Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 81 - 96, 31.08.2022
https://doi.org/10.46740/alku.1151128

Öz

Çalışmada, ilk olarak Türk yalıtım standardı TS 825’e göre dört iklim bölgesini temsilen seçilen; İzmir, Manisa, Afyon ve Kastamonu illerindeki binaların elektrik enerji tüketimi hesaplanmıştır. Bunun için örnek alınmış binanın elektrik enerjisi tüketimi hesaplanmıştır. Bina enerji tüketimi hesaplanırken cam türleri olarak, tek cam, çift cam, yalıtımlı cam ve üçlü cam olması dikkate alınmıştır. İkinci olarak, tüketimi yapılan bu elektriğin enerjinin santrallerinde üretiminde meydana gelecek CO2 ve NOx emisyonları tespit edilmiştir. Daha sonra bu emisyonların bertaraf edilmesi için sosyal emisyon maliyetleri hesaplanmıştır. Son olarak 2030, 2040 ve 2050 yılları için farklı iskonto oranlarına bağlı sosyal emisyon maliyetleri için öngörülerde bulunulmuştur. Enerji santrallerinin elektrik üretirken kömür ve doğal gaz kullandıkları kabul edilmiştir. Sonuç olarak, CO2 emisyonu için en yüksek sosyal emisyon maliyeti kömür kullanan enerji santrallerinde 2050 yılı ve % 2.5 iskonto oranında, dördüncü iklim bölgesindeki Kastamonu ilinde ve tek camlı pencerelere sahip binalarda 7092.089 $ ve en düşük ise doğal gaz kullanan enerji santrallerinde birinci iklim bölgesindeki İzmir ilinde yalıtım camlı pencerelere sahip binalarda, 2030 yılı ve % 5 iskonto oranında 98.7 $ olarak hesaplanmıştır. NOx emisyonu için sosyal emisyon maliyeti en yüksek doğal gaz kullanan enerji santrallerinde, 2050 yılı ve % 2.5 iskonto oranında, 958.1 $ ve en düşük ise kömür kullanan enerji santrallerinde, 2050 yılı ve % 2.5 iskonto oranında, dördüncü iklim bölgesindeki Kastamonu ilinde ve tek camlı pencerelere sahip binalarda 20.1 $ olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Mirici, M. E., Berberoğlu, S., Gültekin, E., Küresel Bir Çıkmaz Olarak Karbon Emisyonlari ve Karbonun Sosyal Maliyeti (SCC), ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28-30 Haziran 2018, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • [2] Paul, I., Howard, P., Schwartz, J. A.,The Social Cost of Greenhouse Gases and State Policy, The Institute for Policy Integrity (Policy Integrity) at New York University School of Law, November 1, 2017, USA.
 • [3] Tunahan, H., (2010). “Küresel İklim Değişikliğini Azaltmanın Bir Yolu Olarak Karbon Finansmanı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 199-215.
 • [4] Mirici, M. E., Berberoğlu, S., İklim Değişimi Çerçevesinde Karbon Ekonomisi, Karbonun Sosyal Maliyeti (SCC) ve RICE Modeli, IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017, 5-7 Temmuz 2017, İstanbul, Türkiye.
 • [5] Shirizadeh, B., Quirion, P., (2022). “The importance of renewable gas in achieving carbon-neutrality: Insights from an energy system optimization model”, Energy, 255, 124503. https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124503
 • [6] Khanna, M., Chen, X., Wang, W., Oliver, A., (2022) “Repeal of The Clean Power Plan: Social cost and Distributional Implications”, The American Journal of Agricultural Economics, 104, 1, 33–51. https://doi:10.1111/ajae.12189
 • [7] Kon, O., Caner, İ., An Investigation of the greenhouse gas emissions in european countries buildings according to the Life-Cycle, 5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech) 23-26.09.2020, Island of Brac, Croatia. https://doi: 10.23919/splitech49282.2020.9243747
 • [8] Kon, O., Caner, İ., Investigation the Effects of reducing heat transfer coefficients of building envelope on global warming in Turkey, 10th International 100% Renewable Energy Conference, 4-6.06.2020, İstanbul, Türkiye
 • [9] Mirici, M. E., Küresel İklim Değişikliği Çerçevesinde Doğu Akdeniz Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Karbon Temelli Modellenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017, Adana, Türkiye
 • [10] Kon, O., Caner, İ., (2022) “Investigation of electricity produced in power plants and used for cooling buildings with a life cycle approach of carbon capture and storage technology”, Journal of New Results in Science 11,1, 77-90. https://doi.org/10.54187/jnrs.1096681
 • [11] deLlano-Paz, F., Calvo-Silvosa, A., Antelo, S. I., Soares, I., (2018). “Power generation and pollutant emissions in the European Union: A mean-variance model”, Journal of Cleaner Production, 181, 123-135. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.108
 • [12] Kon, O., Caner, İ., (2021) “Calculation of energy consumption and emissions of buildings in capitals of european with the degree-day method”, Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 6, 4, 143–155. https://doi.org/10.14744/jscmt.2021.03
 • [13] TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standardı, Mayıs 2008.
 • [14] TS 2164, Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları, Türk Standardı, Revize 2000.
 • [15] Sproul, E., Barlow, J., Quinn J. C., (2019). “Time Value of Greenhouse Gas Emissions in Life Cycle Assessment and Techno-Economic Analysis”, Environmental Science and Technology. 53, 6073−6080. https://doi: 10.1021/acs.est.9b00514
 • [16] Nordhaus, W. D., (2017). “Revisiting the social cost of carbon”, Earth, Atmospherıc, And Planetary Sciences, 31, 114, 7, 1518-1523. https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114
 • [17] Technical Support Document: Technical Update of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis, Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases, United States Government, August 2016.
 • [18] Wang, P., Deng, X., Zhou, d., Yu, S., (2019). “Estimates of the social cost of carbon: A review based on meta-analysis”, Journal of Cleaner Production, 209, 1494-1507. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.058
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan Kon 0000-0002-5166-0258

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 30 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 26 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kon, O. (2022). Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 81-96. https://doi.org/10.46740/alku.1151128
AMA Kon O. Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. Ağustos 2022;4(2):81-96. doi:10.46740/alku.1151128
Chicago Kon, Okan. “Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri Ve Sosyal Emisyon Maliyetleri”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4, sy. 2 (Ağustos 2022): 81-96. https://doi.org/10.46740/alku.1151128.
EndNote Kon O (01 Ağustos 2022) Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4 2 81–96.
IEEE O. Kon, “Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri”, ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 81–96, 2022, doi: 10.46740/alku.1151128.
ISNAD Kon, Okan. “Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri Ve Sosyal Emisyon Maliyetleri”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi 4/2 (Ağustos 2022), 81-96. https://doi.org/10.46740/alku.1151128.
JAMA Kon O. Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2022;4:81–96.
MLA Kon, Okan. “Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri Ve Sosyal Emisyon Maliyetleri”. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, 2022, ss. 81-96, doi:10.46740/alku.1151128.
Vancouver Kon O. Binaların Farklı Pencere Türlerine Bağlı Elektrik Enerjisi Tüketimleri ve Sosyal Emisyon Maliyetleri. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2022;4(2):81-96.