Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 3, 132 - 143, 31.12.2019
https://doi.org/10.46740/alku.577323

Öz

Yerkabuğu
içinde oluşan kırılmalar nedeniyle ortaya çıkan deprem titreşimleri, dalgalar
halinde yayılarak binaları etkilemektedir. Binalar özellikle tasarım
aşamasında, etkileneceği deprem titreşimlerini karşılayacak performansa sahip
olacak şekilde tasarlanmalıdır. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde, mevcut ya
da üretilmiş deprem kayıtları kullanılarak, yapıların deprem sırasında
göstereceği performans gözlemlenebilmektedir. Çalışmamızda balsa ağacından
yapılan 30 katlı bina, sarsma tablasına yerleştirilerek, mevcut deprem
kayıtları kullanılarak, yapının gösterdiği performans bulunmuştur. Binanın en
üst katına yerleştirilen ivme ölçerden elde edilen ivme kayıtları yardımı ile
binada oluşan çatı ivme ve deplasman değerlerini hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan
bu deneysel çalışma, Sap2000 sonlu eleman programında zaman tanım alanında
hesap kullanılarak, nümerik analizi yapılmıştır. Nümerik analiz ve deneysel
çalışma sonuçlarından elde edilen tepe ivme, hız ve yer değiştirme değerleri
kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslama sonucunda, oluşturulan sonlu eleman modelinin
deneysel model davranışını yaklaşık olarak doğru tespit edildiği anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • [1] Özmen, G. (2001), Plan Geometrisinin Burulma Düzensizliğine Etkisi. Türkiye Mühendislik Haberleri, 46, 37-41.
 • [2] Bahçecioğlu, A. Ş. (2015), Planda Düzensiz Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Davranışı, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [3] Polat, G. (2015), Betonarme Yüksek Yapılarda Kullanılabilecek Taşıyıcı Sistemler Ve Perde-çerçeveli Bir Yapının Statik Ve Dinamik Hesabı Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [4] Demir, A. ve Dönmez, D. (2008), Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliğine Etki Eden Faktörler. Celal Bayar.Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(1).
 • [5] Şahin H, Alyamaç KE, Erdoğan AS(2013), Perdeli çerçeveli yapılarda zemin sınıfı ve kat adedi dikkate alınarak gerekli perde oranının tespiti. SDU International Technologic Science. Cilt:5, sayı:1 s:74-86, 2013.
 • [6] Sayın E, Yön B, Calayır Y.(2010), Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt:26, Sayı:1, s:1-6.
 • [7] Özsoy AE, Özgen K.(2005) Perdelerdeki boşlukların yatay ötelenmeye etkisi. Deprem Sempozyumu, Kocaeli.
 • [8] Işık, M. (2015). Çok Katlı Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Sistem Etkisi, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [9] http://www.hazarahsap.com.tr/balsa/
 • [10] S. Karaahmetli, C. Dündar(2017),Yapı Sönüm Oranının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir.
 • [11] Chopra AK.(2015), Yapı Dinamiği teori ve deprem mühendisliği uygulamaları. 4. Baskıdan çeviri, Ankara: Palme Yayıncılık.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Ağcakoca 0000-0001-8228-0592

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 13 Haziran 2019
Kabul Tarihi 30 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ağcakoca, E. (2019). Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 132-143. https://doi.org/10.46740/alku.577323
AMA Ağcakoca E. Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. Aralık 2019;1(3):132-143. doi:10.46740/alku.577323
Chicago Ağcakoca, Elif. “Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 1, sy. 3 (Aralık 2019): 132-43. https://doi.org/10.46740/alku.577323.
EndNote Ağcakoca E (01 Aralık 2019) Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 1 3 132–143.
IEEE E. Ağcakoca, “Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi”, ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 3, ss. 132–143, 2019, doi: 10.46740/alku.577323.
ISNAD Ağcakoca, Elif. “Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 1/3 (Aralık 2019), 132-143. https://doi.org/10.46740/alku.577323.
JAMA Ağcakoca E. Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2019;1:132–143.
MLA Ağcakoca, Elif. “Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 3, 2019, ss. 132-43, doi:10.46740/alku.577323.
Vancouver Ağcakoca E. Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2019;1(3):132-43.