Amaç ve Kapsam

 Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi akademik ve hakemli bir dergidir.

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde beşeri bilimleri Türkiye’de ve Dünya’da farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde; (i) kurumsal anlamda toplumların gelişmelerine ve onların geleceklerinin şekillenmesine katkı sunacak olan; tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı ve yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında kıyaslamalı bir şekilde sunan akademik yazılara yer verilmektedir.


 Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra değerlendirmeler, vaka takdimi, alanında önde gelen bilimsel yabancı makalelerin çevirisi, yönetimle ilgili bilimsel kitapların tanıtımı ve dergimizin odaklandığı konular hakkında önde gelen bilim insanlarının söyleşi ve konferansları da (editör onayıyla) metin halinde yayımlanabilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık