PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Temelli Geliştirilen Rehber Materyalin 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenme Yeterliği Üzerine Etkisi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 85 - 110, 01.03.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim fen bilimleri dersinde, “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi, araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen etkinlik setinin, 6. sınıf öğrencilerinin fen öğrenme yeterliği üzerine etkisini tespit etmektir. Araştırma, bir ilköğretim okulunda iki altıncı sınıf, toplam 42 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen fen bilimleri derslerinin, öğrencilerin fen öğrenme yeterliği üzerinde anlamlı etkisi olmadığı belirlenmiş, ancak bazı fen öğrenme yeterliği alt boyutları açısından anlamlı etkisi olduğu görülmüştür.

The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1, 85 - 110, 01.03.2016

Öz

The purpose of this study is to determine the effect of an activity set developed according to the inquiry-based learning approach in the unit “Particulate Structure of Matter” on students’ competence for learnıng science. The study was conducted with 42 sixth grade students attending two sixth grade classes of a secondary school. In this study, pre-test and posttest control group experimental designs were used. The findings of the study revealed that science and technology learning supported with the guided activities developed in line with the inquiry-based learning approach have no significant effects on students’ competence for learning science, but have significant effects some competence scale for learning science sub-dimension.

Ayrıntılar

Diğer ID JA43AH53KY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem DURAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Başvuru Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314159, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {1}, pages = {85 - 110}, title = {The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science}, key = {cite}, author = {Duran, Meltem} }
APA Duran, M. (2016). The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science . Journal of Theoretical Educational Science , 9 (1) , 85-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314159
MLA Duran, M. "The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science" . Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 85-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29360/314159>
Chicago Duran, M. "The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science". Journal of Theoretical Educational Science 9 (2016 ): 85-110
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science AU - Meltem Duran Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 110 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science %A Meltem Duran %T The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science %D 2016 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Duran, Meltem . "The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science". Journal of Theoretical Educational Science 9 / 1 (Mart 2016): 85-110 .
AMA Duran M. The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 85-110.
Vancouver Duran M. The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science. Journal of Theoretical Educational Science. 2016; 9(1): 85-110.
IEEE M. Duran , "The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Based Learning on 6th Grade Students’ Competence for Learning Science", Journal of Theoretical Educational Science, c. 9, sayı. 1, ss. 85-110, Mar. 2016