PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 57 - 84, 01.03.2016

Öz

The aim of this study is to evaluate communication skills of school administrators according to the perceptions and opinions of the branch teachers working in secondary schools. In the study, the explanatory pattern involving the quantitative and qualitative methods was used. Quantitative part of the study was designed in the screening model. The quantitative data was collected from 211 teachers working in the province of Sivas through the "Scale for Communication Skills of School Principals. The qualitative part of the study, however, was conducted in accordance with the case study design. The qualitative data, on the other hand, was obtained from 20 teachers working in the province of X through the semi-structured interview form. Quantitative findings of the study show that the teachers perceive the communication skills of school administrators highly positive whereas they, in general, they find the communication skills of school administrators unsatisfying according to the qualitative findings. In this context, we can say that the qualitative findings do not support the quantitative findings, and accordingly, the school administrators have problems in their communication skills.

Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmenlerin Algı ve Görüşleri

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 57 - 84, 01.03.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin algılarına ve görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada, nicel ve nitel yöntemleri içerisine alan açıklayıcı (explanatory) desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü tarama modelinde desenlenmiştir. Nicel veriler, X ilinde görev yapan 211 öğretmenden, “Okul müdürlerinin İletişim Becerileri ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler, nicel bölümde kullanılan ölçeğin içeriğine uygun olarak hazırlanan 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla X ilinde görev yapan 20 öğretmenden yüz yüze yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları öğretmenlerin, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini yüksek düzeyde olumlu algıladıklarını; nitel bulgular ise öğretmenlerin, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini genel olarak yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda nitel bulguların nicel bulguları desteklemediği buna bağlı olarak okul yöneticilerinin iletişim becerilerinde sorunlar olduğu söylenebilir. Nitel ve nicel bulgular arasındaki farklılıklar ise nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin farklı paradigmalara sahip olmasına bağlanabilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA86RA82KZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Soner DOĞAN Bu kişi benim


Şahin ÇETİN Bu kişi benim


Osman KOÇAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Başvuru Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314157, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {1}, pages = {57 - 84}, title = {Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators}, key = {cite}, author = {Doğan, Soner and Çetin, Şahin and Koçak, Osman} }
APA Doğan, S. , Çetin, Ş. & Koçak, O. (2016). Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators . Journal of Theoretical Educational Science , 9 (1) , 57-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314157
MLA Doğan, S. , Çetin, Ş. , Koçak, O. "Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators" . Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 57-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314157>
Chicago Doğan, S. , Çetin, Ş. , Koçak, O. "Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators". Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 57-84
RIS TY - JOUR T1 - Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators AU - Soner Doğan , Şahin Çetin , Osman Koçak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 84 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators %A Soner Doğan , Şahin Çetin , Osman Koçak %T Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators %D 2016 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Doğan, Soner , Çetin, Şahin , Koçak, Osman . "Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators". Journal of Theoretical Educational Science 9 / 1 (Mart 2016): 57-84 .
AMA Doğan S. , Çetin Ş. , Koçak O. Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 57-84.
Vancouver Doğan S. , Çetin Ş. , Koçak O. Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 57-84.
IEEE S. Doğan , Ş. Çetin ve O. Koçak , "Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators", Journal of Theoretical Educational Science, c. 9, sayı. 1, ss. 57-84, Mar. 2016