Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 50 - 63, 31.08.2021
https://doi.org/10.46740/alku.885697

Öz

Kamusal sanat toplumu oluşturan birbirinden farklı bireyleri bir araya getirerek, fikirlerin, istek ve ihtiyaçların ifade edilebileceğı bir alan sunmaktadır. Bu anlamda kentsel mekanlarda yer alması toplum yaşamına katkı sağlamaktadır. Kamusal sanat ürünleri günümüzde kentsel mekanların vazgeçilmezi olmaya başlamıştır. Geçici ya da kalıcı olarak yerleştikleri andan itibaren kamusal alana getirdiği dinamizm mekana yeni bir soluk olmaktadır. Özellikle son yıllarda kıyı ile ilişki kuran, su ile temas eden, ona dokunan kamusal sanat ürünleri yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada yumuşak bir zemin olarak suyun ve kent kıyılarının kamusal sanatla olan temasını içeren örnekler kentsel kalite parametreleri doğrultusunda irdelenmiş ve Antalya-Konyaaltı Sahili çerçevesinde yapılan kent mobilyaları şeklindeki kamusal sanat ürünleri incelenerek alana dair önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aydın, R. E. (2015). "Kamusal Alan ve Sanat" Konusuna Eleştirel Bir Yaklaşım. https://ronyaemel.wordpress.com/2015/04/07/kamusal-alan-ve-sanat-konusuna-elestirel-bir-yaklasim/ Erişim Tarihi: 08.02.2020 Balçık, S., İnceoğlu, M. (2020). "Yenilenen Antalya / Konyaalti Kiyi Düzenlemesinin Alan Kullanim Çeşitliliği Açisindan Değerlendirilmesi." Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) (8); 57-70.
 • Bayram, B. (2007). Kamusal Mekan Kalitesinin Yükseltilmesinde Yöntemler ve Kamusal Sanatın Rolü. Yüksek Lisans Tezi; 69.
 • Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., and Stone, A. M. (1992). Public Space. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çelik, K. (2015). "Kıyı Alanlarının Planlanmasında Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi." Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 2(1); 36-43.
 • Eco, U. (2001). Açık Yapıt. Alexander Calder'in Açık Yapıtları. (M. Bulat, S. Bulat, & B. Aydın, Dü) İstanbul.
 • Ercan, M. (2013). "Kamusal Sanatın ‘Kamusallığı’: Erişim, Aktör, Fayda Yaklaşımı." İdealkent Dergisi (10); 220-255.
 • Erdoğmuş, B. (2012). "Bir Kıyı Yerleşmesinde Kimlik Dönüşümü: Tarihsel Süreç İçinde Karşıyaka’nın (İzmir) Kıyı Kullanımında Gözlenen Değişimler." Ege Coğrafya Dergisi.
 • Gökçen, Ş. (2018). "Kamusal Sanat ve Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm." Journal of Interdisciplinary and Intercultutal Art, 3(6).
 • Greene, S. (1992). "Cityshape: Communicating and Evaluating Community Design, American Planning Association." Journal of the American Planning Association, 58(2); 177-189.
 • Hanru, H. (2007). "Sürekli Yenilenen Kamusallığı Kurmak ve Kolektif Eylem." P. Tan, & S. Boynik (Dü) içinde, Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları; 139-142. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Hayden, D. (1995). The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge Massachusetts, London: The Mit Press.
 • İnceoğlu, M., Aytuğ, A. (2009). "Kentsel Mekanda Kalite Kavramı." Megaron; 131-146.
 • Kılınç, C. (2020). Kamusal Sanatın Deneyselliği Üzerine Bir İrdeleme. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Langer, S. K. (2012). Sanat Problemleri. (F. Korur, Çev.) Topkapı / İstanbul: Mitos-Boyut TEM Yapım Yayıncılık.
 • Read, H. (1960). Sanatın Anlamı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Reiss, J. H. (1999). "From Marginto Center: The Spaces of Installation Art." Cambridge: MIT Press.
 • Tan, F. (2013). Çizim Mimarlığı: Mimari Bir Motivasyon Olarak Çizim. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemre KILINÇ> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8651-6945
Türkiye


Mehmet INCEOĞLU>
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5264-8755
Türkiye


Sema BALÇIK>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-3515-1007
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2021
Kabul Tarihi 24 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { alku885697, journal = {ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi}, eissn = {2667-7814}, address = {}, publisher = {Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {3}, number = {2}, pages = {50 - 63}, doi = {10.46740/alku.885697}, title = {Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü}, key = {cite}, author = {Kılınç, Cemre and Inceoğlu, Mehmet and Balçık, Sema} }
APA Kılınç, C. , Inceoğlu, M. & Balçık, S. (2021). Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü . ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 50-63 . DOI: 10.46740/alku.885697
MLA Kılınç, C. , Inceoğlu, M. , Balçık, S. "Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü" . ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3 (2021 ): 50-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/alku/issue/62261/885697>
Chicago Kılınç, C. , Inceoğlu, M. , Balçık, S. "Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü". ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3 (2021 ): 50-63
RIS TY - JOUR T1 - Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü AU - CemreKılınç, MehmetInceoğlu, SemaBalçık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46740/alku.885697 DO - 10.46740/alku.885697 T2 - ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 63 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-7814 M3 - doi: 10.46740/alku.885697 UR - https://doi.org/10.46740/alku.885697 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü %A Cemre Kılınç , Mehmet Inceoğlu , Sema Balçık %T Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü %D 2021 %J ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi %P -2667-7814 %V 3 %N 2 %R doi: 10.46740/alku.885697 %U 10.46740/alku.885697
ISNAD Kılınç, Cemre , Inceoğlu, Mehmet , Balçık, Sema . "Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü". ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2021): 50-63 . https://doi.org/10.46740/alku.885697
AMA Kılınç C. , Inceoğlu M. , Balçık S. Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 3(2): 50-63.
Vancouver Kılınç C. , Inceoğlu M. , Balçık S. Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 3(2): 50-63.
IEEE C. Kılınç , M. Inceoğlu ve S. Balçık , "Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü", ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 50-63, Ağu. 2021, doi:10.46740/alku.885697