PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 33 - 39, 13.05.2015

Öz

In this paper Piano lesson attitude scale which is developed by the authors has been applied to the music students which having piano education and attitudes of the students about piano has been studied to determine. Attitude scale prepared with this surveys has been applied to work group by the last form consist of 46 items after the experience views. After the application scale was tested for validity and reliability by the factor load, item total correlations, and reliability measurements. KMO sample adequacy test, Bartlett’s test of sphericity and basic principles factor analyzing has been made for the data that is collected by the study. General and facroral validity measurements have been made also for the sub-factors made up of the measurements. Beside item total load and correlation measurement between factors, test re-test reliability and cross validation analyze has been also made. That can be observe that the last form of the scale consist of 39 item obtained by the all statistical measurements is highly valid and reliable and have an enough capacity to use in all academic studies about piano education

Kaynakça

 • Bakıoğlu, Ç. (2012). Müzik öğretmenliği programı öğrencileri ile devlet konservatuarı müzik bölümü öğrencilerinin piyano çalgısına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Canakay, E. U. (2006), Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 26–28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Güdek, B. (2007), Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğrenciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gömleksiz, M. N. (2003), İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215- 226.
 • Gün, E. & Köse, H. S. (2013). Müzik öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları. Turkish Studies, 8/3, 247–261.
 • Kurtuldu, M. K. (2011), Yürütücü bilişe dayalı bireysel tutumların piyano çalma başarısına etkisi. Millî Eğitim, (190), 41–53.
 • Özmenteş, S. & Özmenteş, G. (2009), Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel Özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 353–360.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008), Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75–90.

Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 33 - 39, 13.05.2015

Öz

Bu çalışmada Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan ‘Piyano Dersi Tutum Ölçeği’ piyano eğitimi görmekte olan müzik öğrencilerine uygulanarak genel anlamda öğrencilerin piyanoya yönelik tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan tutum ölçeği, uzman görüşleri doğrultusunda nihai sonuca ulaşan 46 maddelik şekli ile çalışma grubuna uygulanmıştır. Uygulama sonrasında maddelerin faktör yükleri, madde yükleri ve güvenirliğine bakılarak ölçek geçerlik güvenirlik testinden geçirilmiştir. Güvenirlik sonrasında ortaya çıkan 39 maddelik yapı ölçeğin son halini oluşturmuştur. Çalışma doğrultusunda elde edilen veriler ilk olarak KMO örneklem uygunluğu ve Bartlett’s faktörlenebilirlik testleri sonrasında açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçümler yoluyla oluşan alt faktörlere göre genel ve faktörel güvenirlik ölçümleri de yapılmıştır. Madde toplam yükleri ile faktörler arası korelasyon ölçümlerinin yanında, test tekrar test güvenirliği ve çapraz geçerlik analizi de uygulanmıştır. Yapılan tüm istatistik ölçümler sonucunda elde edilen 39 maddelik nihai formun, önemli ölçüde geçerli ve güvenilir olduğu, piyano eğitimi kapsamındaki tüm akademik çalışmalarda kullanılabilecek kapasitede olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Bakıoğlu, Ç. (2012). Müzik öğretmenliği programı öğrencileri ile devlet konservatuarı müzik bölümü öğrencilerinin piyano çalgısına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Canakay, E. U. (2006), Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 26–28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Güdek, B. (2007), Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğrenciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gömleksiz, M. N. (2003), İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215- 226.
 • Gün, E. & Köse, H. S. (2013). Müzik öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları. Turkish Studies, 8/3, 247–261.
 • Kurtuldu, M. K. (2011), Yürütücü bilişe dayalı bireysel tutumların piyano çalma başarısına etkisi. Millî Eğitim, (190), 41–53.
 • Özmenteş, S. & Özmenteş, G. (2009), Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel Özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 353–360.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008), Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75–90.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağlar BAKIOĞLU Bu kişi benim


Mehmet Kurtuldu

Yayımlanma Tarihi 13 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aleg20570, journal = {Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-6269}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {1}, number = {1}, pages = {33 - 39}, title = {Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Bakıoğlu, Çağlar and Kurtuldu, Mehmet} }
APA Bakıoğlu, Ç. & Kurtuldu, M. (2015). Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması . Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 33-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aleg/issue/1662/20570
MLA Bakıoğlu, Ç. , Kurtuldu, M. "Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması" . Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (2015 ): 33-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aleg/issue/1662/20570>
Chicago Bakıoğlu, Ç. , Kurtuldu, M. "Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (2015 ): 33-39
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması AU - ÇağlarBakıoğlu, MehmetKurtuldu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 39 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-6269- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %A Çağlar Bakıoğlu , Mehmet Kurtuldu %T Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %D 2015 %J Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-6269- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bakıoğlu, Çağlar , Kurtuldu, Mehmet . "Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Mayıs 2015): 33-39 .
AMA Bakıoğlu Ç. , Kurtuldu M. Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2015; 1(1): 33-39.
Vancouver Bakıoğlu Ç. , Kurtuldu M. Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2015; 1(1): 33-39.
IEEE Ç. Bakıoğlu ve M. Kurtuldu , "Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 33-39, May. 2015