Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNDEN TÜRKİYE’YE MESAJLAR

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 171 - 195, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.360454

Öz

Günümüz
dünyasının küreselleşen koşullarının ülkelerin birbirlerinden habersiz veya
birbirlerine ilgisiz kalmalarına izin vermediği söylenebilir. Ülkeler
birbirlerinin sosyal, ekonomik, eğitim vb. birçok alanda uyguladığı
politikalardan haberdar olmakta, birbirlerinden etkilenmektedir. Hatta bazı
ulusal veya uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler aracılığıyla
politikaların ülkeye katkıları ve geliştirilmesi gereken yönlerine dair fikir
sahibi olmak mümkündür.Her
ülke refah düzeyinin arttırılması ve geleceğin güvence altına alınması amacıyla
ortaya konulan politika alanları arasında eğitim de bulunmaktadır. Her ülkenin
eğitim politikaları doğrultusunda uyguladığı bir eğitim sistemi bulunmaktadır.
Ülkelerin eğitim sistemleri diğer ülkelere dair bilinmeye değer konulardan
biridir. Bu sayede ülkeler kendi sistemlerinde aksayan yönlerin giderilmesine
katkıda
bulunabilecek
denenmiş çözüm önerileri getirebilirler. Buradan hareketle Finlandiya Eğitim
Sistemi’nin örnek alınabilecek uygulamaları olan ülkelerden biri olduğu ve
Finlandiya’nın eğitim sistemindeki başarılarıyla anıldığı söylenebilir. Bu
çalışmayla Finlandiya eğitim sistemi ortaya konularak Türkiye için öneriler
geliştirilmeye çalışılmıştır. Finlandiya eğitim sisteminden

yola
çıkılarak Türkiye’nin kültürel, sosyal, ekonomik yapısıyla uyum sağlayabilecek,
başarılı eğitim politikası ve uygulamaları geliştirilmesine katkı getirilmesi
umulmaktadır.

Kaynakça

  • EURYDICE (2011). Organisation of the education system in Finland 2009/2010. http://www.catdem.org/cat/downloads2/organisation-of-the-education.pdf adresinden 23.04.2017 tarihinde indirilmiştir. Finlandiya Cumhuriyeti Anayasası (1999). Finlandiya Çocuk Refahı Yasası (2007). Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2020 Stratejik Planı (2010). http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/strategia_2020.html?lang=en adresinden 20.04.2017 tarihinde indirilmiştir. Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu 2020 Stratejik Planı (2010). http://www.oph.fi/english /current_issues/101/0/learning_and_competence_2020_-_strategy_of_the _finnish_ national_board_of_education 20.04. 2017 tarihinde erişilmiştir. Finlandiya Temel Eğitim Kanunu (1998). FUEK [Finland National Board of Education] (2015). Finnish Education In a Nutshell. http://www.oph.fi/download/171176_finnish _education_in_a_nutshell.pdf adresinden 20 Kasım 2017 tarihinde indirilmiştir. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/fi.html 30.04.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?e4233033-5145-4006-922b-a77c697250a1 adresinden 29.11.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.oph.fi/english/education_system 20.11.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.stat.fi/til/index_en.html 30.04.2017 tarihinde erişilmiştir. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (2012). Finlandiya Eğitim Sistemi Kitapçığı.http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/ user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf adresinden 23 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir. NUFFIC [Netherlands Organisation for International Cooperation] (2015). The System of Education in Finland. https://www.epnuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-finland.pdf adresinden 26 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir. UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] (2012). Word Data on Education. http://www.ibe.unesco.org/en/document/world-data-education-seventh-edition-2010-11 adresinden 28 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir.

Messages From Finland Education System To Turkey

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 171 - 195, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.360454

ÖzIt can be said that the global conditions
of today's world do not allow countries to be unaware of each other or remain in
different to each other. Countries are aware of the policies that are applied to
the field in different social, economic, educational, etc and they can have an
idea about the contribution of these policies to the countries and their direction
to be developed through the evaluators made by national international organizations.Education is one of
the areas in which countries have developed policies to increase the level of
welfare and safeguard of their future. There are educational systems that countries
implement in the direction of education policies. The education systems of the countries
are one of the unknown issues that is worth knowing about other countries.Thanks
to this situation, countries can come up with tried-and-true solutions to the faulty
directions of their systems. Finland is one of the countries that can be taken
as model in terms of the practices in Education System. For this purpose, it is
aimed to analyzed Finnish education system and develop suggestions for the Turkish
education system. By way of the Finnish education system, it is hoped to contribute
to the development of successful education policies and practices that will adapt
to the cultural, social and economic structure of Turkey.

Kaynakça

  • EURYDICE (2011). Organisation of the education system in Finland 2009/2010. http://www.catdem.org/cat/downloads2/organisation-of-the-education.pdf adresinden 23.04.2017 tarihinde indirilmiştir. Finlandiya Cumhuriyeti Anayasası (1999). Finlandiya Çocuk Refahı Yasası (2007). Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2020 Stratejik Planı (2010). http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/strategia_2020.html?lang=en adresinden 20.04.2017 tarihinde indirilmiştir. Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu 2020 Stratejik Planı (2010). http://www.oph.fi/english /current_issues/101/0/learning_and_competence_2020_-_strategy_of_the _finnish_ national_board_of_education 20.04. 2017 tarihinde erişilmiştir. Finlandiya Temel Eğitim Kanunu (1998). FUEK [Finland National Board of Education] (2015). Finnish Education In a Nutshell. http://www.oph.fi/download/171176_finnish _education_in_a_nutshell.pdf adresinden 20 Kasım 2017 tarihinde indirilmiştir. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/fi.html 30.04.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?e4233033-5145-4006-922b-a77c697250a1 adresinden 29.11.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.oph.fi/english/education_system 20.11.2017 tarihinde erişilmiştir. http://www.stat.fi/til/index_en.html 30.04.2017 tarihinde erişilmiştir. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (2012). Finlandiya Eğitim Sistemi Kitapçığı.http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/ user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf adresinden 23 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir. NUFFIC [Netherlands Organisation for International Cooperation] (2015). The System of Education in Finland. https://www.epnuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-finland.pdf adresinden 26 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir. UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] (2012). Word Data on Education. http://www.ibe.unesco.org/en/document/world-data-education-seventh-edition-2010-11 adresinden 28 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Songül Demirkan

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Demirkan, S. (2018). FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNDEN TÜRKİYE’YE MESAJLAR. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 171-195. https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.360454