PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Item Order and Rating Differences in Likert-Type Scales in Terms of Psychometric Properties and Attitudes of Respondents

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 400 - 425, 01.09.2016

Öz

In social sciences, usability of findings obtained by administration of a scale, accuracy and coherence of decisions made are closely related to psychometric properties of a scale. This study aims to investigate whether psychometric properties and attitudes of respondents differ on the number of response category, verbal or numerical rating and item distribution. To this end, related properties of a scale were changed and different versions of the same scale were used. According to the results of the study, attitudes of respondents did not significantly differ on the original, positive and negative forms of the scale, but significantly differed on the verbal and numerical forms of the scale. Gathering all the items, which are either positive or negative, under the same scale did not cause any response setting. The Cronbach alpha reliability coefficients of each version of the same scale were compared and it was found out that the increase in the number of response category caused increase in reliability of the scale. But, this increase was not statistically significant.

Likert Tipi Ölçeklerde Madde Düzeni ve Derecelendirme Farklılıklarının Psikometrik Özellikler ve Yanıtlayıcı Tutumları Açısından İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 400 - 425, 01.09.2016

Öz

Sosyal bilimlerde, uygulanan ölçekle elde edilen sonuçların kullanılabilirliği, verilen kararların doğruluğu ve anlamlılığı ölçme aracının psikometrik özellikleri ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada Likert tipi ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğini etkileyen etmenlerden kategori sayısı, derecelendirmenin sayısal ya da sözel ifade edilmesi ve maddelerin ölçek içindeki dağılımının ölçeğin psikometrik niteliklerini ve yanıtlayıcıların tutumlarını nasıl değiştirdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılacak incelemelerde seçilen bir ölçeğin ilgili özellikleri farklılaştırılarak oluşturulan formları kullanılmıştır. Bu çalışma grubundan elde edilen verilerde ölçeğin orijinal formu ile olumlu ve olumsuz formları arasında yanıtlayıcı tutumları bakımından manidar bir fark bulunmazken, sözel ve sayısal formlar arasındaki fark manidardır. Olumlu ya da olumsuz maddelerin ölçek içerisinde bir araya toplanmasının yanıtlayıcılarda tepki kurulumuna neden olmadığı görülmektedir. Ayrıca çalışmada ele alınan formlarda Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları karşılaştırılmış ve yapılan analizler sonucunda tüm karşılaştırmalarda kategori sayısı arttıkça ölçeğin güvenirliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu artış istatistiksel olarak manidar değildir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA69UK53UN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem UYUMAZ Bu kişi benim


Ömay ÇOKLUK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
UYUMAZ, G., & ÇOKLUK, Ö. (2016). An Investigation of Item Order and Rating Differences in Likert-Type Scales in Terms of Psychometric Properties and Attitudes of Respondents. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 400-425.