Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 43 - 64 2019-02-04

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE

Osman ÖZDEMİR [1]


Bu araştırma, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında okutulan Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersinde eğitimcilerin ölçme değerlendirme uygulamalarında kullandıkları yöntemlerin benzer ve farklı yönlerini tespit etmek, konu ile ilgili önerilerde bulunmak amacı ile yapılmıştır.

                Araştırma kapsamında Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında var olan MİOY dersi içeriği incelenip kaynaklar tarandıktan sonra geliştirilen yönerge, eğitim fakültelerinde görev yapan tüm Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi eğitimcilerine gönderilmiştir. Yapılan çalışmaya on dokuz üniversiteden yirmi sekiz eğitimci gönüllü olarak katılmıştır.

                Tarama modelinin esas alındığı betimsel olan bu çalışmada anket yolu ile elde edilmiş olan veriler, alanında uzman istatistikçi ile çalışılarak sayısal verilere dönüştürülmüştür. Elde edilen bulgular yorumlandıktan sonra uzman görüşü de alınarak önerilere yer verilmiştir.

                Veriler ışığında müziksel işitme, okuma ve yazma derslerinde, eğitimcilerin farklı uygulamalar gerçekleştirdiği ve uygulamaların belli standartlar içerisinde olmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmada ortaya çıkan bu probleme ilişkin çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Müziksel İşitme, Solfej, Müziksel Yazma, Müzik Teorisi
 • Atak Yayla, A. (2003). Evuluating and Assessing The Musical Skills in Turkey and in The Wold in Music Education of The 21th Century. Turkish Journal Music Education, 1(2).
 • Aydoğan, S. ve Özgür, Ü. (2012). Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram. Ankara: Sözkesen Matbaası
 • Bilen, S. (1994). Müzik Eğitimi Yöntem ve Tekniklerinin Müzik Eğitimindeki Önemi. Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişbeşinci Yılına Armağan (1924-1994) Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 345-349
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.,E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (11.Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. (30. Baskı). Ankara: Nobel A Yayıncılık
 • Özaltunoğlu, Ö. (2003). Solfej öğretim yöntemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdemir, G. (2016). Müziksel Okuma (Solfej) Performans Testi Tasarımı. (Doktora Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Uçan, A (1994.) Müzik Kuramları Eğitimin Kavramsal Temelleri ve Genel Kuramsal Çerçevesi. Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişbeşinci Yılına Armağan (1924-1994) Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Yayla, F. (2006) Müziksel İşitmenin Temel Prensipleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 12, s. 28-38
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, Y. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Şimşek Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { amader521743, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6001}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {43 - 64}, doi = {10.5578/amrj.67910}, title = {MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Osman} }
APA ÖZDEMİR, O . (2019). MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (9) , 43-64 . DOI: 10.5578/amrj.67910
MLA ÖZDEMİR, O . "MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 43-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/43024/521743>
Chicago ÖZDEMİR, O . "MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 43-64
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE AU - Osman ÖZDEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.5578/amrj.67910 DO - 10.5578/amrj.67910 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 64 VL - 5 IS - 9 SN - -2667-6001 M3 - doi: 10.5578/amrj.67910 UR - https://doi.org/10.5578/amrj.67910 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE %A Osman ÖZDEMİR %T MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi %P -2667-6001 %V 5 %N 9 %R doi: 10.5578/amrj.67910 %U 10.5578/amrj.67910
ISNAD ÖZDEMİR, Osman . "MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 / 9 (Şubat 2019): 43-64 . https://doi.org/10.5578/amrj.67910
AMA ÖZDEMİR O . MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(9): 43-64.
Vancouver ÖZDEMİR O . MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(9): 64-43.