Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 80, 31.08.2022
https://doi.org/10.46740/alku.1120427

Öz

Kaynakça

 • [1] S. Miles and C. Ho, “Applications and Issues of GIS as Tool for Civil Engineering Modeling,” J. Comput. Civ. Eng., vol. 13, no. July, pp. 144–152, 1999.
 • [2] A. E. Cengiz and Y. Güney, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi,” e-Journal New World Sci. Acad., vol. 7, pp. 470–477, Jan. 2012.
 • [3] L. Taşçı and Ç. Kaya, “Bina Yapısal Risk Unsurlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında İncelenmesi,” Fırat Üniv. Mühendislik Bilim. Derg., vol. 22, no. 1, pp. 55–62, 2010.
 • [4] S. N. Palve, “Applications of GIS in Infrastructure,” Int. J. Struct. Civ. Eng. Res., vol. 2, no. 4, pp. 110–122, 2013.
 • [5] E. Işık, İ. B. Karaşin, and A. E. Ulu, “Eğimli Zeminlerde İnşa Edilen Betonarme Binaların Deprem Davranışlarının İncelenmesi,” Avrupa Bilim ve Teknol. Derg., vol. 20, pp. 162–170, 2020, doi: 10.31590/ejosat. 757763.
 • [6] Ö. H. Bettemir, “Kazı ve Hafriyat Sürelerindeki Belirsizliğin Monte Carlo Analizi ile Tahmini,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilim. Enstitüsü Derg., vol. 14, no. 2, pp. 165–173, 2009.
 • [7] V. Mamur, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Alternatif Yöntemleri ve İstanbul Ölçeğinde İncelenmesi,” 2012.
 • [8] “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,” Resmî Gazete, 2004.

Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 80, 31.08.2022
https://doi.org/10.46740/alku.1120427

Öz

Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörü son yıllarda gösterdiği büyümeyle birlikte coğrafi etmenlere bağlı olarak birtakım sorunlarla karşılaşmıştır. Coğrafi etmenlere bağlı sorunlardan biri de bina imalatına uygun, engebesi az, düz olarak nitelendirilebilecek zemin sayısının, artan inşaat projelerine bağlı olarak giderek azalmasıdır. Bu duruma bağlı olarak inşaat proje yüklenicileri giderek daha engebeli arazilerde proje imalatına başlamak ve yükselen hafriyat maliyetlerini karşılamak durumunda kalmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada; Antalya ili Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi özelinde, yapımı 2016 yılı öncesi ve sonrasında tamamlanan binaların doğal zemin kot farkları ve ortalama zemin düzeltme hafriyat hacimleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada, günümüzde farklı mühendislik disiplinlerinde de sıklıkla uygulama alanı bulan, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılmıştır. CBS paket programında oluşturulan Tosmur Mahallesi 3 boyutlu modeli üzerinde tüm binalar modellenmiş ve temel zemini kot farkları tablo halinde listelenmiştir. Ortalama temel alanları ve ortalama temel zemini kot farkları hesaplanmış, bu değerler üzerinden de ortalama zemin düzeltme hafriyat hacimlerine geçilmiştir. Çalışmanın en son kısmında ise 2016 yılı merkeze alınarak bu alandaki artış miktarları yüzdesel olarak sunulmuştur.

Kaynakça

 • [1] S. Miles and C. Ho, “Applications and Issues of GIS as Tool for Civil Engineering Modeling,” J. Comput. Civ. Eng., vol. 13, no. July, pp. 144–152, 1999.
 • [2] A. E. Cengiz and Y. Güney, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi,” e-Journal New World Sci. Acad., vol. 7, pp. 470–477, Jan. 2012.
 • [3] L. Taşçı and Ç. Kaya, “Bina Yapısal Risk Unsurlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında İncelenmesi,” Fırat Üniv. Mühendislik Bilim. Derg., vol. 22, no. 1, pp. 55–62, 2010.
 • [4] S. N. Palve, “Applications of GIS in Infrastructure,” Int. J. Struct. Civ. Eng. Res., vol. 2, no. 4, pp. 110–122, 2013.
 • [5] E. Işık, İ. B. Karaşin, and A. E. Ulu, “Eğimli Zeminlerde İnşa Edilen Betonarme Binaların Deprem Davranışlarının İncelenmesi,” Avrupa Bilim ve Teknol. Derg., vol. 20, pp. 162–170, 2020, doi: 10.31590/ejosat. 757763.
 • [6] Ö. H. Bettemir, “Kazı ve Hafriyat Sürelerindeki Belirsizliğin Monte Carlo Analizi ile Tahmini,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilim. Enstitüsü Derg., vol. 14, no. 2, pp. 165–173, 2009.
 • [7] V. Mamur, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Alternatif Yöntemleri ve İstanbul Ölçeğinde İncelenmesi,” 2012.
 • [8] “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,” Resmî Gazete, 2004.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Utku Babacan 0000-0001-5919-2404

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 23 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Babacan, U. (2022). Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 71-80. https://doi.org/10.46740/alku.1120427
AMA Babacan U. Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. Ağustos 2022;4(2):71-80. doi:10.46740/alku.1120427
Chicago Babacan, Utku. “Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4, sy. 2 (Ağustos 2022): 71-80. https://doi.org/10.46740/alku.1120427.
EndNote Babacan U (01 Ağustos 2022) Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4 2 71–80.
IEEE U. Babacan, “Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 71–80, 2022, doi: 10.46740/alku.1120427.
ISNAD Babacan, Utku. “Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4/2 (Ağustos 2022), 71-80. https://doi.org/10.46740/alku.1120427.
JAMA Babacan U. Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2022;4:71–80.
MLA Babacan, Utku. “Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, 2022, ss. 71-80, doi:10.46740/alku.1120427.
Vancouver Babacan U. Tosmur Mahallesi Özelinde CBS Kullanılarak Yapıların Doğal Zemin Eğimlerinin Hafriyat Hacimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2022;4(2):71-80.