Yıl 2020, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 279 - 294 2020-03-22

Konya Mutfağında Yer Alan Yöresel Yemeklerin İşletme Menülerinde Yer Alma Düzeylerinin Tespit Edilmesi
Determination of the Inclusion Levels of Regional Konya Cuisine in the Business Menus

Mehmet Fatih ESEN [1] , Yılmaz SEÇİM [2]


İnsanların farklı kültürlerin yemeklerini keşfetme isteği günden güne yaygınlaşarak gastronomi turizminin popülerliğini artırmaktadır. Gastronomi turizminin popülerliğini artırmasıyla yöresel mutfaklara verilen önem de artmıştır. Konya, zaman içinde yöresel mutfağın yansıtıldığı önemli gastronomi destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Gelişen gastronomi turizmi sonrasında Konya ilinde bu araştırmanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada anket tekniği kullanılmış ve toplam 60 işletmenin menüsü incelenmiştir. Anket çalışmasında söz konusu restoranların hizmet yılı, faaliyet alanı, personel sayısı ve Konya mutfağına ait yöresel yemeklerin menülerinde yer alıp almadığına dair sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda Konya mutfağına özgü olan bamya çorbası, etliekmek, fırın kebabı, tirit, sac arası tatlısı ve höşmerim tatlılarının menülerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ürünler dışında Konya mutfağına ait olan birçok yemek ve tatlının ise menülerde yer almadığı tespit edilmiştir. Özellikle halkın geniş bölümü tarafından sevilerek tüketilen toyga çorbası, tarhun otu çorbası, kikirdekli kesme çorba, zülbiye, etli su böreği gibi lezzetlerin sadece halk arasında değil işletmelerde yerli ve yabancı turiste sunulması faydalı olacaktır. Konya gastronomi turizminin gelişmesi için; yerli ve yabancı turistin damak tadına uyacak lezzetlerin ortaya çıkarılarak menülerde yer alması önem taşımaktadır. Unutulan lezzetlerin menülerde yer alması konusunda sektör ve üniversite iş birliği büyük önem taşımaktadır.

The desire of people to discover the food of different cultures is spreading day by day, increasing the popularity of gastronomic tourism. After the development of gastronomic tourism, the need for this research has emerged in Konya province. The survey technique was used and a total of 60 business menus were examined. As a result of the research, it was found that okra soup, etliekmek, fırın kebab, tirit, sacarası dessert and höşmerim desserts which are unique to Konya cuisine were found in the menus. Apart from these products, it was found that many dishes and desserts belonging to Konya cuisine are not included in the menus. In particular, it will be beneficial to present the delicacies such as toyga soup, tarragon soup, kikirdekli cut soup, zülbiye, and meat water rolls, which are loved and consumed by the large part of the public, not only among the public but also to the domestic and foreign tourists. For the development of Konya gastronomy tourism; It is important that local and foreign tourists find the tastes that fit the palate and take place in the menus. Collaboration between the sector and the university is of great importance for the forgotten tastes to be included in the menus.

 • Aksoy, M., Akbulut, A. B. ve İflazoğlu, N. (2016). Mevlevilikte mutfak kültürü ve ateşbaz-ı veli makamı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 96-103.
 • Alptekin A. (2007). Konya mutfağı (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Arıkan, A.D. (2017). Eskişehir’deki yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde Eskişehir mutfağının yeri. Journal of Human Sciences, 14(2), 2061-2077.
 • Aslan, Z., Güneren, E., ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Bekleyiciler, N. (2007). Ateşbaz-ı Veli. Konya: Dizgi Ofset
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M.C., ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel yemeklerin turizm işletmelerinde kullanılma durumu: Konya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 165-181.
 • Ceylan, A. ve Güven, Ö. Z. (2018). Yiyecek içecek işletmelerinin menü planlamasında Kütahya’nın yöresel yemeklerinin yeri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 451-459.
 • Cömert, M. (2014). Turizm pazarlamasında yöresel mutfakların önemi ve Hatay mutfağı örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 64-70.
 • Cömert, M. ve Özata, E. (2016). Tüketicilerin yöresel restoranları tercih etme nedenleri ve Karadeniz mutfağı örneği. Journal of International Social Research, 9(42), 1963-1973.
 • Erdem, Ö., Mızrak, M., ve Kemer, A.K. (2017). Yöresel yemeklerin bölge restoranlarında kullanılma durumu: Mengen örneği. In 1st International Sustainable Tourism Congress Proceedings Book (pp. 18-33).
 • Ertaş, M., Bulut-solak, B. ve Kılınç, C. Ç. (2017). Konya’da Mevlevi mutfağı yiyeceklerinin gastronomi turizminde canlandırılması. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 52-70.
 • Halıcı, N. (2008). Tandır değil fırın kebabı. Konyalife Dergisi, 17, 118.
 • Hatipoğlu, A., Zengin, B., Batman, O., ve Şengül, S. (2013). Yöresel yemeklerin, kırsal turizm işletmeleri mönülerinde kullanım düzeyleri: Gelveri örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), 6-11.
 • Işık, A. (2006). Konya mutfak kültürü ve Konya yemekleri. Konya: Damla Ofset
 • İslamoğlu, A.H. Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta
 • Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2018). Yöresel Gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: Antalya il merkezi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 394-410.
 • Kızılırmak, İ, Albayrak, A. ve Küçükali, S. (2014). Yöresel mutfağın kırsal turizm işletmelerinde uygulanması: Uzungöl örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4 (1), 75-83.
 • Kurnaz, A. ve İşlek, E. (2018). Yöresel yemeklerin restoranlar tarafından kullanımının değerlendirilmesi: Marmaris örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(1), 50-59.
 • Mehmet, Ö. (1971). Mevlâna şehri Konya. Konya: Konya Valiliği
 • Mil, B. ve Denk, E. (2015). Erzurum mutfağı yöresel ürünlerin otel restoran menülerinde kullanım düzeyi: Palandöken örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 1-7.
 • Odabaşı, S. (2001). 20. Yüzyıl başlarında Konya’nın görünümü. Konya: T.C Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü.
 • Odabaşı, S. (2001). Konya mutfak kültürü. Konya: Konya Ticaret Odası.
 • Ögel, B. (1978). Türk kültür tarihine giriş. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Özel, G., Yıldız. F., ve Akbaba, M. (2017). Yöresel yemeklerin restoran menülerinde yer alma düzeyinin belirlenmesi: Kilis mutfağı örneği. Kesit Akademi Dergisi, 11(3), 351-364.
 • Özkafa, A. (2010). Gonya kitabı. Konya: Memleket yayınevi.
 • Seçim, Y. (2018). Yöresel bir ürün olan Konya etliekmeği ve genel özellikleri hakkında nitel bir çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6(4), 197-209.
 • Seyitoğlu, F. ve Çalışkan, O. (2014). Turizm literatüründe Türk mutfağı üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 23-35.
 • Şen, N. Ve Silahşör, Y. (2018). Gastronomi turizmi kapsamında Erzincan ili yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yöresel yemekler üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 414-429.
 • Yeşilyurt, A.G.H., Yeşilyurt, A.G.C., Güler, A.G.O., ve Özer, Ö.G.S. (2017). Otel işletmelerinin menülerinde yöresel yemek kültürünü yaşatmak: Adıyaman örneği. Internatıonal West Asıa Congress Of Tourısm (Iwact’17) TheBook Of Full-Text (P. 173)
 • Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 10(40), 6633-6644.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Halkla İlişkiler - İletişim - Turizm
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0434-0806
Yazar: Mehmet Fatih ESEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9112-7650
Yazar: Yılmaz SEÇİM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mart 2020

APA ESEN, M , SEÇİM, Y . (2020). Konya Mutfağında Yer Alan Yöresel Yemeklerin İşletme Menülerinde Yer Alma Düzeylerinin Tespit Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 279-294 . DOI: 10.32709/akusosbil.523787