Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 98 - 120, 20.06.2018

Öz

TIMSS, 4 yılda bir yapılması planlanan, ülkelerin fen ve matematik başarılarını birçok değişkeni dikkate alarak sunan uluslararası bir araştırmadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2015 yılındaki Matematik ve Fen alanlarına yönelik başarı durumu, evde bulunan eğitimsel kaynaklar açısından sınavda en başarılı ilk beş ülke ile karşılaştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. TIMSS 2015 değerlendirmesinde 4. ve 8. sınıf düzeyinde matematik ve fen alanlarında ilk beş sırayı alan ülkeler ve Türkiye’ye ait veriler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tespit edilen evrenin tamamına ulaşıldığından ayrıca örneklem tayinine gidilmemiştir. TIMSS 2015 verilerine göre 4. ve 8. sınıf düzeyinde evde bulunan eğitim kaynakları ve ortalama başarı puanları açısından Türk öğrencilerin ilk beş ülke ortalamasının gerisinde kaldığı bulgulanmıştır. Araştırma sonucunda, evinde daha fazla eğitim olanağına ve çok sayıda kaynağa sahip olan öğrencilerin başarı ortalamasının diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ebeveynlerin ve evde eğitimde etkin olan diğer önemli kişilerin, öğrencilerin evlerini yalnızca okul konularına değil genel olarak öğrenmeye teşvik edici ve uyarıcı hale getirmeleri, politika yapıcıların sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrenciler için evde eğitim olanaklarının ve kaynaklarının artırılmasına yönelik önlemler alması, evde bulunan eğitimsel kaynakların başarı ile ilişkisini ortaya koymaya dönük kapsamlı ve uzun soluklu araştırmalar yapılması önerilmiştir.

Kaynakça

 • Blomeyer, D., Coneus, K., Laucht, M., & Pfeiffer, F. (2008). Initial risk matrix, home resources, ability development and children's achievement (IZA Discussion Paper No. 3692). Bonn, Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Boulifa, K., & Kaaouachi, A. (2015). The Relationship between the home resources for learning and sciences achievement in TIMSS 2011 a multilevel analysis. Applied Mathematical Sciences, 9(13), 637-652.
 • Chiu, M. M., & Xihua, Z. (2008). Family and motivation effects on mathematics achievement: Analyses of students in 41 countries. Learning and Instruction, 18(4), 321-336.
 • Doff, A. (1988). Teaching English: A Training Course for Teachers. New York, USA: Cambridge University Press.
 • Drent, M., Meelissen, M., & van der Kleij, F. (2013). The contribution of TIMSS to the link between school and classroom factors and student achievement. Journal of Curriculum Studies, 45(2), 198−224. DOI:10.1080/00220272.2012.727872.
 • Dzever, L. T. (2015). The impact of home environment factors on academic performance of senior secondary school students in Garki Area District, Abuja-Nigeria. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 9(1), 66-92.
 • Egunsola, A. O. E. (2014). Influence of home environment on academic performance of secondary school students in Agricultural Science in Adamawa State Nigeria. Journal of Research and Method in Education, 4(4), 46-53.
 • Entorf, H., & Tatsi, E. (2009). Migrants at school: educational inequality and social interaction in the UK and Germany. (IZA Discussion Paper No. 4175). Bonn, Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • European Commission. (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). Brussels, Belgium: European Commission.
 • Gamboa, L. F., Rodríguez-Acosta, M., & Garcia-Suaza, A. F. (2010). Academic achievement in sciences: the role of preferences and educative assets. (Documentos de Trabajo 78). Universidad del Rosario, Facultad de Economía. http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/pdf/dt78.pdf , erişim tarihi: 12.09.2017
 • Gottfried, A. E., Fleming, J. S., & Gottfried, A. W. (1998). Role of cognitively stimulating home environment in children's academic intrinsic motivation: A longitudinal study. Child development, 69(5), 1448-1460.
 • Higgins, A. Z. (2011). Psychosocial effects on academic performance (Doctoral dissertation, Eastern Kentucky University). Horsley, M., & Sikorová, Z. (2014). Classroom teaching and learning resources: International comparisons from TIMSS − A preliminary review. Orbis scholae, (2), 43- 60.
 • Jain, P., Billaiya, R. & Parihar, K.S. (2016). Role of home education resources in the skill development of learning. International Journal of Advanced Educational Research, 1 (4), 44-46.
 • Juan, A., & Visser, M. (2017). Home and school environmental determinants of science achievement of South African students. South African Journal of Education, 37(1), 1- 10.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6(7), 522-527. Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). TIMMS 1999 Üçüncü ıluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması ulusal rapor. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016a). TIMSS 2015 international results in mathematics. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016b). TIMSS 2015 international results in science. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Okongo, R. B., Ngao, G., Rop, N. K., & Nyongesa, W. J. (2015). Effect of availability of teaching and learning resources on the implementation of inclusive education in pre-school centers in Nyamira North Sub-County, Nyamira County, Kenya. Journal of Education and Practice, 6(35), 132-141.
 • Omoruyi, V. I. (2014). Influence of broken homes on academic performance and personality development of the adolescents in lagos state metropolis. European Journal of Educational and Development Psychology, 2(2), 10- 23.
 • Oral, I., & McGivney, E. (2013). Türkiye’de Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenci Performansı ve Başarının Belirleyicileri TIMSS 2011 Analizi. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. (2016). TIMSS 2015 sonuçlarının anlattıkları. SETA Perspektif, (157), 1-7.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2001). Train the trainer. Training fundamentals. Instructor's reference manual. New York, USA: United Nations.
 • Thomson, S., Wernert, N., O’Grady, E. & Rodrigues, S. (2017). TIMSS 2015: reporting Australia’s results. Camberwell, Australia: Australian Council for Educational Research Ltd.
 • Tsai, L. T., & Yang, C. C. (2015). Hierarchical effects of school-, classroom-, and student-level factors on the science performance of eighth-grade Taiwanese students. International Journal of Science Education, 37(8), 1166- 1181.
 • Visser, M., Juan, A., & Feza, N. (2015). Home and school resources as predictors of mathematics performance in South Africa. South African Journal of Education, 35(1), 1-10.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E., & Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, C. & Karadağ, E. (2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 98 - 120, 20.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Blomeyer, D., Coneus, K., Laucht, M., & Pfeiffer, F. (2008). Initial risk matrix, home resources, ability development and children's achievement (IZA Discussion Paper No. 3692). Bonn, Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Boulifa, K., & Kaaouachi, A. (2015). The Relationship between the home resources for learning and sciences achievement in TIMSS 2011 a multilevel analysis. Applied Mathematical Sciences, 9(13), 637-652.
 • Chiu, M. M., & Xihua, Z. (2008). Family and motivation effects on mathematics achievement: Analyses of students in 41 countries. Learning and Instruction, 18(4), 321-336.
 • Doff, A. (1988). Teaching English: A Training Course for Teachers. New York, USA: Cambridge University Press.
 • Drent, M., Meelissen, M., & van der Kleij, F. (2013). The contribution of TIMSS to the link between school and classroom factors and student achievement. Journal of Curriculum Studies, 45(2), 198−224. DOI:10.1080/00220272.2012.727872.
 • Dzever, L. T. (2015). The impact of home environment factors on academic performance of senior secondary school students in Garki Area District, Abuja-Nigeria. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 9(1), 66-92.
 • Egunsola, A. O. E. (2014). Influence of home environment on academic performance of secondary school students in Agricultural Science in Adamawa State Nigeria. Journal of Research and Method in Education, 4(4), 46-53.
 • Entorf, H., & Tatsi, E. (2009). Migrants at school: educational inequality and social interaction in the UK and Germany. (IZA Discussion Paper No. 4175). Bonn, Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • European Commission. (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). Brussels, Belgium: European Commission.
 • Gamboa, L. F., Rodríguez-Acosta, M., & Garcia-Suaza, A. F. (2010). Academic achievement in sciences: the role of preferences and educative assets. (Documentos de Trabajo 78). Universidad del Rosario, Facultad de Economía. http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/pdf/dt78.pdf , erişim tarihi: 12.09.2017
 • Gottfried, A. E., Fleming, J. S., & Gottfried, A. W. (1998). Role of cognitively stimulating home environment in children's academic intrinsic motivation: A longitudinal study. Child development, 69(5), 1448-1460.
 • Higgins, A. Z. (2011). Psychosocial effects on academic performance (Doctoral dissertation, Eastern Kentucky University). Horsley, M., & Sikorová, Z. (2014). Classroom teaching and learning resources: International comparisons from TIMSS − A preliminary review. Orbis scholae, (2), 43- 60.
 • Jain, P., Billaiya, R. & Parihar, K.S. (2016). Role of home education resources in the skill development of learning. International Journal of Advanced Educational Research, 1 (4), 44-46.
 • Juan, A., & Visser, M. (2017). Home and school environmental determinants of science achievement of South African students. South African Journal of Education, 37(1), 1- 10.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6(7), 522-527. Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). TIMMS 1999 Üçüncü ıluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması ulusal rapor. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016a). TIMSS 2015 international results in mathematics. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016b). TIMSS 2015 international results in science. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Okongo, R. B., Ngao, G., Rop, N. K., & Nyongesa, W. J. (2015). Effect of availability of teaching and learning resources on the implementation of inclusive education in pre-school centers in Nyamira North Sub-County, Nyamira County, Kenya. Journal of Education and Practice, 6(35), 132-141.
 • Omoruyi, V. I. (2014). Influence of broken homes on academic performance and personality development of the adolescents in lagos state metropolis. European Journal of Educational and Development Psychology, 2(2), 10- 23.
 • Oral, I., & McGivney, E. (2013). Türkiye’de Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenci Performansı ve Başarının Belirleyicileri TIMSS 2011 Analizi. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. (2016). TIMSS 2015 sonuçlarının anlattıkları. SETA Perspektif, (157), 1-7.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2001). Train the trainer. Training fundamentals. Instructor's reference manual. New York, USA: United Nations.
 • Thomson, S., Wernert, N., O’Grady, E. & Rodrigues, S. (2017). TIMSS 2015: reporting Australia’s results. Camberwell, Australia: Australian Council for Educational Research Ltd.
 • Tsai, L. T., & Yang, C. C. (2015). Hierarchical effects of school-, classroom-, and student-level factors on the science performance of eighth-grade Taiwanese students. International Journal of Science Education, 37(8), 1166- 1181.
 • Visser, M., Juan, A., & Feza, N. (2015). Home and school resources as predictors of mathematics performance in South Africa. South African Journal of Education, 35(1), 1-10.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E., & Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, C. & Karadağ, E. (2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut Birkan ÖZKAN
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8978-3213
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd341823, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {98 - 120}, doi = {}, title = {TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özkan, Umut Birkan} }
APA Özkan, U. B. (2018). TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 98-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/37607/341823
MLA Özkan, U. B. "TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 98-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/37607/341823>
Chicago Özkan, U. B. "TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 98-120
RIS TY - JOUR T1 - TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi AU - Umut Birkan Özkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 120 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi %A Umut Birkan Özkan %T TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özkan, Umut Birkan . "TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Haziran 2018): 98-120 .
AMA Özkan U. B. TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(1): 98-120.
Vancouver Özkan U. B. TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(1): 98-120.
IEEE U. B. Özkan , "TIMSS-2015 Sonuçlarının Evde Bulunan Eğitimsel Kaynaklar Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 98-120, Haz. 2018

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)