Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 78 - 90 2020-01-09

Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development
Okul Yöneticilerinin Öğretmen Mesleki Gelişimine Katkılarına İlişkin Algıları

Mehmet Fatih KARACABEY [1]


The aim of the study is to determine the contribution of school administrators working in Şanlıurfa to the professional development of teachers. According to the survey model, data from 493 school administrators working in a primary school, secondary school and high schools during the 2017-2018 education period were collected with a form prepared on the internet. As a result of the research, it was determined that school administrators frequently contribute to the professional development of teachers. In Şanlıurfa, 63.50% of school administrators support teachers' professional development at frequent and always levels. It was determined that the most frequent activity of the school administrators was to review the relevant sources and to inform the teachers about educational innovations. The least frequent activity was to develop an example course to develop teachers. There was no difference in perceptions of school administrators according to gender, duty, seniority, type of school, education and branch.
Araştırma amacı, Şanlıurfa’da görev yapan okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı düzeyini belirlemektir. Tarama modeline göre ilkokul, ortaokul ve liselerde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde görev yapan 493 okul yöneticisinden veriler internet üzerinde hazırlanan bir form ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine sık sık katkıda bulundukları belirlenmiştir. Şanlıurfa ilinde okul yöneticilerinin %63.50’si yeterli olabilecek sık sık ve daima düzeylerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemektedirler. Okul yöneticilerinin en sık yaptığı etkinliğin, ilgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim-öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar etmek olduğu belirlenmiştir. En az yapılan etkinlik ise, öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlemektir. Cinsiyet, görev, kıdem, okul türü, öğrenim ve branş değişkenlerine göre okul yöneticilerinin algılarında farklılık bulunmamaktadır.
 • Bozkuş, K. (2016). Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama düzeyi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss. 596-607, Tam metin bildiri. doi: 10.13140/RG.2.1.1782.3600
 • Bozkuş, K., & Karacabey, M. F. (2018). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi: Şanlıurfa örneği. 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, s. 187, Özet bildiri.
 • Creemers, B., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013). Teacher professional development for improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.
 • Çalık, C., & Şehitoğlu, E. T. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 170, 94-111.
 • Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.
 • Ekinci, E. (2015). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin görüşleri (Mesleki gelişim modeli önerisi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı.
 • Elçiçek, Z. (2016). Öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin bir model geliştirme çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Elçiçek, Z., & Yaşar, M. (2016). Türkiye’de ve dünyada öğretmenlerin mesleki gelişimi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 12-19.
 • Erbilgin, E., & Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 156-170.
 • Gündüz, Y., & Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
 • Hooker, M. (2017). Models and best practices in teacher professional development. https://www.researchgate.net/publication/242603141/download
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 41-56.
 • Kızılkaya, H. A. (2012). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin mesleki gelişime yönelik tutumları ve iş doyumları bakımından incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Korkmaz, İ. (2015). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde okul yöneticileri ve denetmenlerin etkililiğinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 55-64.
 • Mete, Y. A. (2013). Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da öğretmen yetiştirme ve atama politikaları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 859-878.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: MEB.
 • Muijs, D., & Reynolds, D. (2000). School effectiveness and teacher effectiveness in mathematics: Some preliminary findings from the evaluation of the mathematics enhancement programme (primary). School Effectiveness and School Improvement, 11(3), 273-303.
 • OECD. (2014). PISA 2012 results in focus: what 15-year-olds know and 2 what they can do with what they know. Paris: OECD.
 • Özdemir, S. M. (2016). Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 233‐244.
 • Sparks, D., & Loucks-Horsley, S. (1989). Five models of staff development for teachers. Journal of Staff Development, 10(4), 40-57.
 • World Bank. (2011). Improving the quality and equity of basic education in Turkey challenges and options. Washington, DC: The World Bank.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1874-8733
Yazar: Mehmet Fatih KARACABEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg541053, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {78 - 90}, doi = {10.30831/akukeg.541053}, title = {Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development}, key = {cite}, author = {KARACABEY, Mehmet Fatih} }
APA KARACABEY, M . (2020). Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (1) , 78-90 . DOI: 10.30831/akukeg.541053
MLA KARACABEY, M . "Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 78-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/50135/541053>
Chicago KARACABEY, M . "Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 78-90
RIS TY - JOUR T1 - Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development AU - Mehmet Fatih KARACABEY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.541053 DO - 10.30831/akukeg.541053 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 90 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.541053 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.541053 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development %A Mehmet Fatih KARACABEY %T Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.541053 %U 10.30831/akukeg.541053
ISNAD KARACABEY, Mehmet Fatih . "Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 78-90 . https://doi.org/10.30831/akukeg.541053
AMA KARACABEY M . Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 78-90.
Vancouver KARACABEY M . Perceptions of School Administrators on Their Contributions to Teacher Professional Development. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 90-78.