan. Sustainable Development Policy Institute.
 • Aydın, N., Delikanlı, İ., Çabukel, R., Erdal, L., Erdal, F. ve Ergeç, E. H. (2018). Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Barışık, S. ve Demirel, B. (2014). Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü İçin 2002-2011 Dönemi Finansal Kırılganlık Endeksi. Tisk Akademi, 1, 118–136.
 • Barua, B. ve Barua, S. (2020). COVID-19 Implications for Banks: The Case of an Emerging Economy With a Weak Financial System.
 • Başarır, Ç. ve Toraman, C. (2014). Financial Stability Analysis in Banking Sector: A Stress Test Method. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (62), 129–144.
 • Bassett, W. F. ve Berrospide, J. M. (2018). The Impact of Post Stress Tests Capital on Bank Lending. Finance and Economics Discussion Series, 2018(087), 1–43.
 • BDDK. (2019). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler.
 • Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. Wiley.
 • Cargill, T. F. (2017). The Financial System, Financial Regulation and Central Bank Policy. Cambridge University Press.
 • Chorafas, D. N. (2007). Risk Management Technology in Financial Services. Risk Control, Stress Testing, Models, and IT Systems and Structures. Butterworth-Heinemann.
 • Choudhry, M. (2018). An Introduction to Banking Principles, Strategy and Risk Management. Wiley.
 • Cortés, K. R., Demyanyk, Y., Li, L., Loutskina, E., ve Strahan, P. E. (2019). Stress tests and small business lending. Journal of Financial Economics, 136(1), 260–279.
 • Covas, F. B., Rump, B., ve Zakrajšek, E. (2014). Stress-testing US bank holding companies: A dynamic panel quantile regression approach. International Journal of Forecasting, 30(3), 691– 713.
 • Demirguc-Kunt, A., Pedraza, A. ve Ruiz-Ortega, C. (2020). Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis. Policy Research Working Paper; No. 9363. World Bank, Washington, DC.
 • Dinç, Y. (2019). Tasarrufa Dayalı Finans. Beta Yayınevi.
 • Fernandes, N. (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVİD-19) on the World Economy. IESE Business School Working Paper. No: WP-1240-E
 • Flannery, M., Hirtle, B. ve Kovner, A. (2017). Evaluating the information in the federal reserve stress tests. Journal of Financial Intermediation, 29, 1–18.
 • Glasserman, P. ve Tangirala, G. (2016). Are the federal reserve’s stress test results predictable? Journal of Alternative Investments, 18(4), 82–97.
 • Goldstein, I. ve Sapra, H. (2013). Should banks’stress test results be disclosed? an analysis of the costs and benefits. Foundations and Trends in Finance, 8(1), 1–54.
 • Guerrieri, L. ve Welch, M. (2012). Can Macro Variables Used in Stress Testing Forecast the Performance of Banks? Report: Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.
 • Guth, M., Lipp, C., Puhr, C. ve Schneider, M. (2020).Financial Stability Report, 40, 63-86
 • Güler, S. (2015). Bankacılık Sistemi. Ekin Yayınevi.
 • Gümüş, F. B. ve Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 230–260.
 • Gündoğdu, A. (2017). Bankacılık Hukuku: Kavram - Uygulama - Yapı. Seçkin Yayıncılık.
 • Hirtle, B., Schuermann, T. ve Stiroh, K. J. (2009). Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP. SSRN Electronic Journal.
 • Işık, A. ve Akdoğan, N. (2021). Covid-19'un Türk Bankacılık Sektöründeki Mevduat Bankalarına Etkileri. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 111-138.
 • Jorion, P. (2011). Financial Risk Manager Handbook Plus Test Bank: FRM Part I/Part II. Wiley.
 • Kırbaşlı, M. ve Güzveli, N. (t.y.). Bankacılığa Giriş.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları.
 • McKibbin, W. ve Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. Cama Working Paper19/2020
 • Quagliariello, M. (2009). Stress-Testing the Banking System. Stress-testing the Banking System. Cambridge University Press.
 • Schuermann, T. (2014). Stress Testing Banks. International Journal of Forecasting, 30(3), 717–728.
 • Tuna, A. Bankacılık ve Finansal Kurumlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları.
 • Vurucu, M. ve Arı, M. U. (2017a). A’dan Z’ye Bankacılık -Cilt I-. Seçkin Yayıncılık.
 • Vurucu, M. ve Arı, M. U. (2017b). A’dan Z’ye Bankacılık -Cilt II-. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, O. (2017). Türk Bankacılık Sistemi. Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed Hadin ÖNER (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7746-8865
Türkiye


Ersin OKUMUŞ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6538-8099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 7 Ekim 2020
Kabul Tarihi 2 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öner, M. H. & Okumuş, E. (2021). COVID-19 sonrası Türk bankacılık sektörünün stres testleri ile senaryo analizi . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 127-153 . DOI: 10.33707/akuiibfd.806825

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894