Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

IDEAL STATE MODEL PROPOSAL

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 149 - 169, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.347955

Öz

In this study, the concept of “state” was examined and it was aimed to put an “ideal state” description and open it to discussion. The study is important in terms of proposing a sustainable state system using viable methods. The method of scanning secondary data was used. Findings have shown that the concept of “state” can vary according to time, geography, societies, and even the theorist that describes it. The study includes considerations for achieving a better state. The work is based on ideas from the theory to the technique. However, since the field studies were not carried out, it was limited to the theoretical level.

Kaynakça

 • Anıl, Yaşar Şahin. Antik Çağda Demokrasinin Doğuşu. 1. Baskı. Kastaş Yayınevi. İstanbul. 2006.
 • Aybay, Rona. Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen: Yaşamı, Eylemi, Öğretisi. 2. Baskı. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2005.
 • Cadoux, Charles. Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 1988.
 • Cassirer, Ernst. Devlet Efsanesi. 1. Baskı. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1984.
 • Claessen Henri J.M.- Skalnik, Peter. Erken Devlet, İmge Yay, 1993.
 • Dahl, Robert A. Demokrasi Üzerine. 3. Baskı. Phoenix Yayınları. Ankara. 2015.
 • Dahrendorf, Ralf. Demokrasinin Bunalımları. 1. Baskı. İthaki Yayınları. İstanbul. 2015.
 • Gruen, Arno. Demokrasi Mücadelesi. 1. Baskı. Çitlembik Yayınları. İstanbul. 2010.
 • Heywood, Andrew. Siyaset. 14. Baskı. Ankara. Adres Yayınları. 2014.
 • Jellinek, Georg, L’Etat moderne et son droit, Traduction française par Georges Fardis, Paris, V. Giard & Brière, 1911.
 • Mann, Michael. Demokrasinin Karanlık Yüzü. 1. Baskı. İthaki Yayınları. İstanbul. 2012.
 • Newey, Glen. Routledge Philosophy GuideBook to Hobbes and Leviathan, Routledge, 2008.
 • Oppenheimer, Franz. Devlet, Phoenix Yay, 2005.
 • Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı, Ankara, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1944.

İDEAL DEVLET MODELİ ÖNERİSİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 149 - 169, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.347955

Öz

Modern Dünya’nın modern
insanları birer ülkede (devlette), ülkenin (devletin) vatandaşı olarak Dünyaya
geldiğine ve devletsiz bir Dünyayı hayal bile edemeyeceğine göre, bu kavram
üzerinde daha fazla düşünülmesi, fikir üretilmesi ve tartışılması gerekir. Sosyal
bir varlık olarak ana-babadan itibaren diğer insanlarla bir arada yaşamak insan
doğasının gereği. Farkında olunmasa da daha doğumdan önce bile anne ve babayla
beraber üçüncü bir kişilik bireyin hayatına giriyor: “devlet”. Aslında onun bir
“kişi” olduğu kabul edildiğinde bireyler de onun hayatının bir parçası haline
geliyor. Öyle ki devlet bireyin üçüncü ebeveyni, birey de onun evlatlarından
biri durumunda. Şu halde bir ebeveynin çocuğunu şekillendirmeye çalışması gibi
devlet bireyi şekillendirir. Evlatların da ebeveynlerini gözlemleyip kısmen,
hatta tamamen değişmesini istediği yönleri olabilir. Bu makale “devlet” kavramı
hakkında mümkün olduğunca kısa ama temel bilgilerin sunuluşunun ardından bireysel
bir “devlet baba” tahayyül ve tasvirini tartışmaya açmayı hedefliyor.

Kaynakça

 • Anıl, Yaşar Şahin. Antik Çağda Demokrasinin Doğuşu. 1. Baskı. Kastaş Yayınevi. İstanbul. 2006.
 • Aybay, Rona. Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen: Yaşamı, Eylemi, Öğretisi. 2. Baskı. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2005.
 • Cadoux, Charles. Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 1988.
 • Cassirer, Ernst. Devlet Efsanesi. 1. Baskı. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1984.
 • Claessen Henri J.M.- Skalnik, Peter. Erken Devlet, İmge Yay, 1993.
 • Dahl, Robert A. Demokrasi Üzerine. 3. Baskı. Phoenix Yayınları. Ankara. 2015.
 • Dahrendorf, Ralf. Demokrasinin Bunalımları. 1. Baskı. İthaki Yayınları. İstanbul. 2015.
 • Gruen, Arno. Demokrasi Mücadelesi. 1. Baskı. Çitlembik Yayınları. İstanbul. 2010.
 • Heywood, Andrew. Siyaset. 14. Baskı. Ankara. Adres Yayınları. 2014.
 • Jellinek, Georg, L’Etat moderne et son droit, Traduction française par Georges Fardis, Paris, V. Giard & Brière, 1911.
 • Mann, Michael. Demokrasinin Karanlık Yüzü. 1. Baskı. İthaki Yayınları. İstanbul. 2012.
 • Newey, Glen. Routledge Philosophy GuideBook to Hobbes and Leviathan, Routledge, 2008.
 • Oppenheimer, Franz. Devlet, Phoenix Yay, 2005.
 • Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı, Ankara, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1944.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Mert

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Mert, E. (2018). İDEAL DEVLET MODELİ ÖNERİSİ. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 149-169. https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.347955