PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Teachers on Innovations Done in Education and Instruction

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 461 - 475, 01.09.2016

Öz

The purpose of the study is to explore teachers’ views on recent innovations done in education and instruction. 25 teachers were asked semi-structured questions in this study and responses were descriptively analyzed. Some of the research findings indicated that most of the teachers agreed that student-centered approaches were more effective in achievement than conventional ones, and the enforcement of teachers is necessarily related to students’ attendance. Other views were related to school readiness of 5th graders. According to findings, subject teachers were not stated to cause any effect on 5th graders. Starting school earlier was stated to affect them adversely Generally, the teachers agreed that changes in education is necessary to train qualified individuals for the World, which is constantly changing and evolving.

Eğitim ve Öğretimde Gerçekleştirilen Yenilikler Üzerine Öğretmen Görüşleri

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 461 - 475, 01.09.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, eğitim ve öğretimde gerçekleştirilen son yenilikler üzerine öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, 25 öğretmene yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan sorular sorulmuş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularının bazılarına bakıldığında, öğretmenlerin çoğu öğrenci merkezli yaklaşımların öğrencinin başarısında geleneksel yaklaşımlardan çok daha etkili olduğunu, öğrencilerin derse devamlılığında öğretmen yaptırımının gerekli olduğunu kabul etmektedirler. Diğer görüşler, 5. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluğu ile ilgilidir. Bulgulara göre, branş öğretmenlerinin, 5. sınıf üzerinde herhangi bir etkiye sebep olmamaktadırlar. Okula erken yaşta başlamanın olumsuz olarak onları etkilediği belirtilmiştir. Genel olarak öğretmenler, sürekli değişen ve gelişen dünyaya nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitimde değişimlerin gerekli olduğu konusunda birleşmektedirler.

Ayrıntılar

Diğer ID JA49BN95GK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

S. Gülşah YILDIRIM Bu kişi benim


S. Serap AVGIN Bu kişi benim


Nuriye SARIOĞLAN Bu kişi benim


Merve KARATAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
YILDIRIM, S. G., AVGIN, S. S., SARIOĞLAN, N., KARATAŞ, M. (2016). Views of Teachers on Innovations Done in Education and Instruction. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 461-475.