PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3, 297 - 315, 01.09.2015

Öz

The purpose of this study is to compare teacher self efficacy belief between preservice preschool teachers and preschool teachers. For this study, 177 preschool teachers working in Afyonkarahisar city center and 161 preservice preschool teachers studying in Afyon Kocatepe University, Education Faculty in the 2nd semester of 2011 – 2012 academic years, is selected. In this study, “Preschool Teachers’ Multi Dimensional Self Efficacy Scale” is used as data collection tool. When self-efficacy believes of pre-school teachers and preservice preschool teachers are compared, statistically significant results are found in all sub-factors and general self-efficacy believes in favour of pre-school teachers except for family participation sub-factor. Preschool teachers’ self efficacy beliefs are significantly higher than preservice preschool teachers’ self efficacy beliefs

Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3, 297 - 315, 01.09.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançlarını karşılaştırmaktır. Bu araştırma için 2011 – 2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Afyonkarahisar il merkezinde görev yapmakta olan 177 okul öncesi öğretmeni ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 161 okul öncesi öğretmen adayı seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Boyutlu Öz Yeterlik Ölçeği” (Tepe, 2011) kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları karşılaştırıldığında; aile katılımı alt boyutu hariç tüm alt boyutlara yönelik öz yeterlik inancında ve genel öz yeterlik inancında okul öncesi öğretmenlerinin lehine anlamlı farklılık çıkmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının meslek hayatlarına başladıklarında dolaylı ve doğrudan yaşantılar yoluyla öz yeterlik inançlarının artacağı düşünülebilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47YJ87JG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Betül ŞENOL Bu kişi benim


Mustafa ERGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314135, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {3}, pages = {297 - 315}, title = {The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers}, key = {cite}, author = {Şenol, Fatma Betül and Ergün, Mustafa} }
APA Şenol, F. B. & Ergün, M. (2015). The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (3) , 297-315 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29358/314135
MLA Şenol, F. B. , Ergün, M. "The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 297-315 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29358/314135>
Chicago Şenol, F. B. , Ergün, M. "The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 297-315
RIS TY - JOUR T1 - The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers AU - Fatma Betül Şenol , Mustafa Ergün Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 315 VL - 8 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers %A Fatma Betül Şenol , Mustafa Ergün %T The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Şenol, Fatma Betül , Ergün, Mustafa . "The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 3 (Eylül 2015): 297-315 .
AMA Şenol F. B. , Ergün M. The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(3): 297-315.
Vancouver Şenol F. B. , Ergün M. The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(3): 297-315.
IEEE F. B. Şenol ve M. Ergün , "The Comparison of Teacher Self Efficacy Beliefs between Pre-service Preschool Teachers and Preschool Teachers", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 3, ss. 297-315, Eyl. 2015