Yıl 2020, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 214 - 232 2020-03-22

Yerel Yönetişim Bağlamında Avrupa Konseyi “12 Yıldızlı Şehir” Uygulaması ve Türkiye Yerel Yönetimleri
The Council of Europe 12 Star City Implementation in the Context of Local Governance and Local Governments of Turkey

Onur Kemal YILMAZ [1]


Avrupa Konseyi yerel yönetişimin geliştirilmesi için çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu kapsamda konseye üye ülkelerin yerel yönetimlerini “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” adı altında, yerel yönetişimi geliştirici etkinlikler düzenlemeleri için teşvik etmektedir. Bu etkinlik çerçevesinde faaliyet gerçekleştiren yerel yönetimlere “12 Yıldızlı Şehir” statüsü verilmektedir. Bu statü yıllık olarak verilmektedir ve statünün tekrar alınması için her yıl aynı etkinliğe tekrar katılmak gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak bu çalışma kapsamında Türkiye’den Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katılım sağlayan ve 12 Yıldızlı Şehir statüsü alan yerel yönetimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ilgili yerel yönetimlerin bu etkinlik kapsamında yaptıkları çalışmalar da tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan inceleme sırasında Türkiye’den Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katılan ve 12 Yıldızlı Şehir statüsü kazanan belediyeler olduğu görülmüştür. Bunun yanında söz konusu statüyü ilk defa kazanmak için Türkiye’den farklı belediyelerin çalışmalar yaptıkları da dikkat çekmektedir. Fakat il özel idarelerinin, köy idarelerinin, STK’ların ve diğer yerel yönetişim aktörlerinin bu etkinliğe katılım sağlamadıkları görülmektedir.

The Council of Europe is working to improve local governance. In this context, the Council encourages the local governments of the member countries to organize activities to promote local governance under the name of European Local Democracy Week. 12-Star City status is given to local authorities which participate this activity. This status is given annually and it is necessary to rejoin the same event every year in order to get the status again. Within the scope of this study, local governments from Turkey which participate to European Local Democracy Week and gets 12 Star City status have been tried to determined. In addition, the activities of the related local governments within the scope of this week have been tried to be determined. During the review it is determined that, there are municipalities from Turkey which participate to European Local Democracy Week and gets 12 Star City status. Besides it draws attention that, different municipalities from Turkey participate to week to win the status for the first time. However, it is determined that special provincial administrations, village administrations, NGOs and other local governance actors are not participating to this event.

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kabul Tarihi: 9.10.2003. Resmi Gazete. Tarih: 24.10.2003. Sayı: 25269.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu. Kabul Tarihi: 3.7.2005, Resmi Gazete, Tarih: 13.7.2005, Sayı: 25874.
 • Avrupa Konseyi (2018a). https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018b). https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018c). https://www.coe.int/en/web/portal/turkey (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ç). https://www.coe.int/en/web/congress/overview (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018d). https://www.coe.int/en/web/congress/origins-and-history (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018e). https://www.coe.int/en/web/congress/overview (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018f). https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122 (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018g). https://www.coe.int/en/web/congress/european-charter-of-local-self-government (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ğ). http://www.congress-eldw.eu/en/page/157-read-more-on-eldw.html (Erişim tarihi: 23.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018h). http://www.congress-eldw.eu/en/page/159-thematic-ideas.html (Erişim tarihi: 23.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ı). http://www.congress-eldw.eu/en/page/122-12-star-cities.html (Erişim tarihi: 25.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018i). http://sedl.alnetis.fr/en/ (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018j). http://sedl.alnetis.fr/en/566-ahmetbey/ (Erişim tarihi: 26.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018k). http://sedl.alnetis.fr/en/428-buyukcekmece/ (Erişim tarihi: 26.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018l). http://sedl.alnetis.fr/en/622-bagcilar-municipality/ (Erişim tarihi: 26.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018m). http://sedl.alnetis.fr/en/505-be%C5%9Fikta%C5%9F/ (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018n). http://sedl.alnetis.fr/en/559-edremit/ (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018o). http://sedl.alnetis.fr/en/502-izmit-municipality/ (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ö). http://sedl.alnetis.fr/en/479-kadikoy/ (Erişim tarihi: 28.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018p). http://sedl.alnetis.fr/en/512-kahramankazan/ (Erişim tarihi: 28.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018r). http://sedl.alnetis.fr/en/413-karsiyaka/ (Erişim tarihi: 28.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018s). http://sedl.alnetis.fr/en/627-kecioren-municipality/ (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ş). http://sedl.alnetis.fr/en/126-luleburgaz/ (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018t). http://sedl.alnetis.fr/en/621-municipality-of-k%C4%B1rklareli/ (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018u). http://sedl.alnetis.fr/en/571-rize/ (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018ü). http://sedl.alnetis.fr/en/651-zeytinburnu-municipality/, (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018v). http://sedl.alnetis.fr/en/658-maltepe-municipality/ (Erişim tarihi: 29.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018y). http://sedl.alnetis.fr/en/660-sariyer-city-council/ (Erişim tarihi: 30.12.2018).
 • Avrupa Konseyi (2018z). http://sedl.alnetis.fr/en/661-sar%C4%B1yer-municipality/2-463-festival-of-children-s-rights.html (Erişim tarihi: 30.12.2018).
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu Raporu (2001). European Governance: A White Paper.
 • Boughton, J. ve Bradford, C. (2007). Global governance: New players, new rules, finance and development. Finance and Development, (12), 10-14.
 • Eryılmaz, B. (2013). Kamu yönetimi. 6. baskı, İstanbul: Umuttepe Yayınları.
 • Güven, A. ve Alan, Ç. (2018). Türkiye’de yerel yönetim yasaları çerçevesinde yönetişim anlayışının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 840-847.
 • Işık, M. (2010). Avrupa Birliği’nin yönetişim anlayışı çerçevesinde Bilgi Edinme Kanunu’nun değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 39-49.
 • İçişleri Bakanlığı (2018). https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx (Erişim tarihi: 31.12.2018).
 • Kamuda İyi Yönetişim (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Raporu. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_Kamuda%C4%B0yiY%C3%B6neti %C5%9Fimoik.pdf (Erişim tarihi: 27.12.2018)
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kent Konseyi Yönetmeliği. Resmi Gazete, Tarih: 8.10.2006, Sayı: 26313.
 • Özgökçeler, S. (2014). Yerel kalkınmada etkin bir kavram: Yerel yönetişim. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 67-82.
 • Sobacı, M. Z. (2007). Yönetişim kavramı ve Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 219-235.
 • Türkiye Belediyeler Birliği (2018). http://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20170719-avrupa-yerel-demokrasi-haftasi-icin-cagri (Erişim tarihi: 25.12.2018).
 • United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Raporu (2009). “What is Good Governance”.
 • Yıldırım, Ö. K. (2018). Türkiye’de iyi yönetişim. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (6), 273-289.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2371-683X
Yazar: Onur Kemal YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mart 2020

APA YILMAZ, O . (2020). Yerel Yönetişim Bağlamında Avrupa Konseyi “12 Yıldızlı Şehir” Uygulaması ve Türkiye Yerel Yönetimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 214-232 . DOI: 10.32709/akusosbil.518164