Dergi Kurulları

Baş Editör / Head-Editor

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Arkeoloji, Arkeoloji Bilimi

Editör / Editor

Doç. Dr. Fevziye EKER Ordu Üniversitesi Türkiye
Arkeolog, Ordu Üniversitesi
Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkaik Dönem Arkeolojisi, Arkeoloji Bilimi, Helenistik Dönem Arkeolojisi, Kentsel Arkeoloji, Klasik Dönem Arkeolojisi, Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi

Editör Yardımcısı / Vice Editor

Alan Editörleri / Field Editors

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Arkeoloji, Arkeolojide Obsidyen, Arkeolojide Seramik, Erken Tunç Çağ Arkeolojisi, Hitit Arkeolojisi, Neolitik Çağ Arkeolojisi, Paleolitik Çağ Arkeolojisi
Doç. Dr. Fevziye EKER Ordu Üniversitesi Türkiye
Arkeoloji, Arkaik Dönem Arkeolojisi, Helenistik Dönem Arkeolojisi, Kentsel Arkeoloji, Klasik Dönem Arkeolojisi, Nümizmatik, Peyzaj Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi, Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Türkiye
Arkeoloji, Arkaik Dönem Arkeolojisi, Helenistik Dönem Arkeolojisi, Kentsel Arkeoloji, Klasik Dönem Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi, Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
Doç. Dr. Harun OY ORDU UNIVERSITY Türkiye
Tarih Eğitimi, Arkeoloji, Arkaik Dönem Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Eski Yunan ve Roma Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Nadire Tuba YİĞİTPAŞA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi, Resim Tarihi, Sanat Tarihi, Sanat Tarihinde Kent, Kentsel Arkeoloji, Reklam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZBULUT Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Adli Antropoloji
Doç. Dr. Nisa YILMAZ ERKOVAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mimari ve Tasarım

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ünsal YALÇIN Deutsches Bergbau-Museum Bochum (Alman Madencilik Müzesi) ve Ruhr-Universität Bochum Almanya
Arkeometri
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Sanatları
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Arkeoloji Bilimi
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL Ankara Üniversitesi Türkiye
Kültürel Antropoloji
Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kent Tarihi, Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Sanat Tarihinde Kent, Reklam Tarihi
Prof. Dr. Marina PUTURİDZE Tbilisi State University
Arkeoloji Bilimi
Prof. Dr. Şengül AYDINGÜN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Paleolitik Çağ Arkeolojisi
Prof. Dr. Kamil Levent ZOROĞLU Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
Arkeoloji Bilimi
Prof. Dr. Andreas SCHACNER Alman Arkeoloji Enstitüsü Almanya
Hitit Arkeolojisi, Geç Demir Çağ
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Türkiye
Deniz Arkeolojisi
Prof. Dr. İrena LAZAR University of Primorska
Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
Prof. Dr. Andrzej PYDYN Nicolaus Copernicus University
Arkeoloji (Diğer)
Doç. Dr. Fevziye EKER Ordu Üniversitesi Türkiye
Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
Doç. Dr. Mehmet Sami BAYRAKTAR ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ KURUPELİT KAMPÜSÜ Türkiye
Çini Sanatı
Prof. Dr. İsabella CANEVA Bir kuruma bağlı değildir İtalya
Neolitik Çağ Arkeolojisi
Doç. Dr. Adnan BAYSAL ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Arkeoloji Bilimi
Doç. Dr. Hamza EKMEN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Arkeoloji Bilimi
Doç. Dr. Kemal ÖZKURT ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ Türkiye
Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar
Doç. Abdullah BAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yakınçağ Kent Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Hacer ÇORUH HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Klasik Dönem Arkeolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Babür Mehmet AKARSU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Deniz Arkeolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan YARDİMCİEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eski Anadolu Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer KORKMAZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ, ARKEOLOJİ PR. Türkiye
Geç Demir Çağ
Dr. Öğr. Üyesi Eric JEAN HİTİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yerleşim Arkeolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Şengül Dilek FUL GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arkeoloji (Diğer)
Yrd. Doç. Dr. Güner COŞKUNSU The Autonomous University of Madrid Türkiye
Sosyal Antropoloji

Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors

Öğretim Görevlisi Birol KURT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Eric JEAN HİTİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Son Okuyucu/ Proofreader

Arş. Gör. Gülferi AKIN ERTEK ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sanat Tarihi

Sekreterya- Sosyal Medya Sorumlusu / Secretariat - Social Media Responsible

Doktora Boran ÖNTAŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arkeoloji

Yazım Editörü

Yüksek Lisans Bensu AKAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sanat Tarihi

Tarihi aydınlatabilmek ümidi ile...

.................AMİSOS.................