Yıl 2012, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 17 - 48 2012-03-01

Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları
Secondary School Students’ Misconceptions About the “Transportation and Circulatory Systems” Unit

Selâmi Yeşilyurt [1] , Şeyda Gül [2]


Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ait “Taşıma ve Dolaşım Sistemleri” ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Erzurum ilinde uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 3 ortaöğretim kurumunun 11. sınıfında öğrenim gören toplam 78 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, geçerliği ve güvenirliği sınanmış bir “Kavram Yanılgısı Teşhis Testi” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programıyla analiz edilmiş ve analiz sonucunda öğrencilerde “Taşıma ve Dolaşım Sistemleri” ünitesi ile ilgili bitkilerde osmotik basınç ve su emilimi, terleme ve kohezyon kuvveti, açık ve kapalı dolaşım, kalbin yapısı ve çalışması, kan damarları, kan ve kan hücreleri, kan basıncı, dolaşım sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi, lenf sistemi ve savunma ve bağışıklık konularında çok sayıda kavram yanılgısının olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda, belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
The purpose of this study was to determine secondary school students’ misconceptions about the “Transportation and Circulatory Systems” unit in biology course. The study was conducted with totally 78 students who were 11th graders being taught in three secondary schools in Erzurum. In the study, a valid and reliable “Misconception Diagnosis Test” was administered to students to determine their misconceptions about the “Transportation and Circulatory Systems” unit. Data were analyzed by means of SPSS 12.0. Findings showed that students had various misconceptions about the “Transportation and Circulatory Systems” unit such as osmotic pressure and water absorption, transpiration and cohesion force, open and closed circulation, structure of the heart and heart bumping, blood vessels, blood and blood cells, blood pressure, relation of the circulatory system to other systems, lymphatic system, defense and immune. At the end of the study, recommendations were made to remove students’ misconceptions
Diğer ID JA59JD22DV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selâmi Yeşilyurt

Yazar: Şeyda Gül

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2012

Bibtex @ { akukeg314020, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {17 - 48}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Selâmi and Gül, Şeyda} }
APA Yeşilyurt, S , Gül, Ş . (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 5 (1) , 17-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29344/314020
MLA Yeşilyurt, S , Gül, Ş . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 17-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29344/314020>
Chicago Yeşilyurt, S , Gül, Ş . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 17-48
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları AU - Selâmi Yeşilyurt , Şeyda Gül Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 48 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları %A Selâmi Yeşilyurt , Şeyda Gül %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşilyurt, Selâmi , Gül, Şeyda . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 1 (Mart 2012): 17-48 .
AMA Yeşilyurt S , Gül Ş . Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 17-48.
Vancouver Yeşilyurt S , Gül Ş . Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 48-17.