avatar
Şengül Aydıngün Prof. Dr. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Yayın 4 Hakemlik 9 CrossRef Atıf 4 TR Dizin Atıf 3
4 Yayın
9 Hakemlik
4 CrossRef Atıf
3 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Arkeoloji Erken Tunç Çağ Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi Kentsel Arkeoloji Neolitik Çağ Arkeolojisi Paleolitik Çağ Arkeolojisi Yerleşim Arkeolojisi Kültürel Miras, Arşiv ve Müze Çalışmaları (Diğer)

Biyografi

EğitimBilgileri
Doktora,Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji A.B.D.,Türkiye 2000 -2003
Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji A.B.D., Türkiye 1992 -1994
Lisans,HacettepeÜniversitesi,EdebiyatFakültesi,ArkeolojiBölümü,Türkiye 1977 -1983
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
MeslekiKurs,AerialArcheology,KocaeliÜniversitesi,2014
Yaptığı Tezler
Doktora, Eski Tunç Çağı’nda Anadolu Figürin ve İdolleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji
A.B.D.,2003
Yüksek Lisans,M.Ö.3Bin’deAnadolu’da Mermer İdoller, HacettepeÜniversitesi,SosyalBilimler Enstitüsü,1994
Araştırma Alanları
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Prehistorya, Müzecilik
Akademik Unvanlar / Görevler
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2021 -Devam Ediyor
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji,2014 -2021
Yrd.Doç.Dr.,KocaeliÜniversitesi,FenEdebiyatFakültesi,Arkeoloji,2004 -2014
Akademik İdari Deneyim
Etik Kurul Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2023 -Devam Ediyor
Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi , Kocaeli Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji,
2022 -Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2007 -Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı ,Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2006 -Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2005 -Devam Ediyor
Akademik Performans D.Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 2015 -2022
Yönetilen Tezler
AydıngünŞ.,Arkeoloji,YüksekLisans,R.QUSAY(Öğrenci),Devam Ediyor
AydıngünŞ.,Balkan İdoleri, YüksekLisans,A.Tunç(Öğrenci),Devam Ediyor
AydıngünŞ.,EskiMezopotamya toplumlarınınhukukmetinlerinikulanarakarkeososyolojikmodelemesi,YüksekLisans,
C.GÖZÜDOK(Öğrenci),2023
AydıngünŞ.,BathoneaAntikKentiMozaikleri,YüksekLisans,B.Sazak(Öğrenci),2022
AydıngünŞ.,Bathonea antiklimanyerleşiminde ele geçenmortariumvemortariumpiliumlar,YüksekLisans,
B.YILDIZ(Öğrenci),2022
AydıngünŞ.,Kocaeli'dekimüzeler,örenyerleri, tarihive turistikmekânlarınşehirmarkasıve imajına katkıları,Yüksek
Lisans, İ.YALNIZ(Öğrenci),2022
AydıngünŞ.,Anadolu veBalkanlardaNeolitikveKalkolitikDönemlerde görülenpişmiş toprakevmodelerive sunakları,
YüksekLisans,Ö.DURSUN(Öğrenci),2021
AydıngünŞ., İzmitKasr-ıHümayunu'nunmüze olarakişlevlendirilmesininirdelenmesi,YüksekLisans,
A.GÖLCÜK(Öğrenci),2021
AydıngünŞ.,Kültüreldiplomasi çerçevesindeEuropaliaTürkiye sanat festivalerinindeğerlendirilmesi ,YüksekLisans,
R.Gölcük(Öğrenci),2020
AydıngünŞ.,KocaelimüzesiAmphora koleksiyonu ,YüksekLisans,K.Çibuk(Öğrenci),2019
AydıngünŞ.,KüçükçekmeceGölhavzası (Bathonea) kazılarında bulunankandiler,YüksekLisans,Ö.KAYA(Öğrenci),
2019
AydıngünŞ.,ÖztürkN.,Diyarbakır,Şanlıurfa,MardinveAdıyamanMüzelerindekiGeçNeolitikÇağ'danHelenistik
Dönem'eKadar Figürinve İdoler,Doktora,Ç.Yücel(Öğrenci),2017
JüriÜyelikleri
AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,ZonguldakBülentEcevitÜniversitesi,Ekim,
2023
DoçentlikSınavı,DoçentlikSınavı,KaradenizTeknikÜniversitesi,Eylül,2023
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Eylül,2023
AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,KaradenizTeknikÜniversitesi,Eylül,2023
AkademikKadroyaAtama-Profesörlük,AkademikKadroyaAtama-Profesörlük,BilecikŞeyhEdebaliÜniversitesi,
Temmuz,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı, İstanbulÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023 DoçentlikSınavı,DoçentlikSınavı,NevşehirHacıBektaşVeliÜniversitesi,Mart,2023 BilirkişiKurulu,BilirkişiKurulu,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023 BilirkişiKurulu,BilirkişiKurulu,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023 DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Aralık,2022DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı, İstanbulÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2023
DoçentlikSınavı,DoçentlikSınavı,NevşehirHacıBektaşVeliÜniversitesi,Mart,2023
BilirkişiKurulu,BilirkişiKurulu,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023
BilirkişiKurulu,BilirkişiKurulu,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2023
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Aralık,2022
AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,ÇukurovaÜniversitesi,Kasım,2022
DoçentlikSınavı,DoçentlikSınavı,ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi,Ekim,2022
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Ekim,2022
Yarışma, İstanbulBüyükşehirBelediyesiKüçükçekmece LagünüHavzasıFikir ProjesiYarışması, İstanbulBüyükşehir
Belediyesi ,Ekim,2022
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Ekim,2022
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Temmuz,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,
2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,
2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,
2022
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,2022
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,2022
AkademikPersonelSınavı,AkademikPersonelSınavı,KocaeliÜniversitesi,Temmuz,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2022
AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,FıratÜniversitesi,Mayıs,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Mayıs,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Mayıs,2022
AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,AkademikKadroyaAtama-Doçentlik,FıratÜniversitesi,Nisan,2022
AkademikKadroyaAtama-YardımcıDoçentlik,AkademikKadroyaAtama-YardımcıDoçentlik,KocaeliÜniversitesi,Nisan,
2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2022
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2022
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2022
DoçentlikSınavı,DoçentlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Ekim,2021
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Haziran,2021
DoktoraTez İzleme Komitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2021
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Haziran,2021
DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,DoktoraTez İzlemeKomitesi (TİK)Üyeliği,KocaeliÜniversitesi,Mayıs,2021
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2021
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi,Ocak,2021
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2021
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Mayıs,2020
DoktoraYeterlikSınavı,DoktoraYeterlikSınavı,KocaeliÜniversitesi,Ocak,2020
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Kasım,2019
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Haziran,2019
Tez Savunma (YüksekLisans),Tez Savunma (YüksekLisans),KocaeliÜniversitesi,Haziran,2019
Tez Savunma (Doktora),Tez Savunma (Doktora),KocaeliÜniversitesi,Haziran,2017
VerdiğiKurs ve Eğitimler
ÖnizH.,AydıngünŞ.,SualtıArkeolojiTemeleğitimi,2021 -2021
ÖnizH.,AydıngünŞ.,SUALTIKÜLTÜRMİRASININKORUNMASIEĞİTMENEĞİTİM,2019 -2024

Araştırma Altyapısı Bilgileri
AydıngünŞ.,KonakA.,BayramT.,TarihöncesiÇağlar,Ocak2022
AydıngünŞ.,BathoneaKazısıLaboratuarları,Ocak2022
EğitimAltyapısı Bilgileri
AydıngünŞ.,BathoneaKazısıSeramikLaboratuvarı,Ocak2023
AydıngünŞ.,BathoneaArkeolojikKazıveAraştırmaMerkezi,Ocak2023
AydıngünŞ.,TuranÖ.,DeğirmenciH.,BathoneaKazısıAntropoloji-AdliTıp Laboratuvarı,Ocak2023
AydıngünŞ.,BathoneaKazısıKonservasyonveRestorasyonLaboratuvarı,Ocak2023
AydıngünŞ.,BathoneaKazısıMimariÇizimLaboratuvarı,Ocak2023
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde YayınlananMakaleler
I. HIGH-RESOLUTION GROUND PENETRATING RADAR INVESTIGATION OF YEREBATAN (BASILICA)
CISTERN IN ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) FOR RESTORATION PURPOSES
AYDINGÜNŞ.,KurbanY.C.,YALÇINERC.Ç.,BÜYÜKSARAÇA.,GÜNDOĞDUE.,ALTUNEL E.
MEDITERRANEANARCHAEOLOGY&ARCHAEOMETRY, cilt.20, sa.3, ss.13-26,2020 (AHCI)
I . ANCIENT RESERVOIR AT ATHYRA, CONSTANTINOPLE AT RISK: THE VALUE OF COMBINED
HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL AND GEOARCHAEOLOGICAL DATA
AYDINGÜNŞ.,KulzerA.,AydingunH.,MakarogluO.,ÖNİZH.,KayaH.,StanislawskiB.,EnezA.
MEDITERRANEANARCHAEOLOGY&ARCHAEOMETRY, cilt.20, sa.3, ss.27-46,2020 (AHCI)
I I. A Harbour Structure at Beylikdüzü, Istanbul
ÖnizH.,KAYAH.,AYDINGÜNŞ.
International JournalofNauticalArchaeology, cilt.43, sa.1, ss.179-184,2014 (AHCI)
IV. Early Neolithic Discoveries at İstanbul
AydingunS.,AydıngünŞ.,AydinguenS.,AydingunS.,AydingünS.
Antiquity, sa.83, ss.1-4,2009 (SSCI)
V. Under Istanbul: One of the largest urban excavations in history exposes amassive Byzantine port
RoseM.,AydingünŞ.
Archaeology, cilt.60, sa.4, ss.34-35,2007 (AHCI)
VI. Under Istanbul (Yenikapi)
ROSEM.,AydingunS.
ARCHAEOLOGY, cilt.60, sa.4, ss.34-40,2007 (AHCI)
VI . Saving a fabled sanctuary - Conservators struggle to restore Justinian's great church in Istanbul
AydinguenS.,ROSEM.
ARCHAEOLOGY, cilt.56, sa.6, ss.20-28,2003 (AHCI)
Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler
I. An Early ChristianMartyrion and Opus Sectile Pavement fromBathonea Bathonea’dan Erken
Hristiyanlık Dönemine Ait Bir Martyrion ve Opus Sectile Döşemesi
SazakB.,AydıngünŞ.,AydingünH.
JournalofMosaicResearch, cilt.2023, sa.16, ss.343-359,2023 (ESCI)
I . Küçükçekmece Lagününde Neolitik Çağ Yontma Taş Endüstrisinin Genel Özel ikleri
KONAKA.,AYDINGÜNŞ.,GinalisA.,AYDINGÜNR.H.
Arkeolojive Sanat, sa.178, ss.47-56,2023 (HakemliDergi)
I I. Between two continents queen of cities’s “Constantinopolis: newdiscoveries”.
AYDINGÜNŞ.
JournalofHistoricalArchaeology andAnthropologicalSciences, cilt.2, sa.8, ss.106-112,2023 (HakemliDergi)
IV. A Finding thatWil Take the Anatolian Caravan Routes Back to Much Earlier Times
AYDINGÜNH.,AYDINGÜNŞ.
JournalofAntropologicalandArchaeologicalScience, cilt.6, sa.2, ss.706-710,2021 (HakemliDergi)
V. Archeological Traces of Sixth Century Earthquakes in İstanbul Küçükçekmece Lake Basin (Bathonea)
Excavations
Barış Ş.,AydıngünŞ.,GazioğluC.
International JournalofEnvironmentandGeoinformatics, cilt.8, sa.3, ss.386-396,2021 (HakemliDergi)
VI. SELİMPAŞA HÖYÜK SURİYE ŞİŞESİMEZOPOTAMYA BALKANLAR ARASINDAKİ TİCARİ KANITLARA
İSTANBUL\u2019DAN YENİ BİR KATKI / SELİMPAŞA HÖYÜK SYRIAN BOTTLE NEWCONTRIBUTION
FROMİSTANBUL TO COMMERCIAL EVIDENCE BETWEEN THE BALKANS AND MESOPOTAMIA
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
ArkeolojiDergisi, cilt.1, sa.2721, ss.21-32,2021 (HakemliDergi)
VI . MÖ. 3. Binde İstanbul
AydıngünŞ.
Arkeolojive SanatDergisi, sa.166, ss.1-16,2021 (HakemliDergi)
VI I. İstanbul'unMÖ.3. bin Yılı
AYDINGÜNŞ.,BaşgelenM.N.,AYDINGÜNH.,EnezA.
Arkeolojive SanatDergisi, sa.166, ss.1-16,2021 (HakemliDergi)
IX. İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası’nın Tarihöncesi (Paleolitik-Erken Tunç Çağları),
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
Amisos, cilt.5, sa.8, ss.7-30,2020 (HakemliDergi)
X. Episkopeia, a Justinianic Fortress in Eastern Thrace
AydıngünŞ.,Stanislawki B.,Kaya H.,Aydıngün H.,Enez A.,ÖnizH.
JAHRESHEFTEOF THEAUSTRIANARCHAEOLOGICAL INSTITUTEINVIENNA(ÖJH), sa.88, ss.43-56,2020 (Hakemli
Dergi)
XI. Episkopeia Kalesi(Büyükçekmece-Ahmediye)
AydıngünŞ.,KayaH.,StanislawkiB.,AydıngünH.,EnezA.,ÖnizH.
Arkeoljive Sanat, sa.163, ss.125-136,2020 (HakemliDergi)
XI . Küçükçekmece Göl Havzası(Bathonea) Kazıları KemikBuluntuları
KaracaE.,KayaÖ.,AYDINGÜNŞ.,ÖzkanH.
Arkeolojive Sanat, sa.162, ss.1-8,2019 (HakemliDergi)
XI I. Cultural Heritage and Archaeological Investigationsin East Thrace
İstanbul Beylikdüzü Kıyılarında Arkeolojik Kalıntılar (Angurina ?)
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,KAYAH.
Arkeoloji ve Sanat, ss.175-186,2017 (Hakemli Dergi)
XV. The Great Church: Hagia Sophia
AYDINGÜNŞ.,RoseM.
Dig Into History, sa.18, ss.22-24,2016 
XVI. Yarımburgaz Mağarasında Son Durum
AYDINGÜNŞ.
Arkeolojive Sanat, ss.217-230,2016 (HakemliDergi)
XVI . YarımburgazMağarası’nda Son Durum
AYDINGÜNŞ.
Arkeolojive SanatDergisi,2016 (HakemliDergi)
XVI I. The Great Church
AYDINGÜNŞ.,ROSEM.
DIGintoHistory, cilt.18, ss.22-25,2016 (HakemliDergi)
XIX. Bathonea Discovering, A long lost city at The cross roads of Europe and Asia. A lost city where
Europemeets Asia
AYDINGÜNŞ.
WorldArchaeology, ss.26-31,2015 (Scopus)
XX. Athyra ya Dair ArkeolojikBulgular Büyükçekmece Araştırmaları
AYDINGÜNŞ.,HALDUNA.,ÖZDEMİRO.
JournalofArchaeology&Art,Arkeolojive Sanat, ss.1-14,2015 (HakemliDergi)
XXI. Archaeological Excavations at İstanbul s Lake Küçükçekmece
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
BARInt.S., sa.2695, ss.407-410,2015 (HakemliDergi)
XXI . İstanbul Çatalca İnceğizMaltepe deki Yeraltı Yapıları
AYDINGÜNŞ.,ALİHAKANE.,HALDUNA., İLKERG.,GÜLHUNG.,MARCMETİNA.,GÜLŞENK.,EMREK.,ERDEMB.
JournalofArchaeology&Art,Arkeolojive Sanat, ss.107-118,2015 (HakemliDergi)
XXI I. Erken Demirçağ'da İstanbul Boğazı Üzerinden Trak/Frig Kavimlerinin Anadolu'ya Geçişine Ait İlk
Bulgular
AydıngünŞ.
Arkeolojive SanatDergisi, sa.142, ss.65-78,2014 (HakemliDergi)
XXIV. İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarından Tunç Çağı Verileri
AYDINGÜNŞ.,HeydV.,ÖNİZH.,GÜLDOĞANE.
Arkeolojive Sanat, cilt.0, sa.145, ss.21-34,2014 (HakemliDergi)
XXV. ITA Istanbul Prehistoric Survey Researches at 2008
GÜLDOĞANE.,AYDINGÜNŞ.
BARInt.S, sa.2200, ss.183-188,2011 (HakemliDergi)
XXVI. Küçükçekmece Lake’s BasinAntique Harbors”, Harbors and Harbor Cities in EasternMediterranean,
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,ÖNİZH.
BYZAS, cilt.19, ss.437-443,2011 (HakemliDergi)
XXVI . Burdur Müzesinde Korunan Çaykenar Tip İdol erin Öncüsü Pişmiş Toprak Bir İdol
AYDINGÜNŞ.,EKİNCİM.A.
Arkeolojive Sanat, sa.90, ss.29-31,1999 (HakemliDergi)
XXVI I. Kültepe Tipi İkiMermer İdol
AYDINGÜNŞ.
Arkeolojive Sanat, sa.77, ss.12-14,1997 (HakemliDergi)

Kitap &Kitap Bölümleri
I. Küçükçekmece Göl Havzası'nda Bathonea Kazıları

HakemliKongre / SempozyumBildiriKitaplarında Yer Alan Yayınlar
I. BATHONEA KAZILARININ 2022 SEZONUNDAMARTYRION YAPISININ OPUS SECTİLE ZEMİN
DÖŞEMESİNDE VE FRESKO PARÇASINDA UYGULANAN RESTORASYON VE KONSERVASYON
ÇALIŞMALARI
SazakB.,AYDINGÜNŞ.,GençZ.
KÜLTÜRELMİRASIKORUMAVEONARIMÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul,Türkiye,11Mayıs2023, ss.38-37
I . İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları 2021 yılı Sonuç raporu
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNR.H.,EnezA.,KuruçayırlıE.,AlbukrekM.M.
38.ARAŞTIRMASONUÇLARITOPLANTISI,Ankara,Türkiye,23 -27Mayıs2021, cilt.3, ss.385-396
I I. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları 2021 yılı Çalışmaları
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNR.H.,StanislawskiB.,KARAÜ.,EnezA.,GİNALİSA.,DEĞİRMENCİH.
42.Kazı,Araştırma veArkeometriSempozyumu,Ankara,Türkiye,23 -27Mayıs2021, cilt.5, ss.203-215
IV. Harbour studies along the Firuzköy Peninsula, Istanbul
AlkiviadisG.,AlkiviadisG.
1st InternationalConference ofMediterraneanHarbour andCoastalArchaeology2022,Marseile,Fransa,27Eylül
2022
V. KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) KAZILARI 2019-2020 YILLARI ÇALIŞMALARI
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNR.H.,StanislawskiB.,KARAÜ.,EnezA.,GinalisA.,KayaH.
2019-2020YILIKAZIÇALIŞMALARI,Ankara,Türkiye,01Haziran2022, cilt.4, ss.299-308
VI. Küçükçekmece Gölü Kıyı Kenar Çizgisinin son 4500 yıl ık değişimi
AYDINGÜNH.,AYDINGÜNŞ.,ERTEKT.A.,KayaH.
MarmaraDeniziSempozyumu, İstanbul,Türkiye,08Ocak2022, cilt.1, ss.204-208
VI . Büyükçekmece'de Arkeolojik Araştırmalar
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
Marmara deniziSempozyumu, İstanbul,Türkiye,08Ocak2022, cilt.1, ss.258-263
VI I. Geç Antik Çağ Eczanesi Daphnusion’dan (?) MortariumveMortariumPiliumlar Mortariumand
MortariumPilia fromthe so cal ed Late Antique Pharmacy Daphnusion
AYDINGÜNŞ.,YILDIZB.
InternationalCity andHistory SymposiumonAvcılar, İstanbul,Türkiye,01Ocak2022
IX. MS 5. - 11. Yüzyıl arı Arasında İstanbul Bathonea, Theodosius ve İzmit Körfezi Antik Limanlarının
Rolü
AYDINGÜNŞ.,ÖngenS.
İnternationalCity andHistory SymposiumonAvcilar, İstanbul,Türkiye,01Ocak2022
X. Constantinopolis Yakınlarında Küçükçekmece Göl Havzasında Yer Alan Erken DönemHıristiyan
Bazilikaları (İstanbul-Avcılar) Early Christian Basilicas at Lake Küçükçekmece near Constantinople
(Istanbul-Avcılar)
StanislawkiB.,AYDINGÜNŞ.,EnezA.,SzymanskiK.
InternationalCity andHistory SymposiumonAvcılar, İstanbul,Türkiye,01Ocak2022
XI. Avcılar Bathonea Kazılarının İstanbul Tarihine Katkıları
AYDINGÜNŞ.
InternationalCity andHistory Symposium, İstanbul,Türkiye,01Ocak2022
XI . İstanbul Trakya'sında Yürütülen Yüzey Araştırmaları
AYDINGÜNŞ.
TürkiyeYüzeyAraştırmalarıWebinarları,Bursa,Türkiye,17Aralık2020, cilt.1, ss.22-25
XI I. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları 2018 Yılı Çalıșmalar
AYDINGÜNŞ.,ATİKŞ.,AYDINGÜNH.,KARAÜ.,EnezA.,kayaD.
KazıSonuçlarıToplantısı39,Diyarbakır,Türkiye,17 -21Haziran2020, cilt.41, ss.243-256
XIV. The Resurgence Near Yarımburgaz Cave
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,AlbukrekM.,ÜstünG.,ÜSTÜNB.
HYPOGEA2019,Dobrich,Bulgaristan,20 -25Mayıs2019, ss.139-142
XV. İstanbul Tarihöncesi Projesi 2018 Yılı Büyükçekmece İlçesi Araştırmaları
AYDINGÜNŞ.,KayaH.,AYDINGÜNH.,EnezA.,ÖZDEMİRO.
41.UluslararasıKazı,Araştırma veArkeometriSempozyumu,Ankara,Türkiye,17 -21Haziran2019, cilt.3, ss.389-
406
XVI. The resurgence near Yarimburgaz cave Şengül G. AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN,Metin ALBUKREK,
Gülşen ÜSTÜN, Berk ÜSTÜN…
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,AlbukrekM.,ÜstünG.,ÜSTÜNB.
PROCEEDINGSOF INTERNATIONAL CONGRESSOF SPELEOLOGYINARTIFICIAL CAVITIESDOBRICH-BULGARIAMAY20-25 2019-HYPOGEIA2019,Dobrich,Bulgaristan,20 -25Mayıs2019, ss.139-143
XVI . Between the Sea, Lake and River: Athyras,Melantis and Episcopia
AYDINGÜNŞ.,KayaH.,ÖNİZH.,ÖzdemirO.
InPosedion’sRealmXXIV,8 -14Nisan2019
XVI I. TECTONICALLYMODIFIED COASTAL SHORELINE IN THEMARMARA REGION, NWTURKEY: EVIDENCE
FROMTHE ARCHEOLOGICAL SITE
KORALH.,TURH.,AYDINGÜNŞ., İŞBİLD.
SixthPlenaryMeeting and FieldTrip of IGCP610 and SecondMeeting of INQUAIFG1709F ofPonto-Caspian
Stratigraphy andGeochronology (POCAS) projectwil be held jointly,14 -21Ekim2018, ss.1-3
XIX. Tectonical yModified Coastal Shoreline in theMarmara Region: Evidence fromByzantine
Archeological Sites
KORALH.,TURH.,AYDINGÜNŞ., İŞBİLD.
istanbul,Türkiye,14 -21Ekim2018
XX. Küçükçekmece Göz Havzasi (Bathonea) Kemik Objeleri
AYDINGÜNŞ.,KAYAÖ.
InternationalSymposiumofPropontis and SurroundingCulture,Çanakkale,Türkiye,15 -19Ekim2018, ss.52
XXI. Stamped Late Roman unguentaria fromBathonea, eastern Thrace
AYDINGÜNŞ.,KAYAD.
Unguentarium.Aterracot a vessel formand other related vesselsintheHelenistic,Romanand earlyByzantine
Mediterranean, İzmir,Türkiye,17 -18Mayıs2018, ss.36
XXI . Arkeolojik Verilerle Avcılar’ın Yüzbinlerce yıla uzanan geçmişi
AYDINGÜNŞ.
BütünYolarAvcılardanGeçer, İstanbul,Türkiye,15 -17Mart2018, ss.263-313
XXI I. Avcılar Kıyılarında Denizel Arkeoloji Çalışmaları
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,DÖNMEZG.
BütünYolarAvcılardanGeçer, İstanbul,Türkiye,15 -16Mart2018, ss.221-227
XXIV. İSTANBUL TARİH ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI PROJESİ 2016 YILI ÇALIŞMALARI
AydıngünŞ.,ÖnizH.,EnezA.,AlbukrekM.M.,EğilmezA.H.,ÜstünKüçükaliG.,ÜstünB.
UluslararasıKazı,Araştırma veArkeometriSempozyumu,Bursa,Türkiye,22 -26Mayıs2017, cilt.35, ss.469-482
XXV. Harboursof Bathonea
AYDINGÜNŞ.
Harbours ofByzantium,Bremen,Almanya,17 -19Ocak2018, ss.1-3
XXVI. Göl Suları Çekilince ”Büyükçekmece”
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.,ÖZDEMİRO.
20.SualtıBilimveTeknolojileri, İzmir,Türkiye,16 -17Kasım2017
XXVI . Thracian Territory of ByzantiumUnder Roman Rule
AYDINGÜNŞ.,SAYARM.H.
2nd InternationalRomanand LateAntiqueThraceConference - ”RomanThrace:Sanctuaries,Cities andTheir
TerritoriesUnderRomanRule inProvinciaThracia”,Tekirdağ,Türkiye,27 -28Ekim2017, ss.23
XXVI I. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları İlk Beş Yıl ık Değerlendirme 2010-2015
AYDINGÜNŞ.
38.KazıSonuçlarıToplantısı,Ankara,Türkiye,23 -27Mayıs2016, cilt.1, ss.371-388
XXIX. İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarının 2007-2015 Yıl arı Arası Sonuçları
AYDINGÜNŞ.
34.Araştırma SonuçlarıToplantısı,Edirne,Türkiye,23 -27Mayıs2016, cilt.1, ss.369-390
XXX. İstanbul’un Batısında Yeni Bulunan Hel enistik DönemSeramiği- The Hel enistic Pottery fromthe
Western side of Istanbul
AYDINGÜNŞ.,KANŞAHİNG.
Trakya’daTicariAğlar veKültürelBağlantılar:SeramikBuluntularınDeğerlendirilmesiUluslararasıTrakya
SeramikleriKongresi -InternationalThracianPot ery, İstanbul,Türkiye,26 -28Nisan2017, ss.13-14
XXXI. İstanbul’un Batısındaki Araştırmalarda Ele Geçen Pre-Protohistorik Seramikler/ Pre and
Protohistoric Ceramics fromtheWestern Side of İstanbul
AYDINGÜNŞ.
Trakya’daTicariAAğlar veKültürelBağlantılar:SeramikBuluntularınDeğerlendirilmesiUluslararasıTrakya
SeramikleriKongresi -InternationalThracianPot eryCongress, İstanbul,Türkiye,26 -28Nisan2017, ss.13-14
XXXI . Project Constantinople İstanbul Küçükçekmece The Destination Port Of TheWay FromThe
Varangians To The Greeks A Centre Of Byzantinization Of The Rus Community Aims Sources And
Objectives
StanislawskiB.,AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
SOMA2014Proceedings of the 18th SymposiumonMediterraneanArchaeologyWrocław-Poland,24-26April
2014,Oxford,BirleşikKral ık,24 -26Nisan2014, ss.56-65
XXXI I. Constantinople İstanbul Küçükçekmece The Destination Port Of TheWay FromThe Varangians To
The Greeks A Centre Of Byzantinization Of The Rus Community Aims Sources And Objectives
STANİSLAWSKİB.,AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
SOMA2014,Wroclaw,Polonya,24 -26Nisan2014
XXXIV. Bathonea Kazılarında 1400 Yıl Önce Kul anılan Depresyonve Kalp İlaçları Bulundu
AYDINGÜNŞ.
HürriyetHaber, İstanbul,Türkiye,16Ekim2016
XXXV. ARCHAEOLOGICAL FINDS FROMBATHONEA EXCAVATIONS IN İSTANBUL
AYDINGÜNŞ.
I. InternationalThessalonikiArt&Desing Symposium,Selanik,Yunanistan,3 -06Mart2016
XXXVI. Rus s Quarter in Constantinople
BlazejS.,AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
19THSOMASYMPOSIUM-ANTALYA,Antalya,Türkiye,12 -14Kasım2015, ss.49
XXXVI . Underground Structures Fromİstanbul ÇatalcaMaltepe
AYDINGÜNŞ.,EĞİLMEZA.H.,AYDINGÜNH.,GÜRBÜZ İ.,GÜRBÜZG.,ALBÜKREKM.M.,KÜÇÜKALİG.,KURUÇAYIRLI
E.,ERDEMB.
Hypogea 2015,Roma, İtalya,11 -17Mart2015, ss.250-259
XXXVI I. Archaeological Excavations at İstanbul s Lake Küçükçekmece 2010
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
SOMA15,Oxford,BirleşikKral ık,03Mart2011 -05Ocak2016, ss.407-410
XXXIX. Water Suplply Tunnels of İstanbul Küçükçkemece Lake Basin Bathonea
ALİHAKANE.,GÜLŞENK.,MARCMETİNA.,ELİFAYTEKİNÜ.,AYDINGÜNŞ.
Hypogea 2015,Roma, İtalya,11 -17Mart2015, ss.114-120
XL. Archaeological Excavation at Istanbul s Lake Küçükçekmece 2010
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
15THSOMA15th SymposiumonMediterraneanArchaeologyProceedingsBAR,Catania, İtalya,3 -05Mart2011,
cilt.1, ss.407-410
XLI. The Archaeological Excavations at Istanbul Lake s Kucukcekmece
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.,HEYDV.,GÜLDOĞANE.
15th SOMA(SymposiumonMediterraneanArchaeology),Catania, İtalya,3 -05Mart2011, cilt.2695, ss.407-410
XLI . Müzelerde Çağdaş Güvenlik Önlemleri
AYDINGÜNŞ.
UluslararasıGüvenlikKongresi/ InternationalSecurityCongress,Kocaeli,Türkiye,01Nisan2014, cilt.3, ss.829-833
XLI I. Küçükçekmece Lake’s Basin AntiqueHarbors
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,ÖNİZH.
HARBORSANDHARBORCITIES, İstanbul,Türkiye,30Mayıs -01Haziran2011, cilt.1, ss.437-443
XLIV. Preliminary results of geophysical application of an ancient settlement at Bathonea in Küçükçekmece
Lake Basin
PEKŞENE.,YAST.,KAPLANVURAL İ.,LİVAOĞLUH.,BARIŞ Ş.,AYDINGÜNŞ.
Türkiye 20.UluslararasıKongre ve Sergisi,Antalya,Türkiye,25 -27Kasım2013
XLV. İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Antik Bathonea Kenti Arkeojeofizik Çalışmalarından İlk Sonuçlar
PEKŞENE.,TÜRKERY.,KAPLANVURANİ.,LİVAOĞLUH.,BARIŞ Ş.,AYDINGÜNŞ.
Türkiye 20.Uluslararası JeofizikKongre ve Sergisi,Antalya,Türkiye,25 -27Kasım2013, ss.1-8
XLVI. 2009 yılı İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması
GÜLDOĞANE.,AYDINGÜNŞ.,HEYDV.
28.Araştırma SonuçlarıToplantısı,Ankara,Türkiye,25 -29Mayıs2010, cilt.1, ss.355-364
XLVI . Küçükçekmece Göl Havzası İlk DönemKazı Çalışmaları 2009 Yılı
AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.,HEYDV.,ÖNİZH.
32.KazıSonuçlarıToplantısı,23 -27Mayıs2011, cilt.3, ss.46-57
XLVI I. Küçükçekmece Lake Basin's Antique Harbours
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,ÖNİZH.
Harbours andHarbor Cities inthe easternMediterraneanfromAntiquity to theByzantinePeriod,Almanya,17 -19
Mayıs2011
XLIX. Archaeological Investigations on İstanbul Küçükçekmece Lake and River Basin
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
SOMA2009 -XI I SymposiumonMediterraneanArchaeology -Konya,Konya,Türkiye,22Nisan-23Haziran2009,
ss.179-182
L. Archaeological Excavations at Istanbuls Lake Küçükçekmce 2010
AYDINGÜNŞ.,HEYDV.,ÖNİZH.,GÜLDOĞANE.
SOMA2011,Proceedings of the 15 th SyposiumonMediterraneanArchaeology,Catania, İtalya,3 -05Mart2011,
ss.407-410
LI. İTA İstanbul Prehistoric Survey Research at 2008
AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
SOMA,Kıev,Ukrayna,04Mayıs2010, ss.183-188
LI . İTA İstanbul Prehistoric Survey Researches in 2008
AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
13th SOMASymposiumonMediterraneanArchaeology,Konya,Türkiye,23 -24Nisan2009, cilt.2200, ss.183-186
LI I. Küçükçekmece Gölü antik feneri ve limanları
AYDINGÜNŞ.
UluslararasıDeniz fenerleri sempozyumu,12, İstanbul,Türkiye,12 -13Haziran2010, ss.171-176
LIV. Geophysical Applications for ITA 2008 The Example of the Selimpaşa Höyük
HEYDV.,AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
25.ArkeometriSonuçlarıToplantısı,24 -28Mayıs2010, ss.553-569
LV. 2008 Yılı Istanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması
AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.,HeydV.,ÖNİZH.
27.Araştırma SonuçlarıToplantısı,Denizli,Türkiye,25Mayıs -29Aralık2009, cilt.3, ss.273-288
LVI. Gaziantep Müzesi Yapı Adak Çivileri
AYDINGÜNŞ.
VI .UluslararasıHititolojiKongresiBİldirileri/Acts of theVI th InternationalCongress ofHititology,25 -31
Ağustos2008, ss.53-62
LVI . 2008 Yılı İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması
AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.,HeydV.,ÖNİZH.
27.Araştırma SonuçlarıToplantısı,Ankara,Türkiye,25 -29Mayıs2009, cilt.3, ss.273-288
LVI I. Archaeological Investigations on Istanbul’s Lake Kucukcekmece and River Basin
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
XI I SymposiumonMediterraneanArchaeology SOMA200,Konya,Türkiye,22 -23Nisan2009, ss.179-182
LIX. Istanbul-Kucukcekmece Lake and River Basin Archaeological Ruins
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
Proceedings of the 3rd InternationalSymposiumonUnderwaterResearch,Famagusta,Kıbrıs (Kktc),8 -10Nisan
2009, ss.8-21
LX. Istanbul Küçükçekmece Kıyıları Arkeolojik Yüzey Araştırması
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
SBT2008 / 12.SualtıBilimveTeknolojiToplantısı -EgeÜnv. İzmir, İzmir,Türkiye,8 -09Kasım2008, ss.38-47
LXI. İstanbul-Küçükçekmece Kıyıları ArkeolojikYüzey Araştırması
AYDINGÜNŞ.
SualtıBilimveTeknolojileriToplantıs SBT, İzmir,Türkiye,8 -09Kasım2008, ss.38-47
LXI . Some Remarkable Prehistoric Finds at Istanbul-Küçükçekmece
AYDINGÜNŞ.
XI SymposiumonMediterraneanArchaeology,Famagusta,Kıbrıs (Kktc),5 -08Mart2008, ss.154-157
LXI I. The deification of female sexuality in turkey before the written history
BOYLUU.,AydinguenS.,KADIOGLUA.,MIROGLUC.,KENDIRCIM.
102ndAnnualMeeting of theAmerican-Urological-Association,California,AmerikaBirleşikDevletleri,19 -24
Mayıs2007, cilt.177, ss.352
LXIV. Yaşanan Depremler Sonrası Ayasofya Onarımları
AYDINGÜNŞ.
KocaeliDepremSempozyumKitabı,DepremSempozyumu,23Mart -25Kasım2005
Ansiklopedide Bölümler
I. Türkiye TurizmAnsiklopedisi
AYDINGÜNŞ.,EnezA.
DetayYayınları, ss.35-37,2022

Desteklenen Projeler
AydıngünŞ.,DiğerÜlkelerdekiKamuKurumlarıTarafındanDesteklenmişProje,BathoneaAntikKenti,2023 -2023
AydıngünŞ.,DiğerÜlkelerdenÜniversitelerTarafındanDesteklenmişProje,BathoneaAntikKentiKazısı,2022 -2022
ÖnizH.,AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,Antalya veMersinİleriSualtıAraştırmasıveDanaAdası ’,
2020 -2020
AydıngünŞ.,DiğerÖzelKurumlarcaDesteklenenProje,ErkenPrehistorya veKilikyaBazaltAlanlarıProjesi:Aşama I ,
2020 -2020
AydıngünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları,BathoneaKazısı,2020 -2020
AydıngünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları, İstanbulKüçükçekmeceGölHavzasıBathoneaKazıları,2020 -2020
AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,BathoneaAntikKenti20]9YılıKazıProjesi-[ProjenumaraslBKol3402 (20l9),2019 -2019
AydıngünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları, İstanbulTarihÖncesiÇağlar YüzeyAraştırması,2019 -2019
ÖnizH.,AydıngünŞ.,DiğerÜlkelerdenÜniversitelerTarafındanDesteklenmişProje,AntalyaKumlucaTunçÇağıBatığı
Kazısı’,2019 -2019
EdensB.,AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,ErkenPrehistorya veKilikyaBazaltAlanlarıProjesi
Aşama I ,2018 -2018
AydıngünŞ.,Kültür veTurizmBakanlığı,KocaeliMüzesiMüdürlüğü İSUKazısı,2017 -2017
AydıngünŞ.,Kültür veTurizmBakanlığı,DanaAdasıArkeolojikYüzeyAraştırması,2017 -2017
AYDINGÜNŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,2017BATHONEAKAZILARI,2017 -2017
AydıngünŞ.,Kültür veTurizmBakanlığı, İstanbul İli,Avcılar/Küçükçekmece İlçesi sınırları içinde yer alanKüçükçekmece
GölHavzası’nda (Bathonea) [Projenumarası-BK013402(2017)],2017 -2017
AydıngünŞ.,DiğerÜlkelerdenÜniversitelerTarafındanDesteklenmişProje,Turkish-Polish networkofhistoricaland
socialevoluion,2017 -2017
AYDINGÜNŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,KÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASI (BATHONEA?)KAZILARI
PROJESİ,2015 -2017
Bariş Ş.,AydingünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları,BathoneaKazıları,2016 -2016
AydıngünŞ.,ÖnizH.,DiğerÜlkelerdenÜniversitelerTarafındanDesteklenmişProje,KÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASI
BATHONEAKAZILARIPROJESİ,2015 -2016
AydıngünŞ.,Kültür veTurizmBakanlığı,KüçükçekmeceGölHavzasıBathoneaKazıları,2015 -2015
AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje, İstanbulTarihöncesiÇağlarAraştırmalarıBuyukcekmece,2011 -
2011
AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,MarmaraBölgesiAraştırmaları I İstanbul,2011 -2011
AydıngünŞ.,ABDestekliDiğer Projeler, İstanbul2010AvrupaKültürBaşkentiKüçükçekmeceGölHavzasıBathonea
Kazıları,2010 -2011
AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,MarmaraBölgesiAraştırmaları I İstanbul-Silivri,2010 -2010
AydıngünŞ.,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,CatalcaTarihÖncesiÇağlarArkeolojikYüzeyAraştırması/ İTA
projesi,2009 -2010
AydıngünŞ.,Kültür veTurizmBakanlığı,EskişehirMüzesindeKorunanTunçÇağıFigürinve İdoleri,2009 -2009
AydıngünŞ.,DiğerResmiKurumlarcaDesteklenenProje,Gaziantep veAdıyamanMüzelerindeKorunanHititEserleri,
2009 -2009
AydıngünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları,EdirneMüzesindeKorunanHititEserleri,2008 -2009
KırıkkayaE.,AydıngünŞ.,TÜBİTAKProjesi,TübitakBilimYazOkulu,2008 -2009
AydıngünŞ.,DiğerUluslararasıFonProgramları,TunçÇağınınGizemliKadınları,2005 -2006
Kazı Ve Yüzey Araştırma Çalışmaları
AydıngünŞ.,KazıÇalışması, İstanbulBathoneaAtikKentiKazısı,2023 -2023
AydıngünŞ.,AslanmirzaB.,AslanmirzaÖ.,KazıÇalışması,BathoneaAntikKentiKazısı,2021 -2021
AydıngünŞ.,KaraÜ.,KazıÇalışması,BathoneaKazıları,2020 -2020
AydıngünŞ.,YüzeyAraştırmaÇalışması, İstanbulTarihöncesi çağlar,2019 -2019
ÖnizH.,AydıngünŞ.,KazıÇalışması,AlanyaOsmanlıGemiBatığıSulatıKazısı,2019 -2019
EdensB.,AydıngünŞ.,YüzeyAraştırmaÇalışması,KilikyaBazaltYataklarıAraştırmaları,2019 -2019
ÖnizH.,AydıngünŞ.,KazıÇalışması,AntalyaKumlucaTunçÇağıBatığı,2019 -2019
ÖnizH.,AydıngünŞ.,YüzeyAraştırmaÇalışması,MersinDanaAdasıYüzeyAraştırması,2018 -2018
BilimselDergilerdeki Faaliyetler
Anadolu veBalkanAraştırmalarıDergisi,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2022 -DevamEdiyor
KültürelMirasAraştırmaları,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2022 -DevamEdiyor
TÜBA-AR:TÜRKIYEBILIMLERAKADEMISIARKEOLOJIDERGISI=TURKISHACADEMYOF SCIENCES JOURNALOF
ARCHAEOLOGY,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2022 -DevamEdiyor
MASROPE-DERGI,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2021 -DevamEdiyor
Arkeoloji,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2020 -DevamEdiyor
IJEGO,BilimKuruluÜyeliği,2020 -DevamEdiyor
International JournalofEnvironmentandGeoinformatics,EditörlerKuruluÜyesi,2020 -DevamEdiyor
CONSTRUCTIONANDBUILDINGMATERIALS,Editör,2019 -DevamEdiyor
JounalofTurkish Studies,DeğerlendirmeKurulÜyesi,2019 -DevamEdiyor
JournalofArchaeolgy,BilimKuruluÜyeliği,2016 -DevamEdiyor
JournalofHistory,BilimKuruluÜyeliği,2016 -DevamEdiyor
Amisos,DanışmaKurulÜyesi,2015 -DevamEdiyor
Arkeolojive Sanat,BilimKuruluÜyeliği,2015 -DevamEdiyor
Arkeolojive Sanat,BilimKuruluÜyeliği,2014 -DevamEdiyor
KocaeliÜniversitesiSosyalBilimlerAraştırmaDergisi,BilimKuruluÜyeliği,2007 -DevamEdiyor
Bilimsel KuruluşlardakiÜyelikler / Görevler
EuropeanAssociationofArchaeologists,Üye,2014 -DevamEdiyor ,ÇekCumhuriyeti
TürkÜniversiteliKadınlar derneği,YürütmeKuruluÜyesi,2022 -2023,Türkiye
KocaeliKültürVarlıklarınıKorumaKurulu,YürütmeKuruluÜyesi,2021 -2023,Türkiye
EdirneKültür veTabiatVarlıklarınıKorumaKurulu,BaşkanYardımcısı,2008 -2011,Türkiye
Trabzon-Kültür veTabiatVarlıklarınıKorumaKurulu,BaşkanYardımcısı,2005 -2008,Türkiye
BilimselHakemlikler
Arkeolojive Sanat,Diğer İndekslerceTarananDergi,Kasım2023
FıratÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,Diğer İndekslerceTarananDergi,Ağustos2023
AnadoluÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,Diğer İndekslerceTarananDergi,Mart2023
Kültür veTurizmBakanlığı,AtatürkÜniversitesi,Türkiye,Mart2023
KültürelMirasAraştırmaları,Diğer İndekslerceTarananDergi,Ocak2022
MASROPE-DERGI,DiğerDergiler,Ocak2022
TURKISHSTUDIES -SOCIAL SCIENCES,HakemliBilimselDergi,Ocak2021
ARKEOLOJİDERGİSİ,HakemliBilimselDergi,Ağustos2020
TUBA-AR-TURKISHACADEMYOF SCIENCES JOURNALOFARCHAEOLOGY,SCI-EKapsamındakiDergi,Şubat2020
INTERNATİONAL JOURNALOF ENVİRONMENTANDGEOİNFORMATİCS,HakemliBilimselDergi,Ocak2020
ARCHİVUMANATOLİCUM/ANADOLUARŞİVLERİ,HakemliBilimselDergi,Ocak2019
Amisos,DiğerDergiler,Ocak2019
Arkeolojive SanatDergisi,Diğer İndekslerceTarananDergi,Mayıs2015
BilimselDanışmanlıklar
BüyükçekmeceBelediyesi -İstanbul,KurumveyaOrganizasyonlar İçinYapılanDanışmanlık,KocaeliÜniversitesi,Fen
EdebiyatFakültesi,Arkeoloji,Türkiye,2023 -DevamEdiyor
İstanbulBüyükşehirBelediyesi,KurumveyaOrganizasyonlar İçinYapılanDanışmanlık,KocaeliÜniversitesi,FenEdebiyat
Fakültesi,Arkeoloji,Türkiye,2022 -2022
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
AydıngünŞ.,24.UluslararasıBizansAraştırmalarıKongresinde/ (ICBS) “NordicTalesByzantinePaths [KuzeyHikayeleri
BizansYoları ]”,BilimselKongre / SempozyumOrganizasyonu,Venice, İtalya,Aralık2023
AydıngünŞ.,GoddessesExhibition,SanatsalFaaliyetOrganizasyonu,Kocaeli,Türkiye,Mayıs2009
AydıngünŞ.,MüzecilikSempozyumu,BilimselKongre / SempozyumOrganizasyonu,Kocaeli,Türkiye,Nisan2009

Metrikler
Yayın:157
Atıf (WoS):87
Atıf (Scopus):193
H-İndeks (WoS):17
H-İndeks (Scopus):19
Kongre ve SempozyumKatılımı Faaliyetleri
KocaeliMüzesiÇağdaşMüzecilikSempozyumu,DavetliKonuşmacı,Kocaeli,Türkiye,2023
24.SualtıBilimleriveTeknolojisiToplantısı,DavetliKonuşmacı,Kocaeli,Türkiye,2023
İstanbulKazıları,DavetliKonuşmacı, İstanbul,Türkiye,2023
41.KazıAraştırma veArkeometriSempozyumu,DavetliKonuşmacı,Ankara,Türkiye,2023
41.KazıAraştırma veArkeometriSempozyumu,OturumBaşkanı,Ankara,Türkiye,2023
KültürelMirasıKoruma veAraştırma Sempozyumu,DavetliKonuşmacı,Ankara,Türkiye,2023
75.Türkiye JeolojiKurultayı,DavetliKonuşmacı,Ankara,Türkiye,2023
75.Türkiye JeolojiKurultayı,DavetliKonuşmacı,Ankara,Türkiye,2023
BüyükçekmeceVizyon2050,Moderatör, İstanbul,Türkiye,2023
Arkeopolitics, İzleyici/Dinleyici,Ankara,Türkiye,2022
CulturalContinuity,Change and InteractionintheAegeanWorld InternationalSymposiuminİzmir,Turkey,Moderatör,
İzmir,Türkiye,2022
Arkeopolitics, İzleyici/Dinleyici,Ankara,Türkiye,2022
42.KazıAraştırma veArkeometriSempozyumu,DavetliKonuşmacı,Denizli,Türkiye,2022
42.UluslararasıKazı,Araştırma veArkeometriSempozyumu,OturumBaşkanı,Denizli,Türkiye,2022
42.UluslararasıKazı,Araştırma veArkeometriSempozyumu,DavetliKonuşmacı,Denizli,Türkiye,2022
TürkiyeArkeolojiAraştırmalarıWebinarı4.,DavetliKonuşmacı,Bursa,Türkiye,2022
TürkiyeArkeolojiAraştırmalarıWebinarı2,Moderatör,Bursa,Türkiye,2022
DavetliKonuşmalar
İstanbul'daAntikBir LimanKenti:Bathonea,Konferans,KocaeliÜniversitesi,Türkiye,Mart2024
KaosOrtamlarındaKültürelMirasınKorunması,Çalıştay,KültürelMirasıKorumaDerneği,Kıbrıs (Kktc),Şubat2024
MarmaraDenizindeBirAntikLimanyerleşmesi:Bathonea,Konferans,KocaeliMüzeMüdürlüğü,Türkiye,Kasım2022
İstanbulTarihöncesiAraştırmalarıÇatalca,Çalıştay,Trame -Tracce diMemoria,Türkiye,Kasım2022
ProjectBathonea:wynikinajnowszych badanwykopaliskowychwsezonie 2022TurkishPolishCulturelCooperation,
Çalıştay,WroclawUniversity,Türkiye,Kasım2022
AVRUPAARKEOLOJİGÜNLERİKAPSAMINDABİLGİ’DEPANELLERETKİNLİĞİ:İ stanbulSahasındanÖrnekler”,Çalıştay,
İstanbulBilgiÜniversitesi,Türkiye,Haziran2022
ContributionofBathoneaExcavations to Turkish andWorldArcheology” ,Çalıştay,Poland-TurkeyCulturalHeritage and
ArcheologyWorkshop,9Haziran2022,PolonyaElçiliğiAnkara,Türkiye. ,Polonya,Haziran2022
EğitimveKültür Politikaları,Çalıştay,KentselveÇevreselSorunlaraVizyonerBirBakış:2050’ye doğruBüyükçekmece,
Türkiye,Şubat2022
DoğuTrakya'daTunç veDemir ÇağlarınaAitYeniBulgular,Konferans,TrakyaÜniversitesi,Türkiye,Aralık2021
Bathonea kazılarınınİstanbulTarihineKatkıları,Çalıştay,AvcılarKentveTarih Semozyumu,Türkiye,Ekim2021
İstanbulTarihöncesiProjesiKazıveAraştırmaları25,Konferans,ÇukurovaÜniversitesi,Türkiye,Mayıs2021
İstanbul'da SonAraştırma veKazılar,Konferans,BursaUludağÜniversitesi,Türkiye,Şubat2020
KaramürselÇalıştayı,Çalıştay,KaramürselBelediyesi,Türkiye,Aralık2019
BathoneaKazıları,Konferans,TrakyaÜniversitesi,Türkiye,Nisan2019
Çatalca'nınTarihöncesi,Çalıştay,ÇatalcaKaymakamlığı,Türkiye,Mart2019
Bathonea kazıları,Konferans,Türsab,Türkiye,Aralık2018
İstanbul tarihinde yenigelişmeler,Konferans,Rotary,Türkiye,Eylül2018
KüçükçekmeceGölHavzasıkazıları,Konferans,TürkiyeAtomEnerjisiKurumuKüçükçekmceNükleerAraştırma
Enstitüsü,Türkiye,Nisan2018
İstanbul'unTarihöncesi,Konferans,Türsab,Türkiye,Ekim2017
İstanbulAraştırmaları,Çalıştay,AkdenizÜniversitesi,Türkiye,Mayıs2016
İstanbulKüçükçkmeceGölHavzasıKazıları,Konferans,AydınMüzesi ,Türkiye,Nisan2015
BathoneaExcavations,Çalıştay,DiğerKurumlar,Polonya,Nisan2015
İstanbul'unTarihÖncesi,Konferans,Skal ,Türkiye,Eylül2014
Bathonea kazılarınınAvcılar'a katkıları,Konferans,Türkiye,Şubat2014
Anadolu İdoleri,Konferans,Hacet epeÜniversitesi,Türkiye,Kasım2005
ArkeolojiveTurizm,Konferans,MarmaraÜniversitesi,Türkiye,Kasım2004
Burslar
Doctorate,YabancıÜlkelerinResmiKurumları,1999 -1999
Researcher ,Üniversite,1992 -1992
Tanıtımve Temsil Faaliyetleri
KurumsalTemsil,Kültür veTurizmBakanlığı,Türkiye,Kocaeli,2021 -2023
KurumsalTemsil,Kültür veTurizmBakanlığı,Türkiye,Edirne,2009 -2011
KurumsalTemsil,Kültür veTurizmBakanlığı,Türkiye,Trabzon,2005 -2008
AkademiDışıDeneyim
KÜLTÜRVETURİZMBAKANLIĞI
Şirket,NationalGeographicTurkiye ,DergiGrubu
NationalGeographic
Kültür veTurizmBakanlığı
KamuKuruluşu,Kültür veTurizmBakanlığı,KültürVarlıklarıveMüzelerGenelMüdürlüğüAYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
Trakya’daArkeoloji I ,YaraşAhmet–ÜsküplüAkgülGamze,Editör,EgeYayınları, İstanbul, ss.257-272,2023
I . Rezan Elbeyli Koleksiyonundan Kizzuwatna Kökenli Hitit Tanrı Heykelcikleri
AYDINGÜNŞ.
HalimeHüryılmaz'aArmağanEge'ninRuhunuYaşamak,AykurtAyşegül,TekinHalil,AydıngünŞengül,
ZimmermannThomas,AydıngünHaldun,SüheylaGedikZimmermann,Editör,BilginKültür ve Sanatyayınları,
Ankara, ss.31-42,2023
I I. EĞİTİMVE KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI
AYDINGÜNŞ.,ZENGİNO.
KentselveÇevreselSorunlaraVizyonerBirBakış:2050'yeDoğruBüyükçekmece,Dr.HasanAkgün-Prof.Dr.
MahmutGüler,Editör,MarmaraBelediyelerBirliğiKültür Yayınları, İstanbul, ss.170-175,2023
IV. Newly Discovered Hel enistic Pottery fromWestern Istanbul
KanŞahinG.,AydıngünŞ.
Thrace through theAgesPot ery asEvidence for Commerce andCulture fromPrehistoricTimes to the Islamic
Period,ZeynepKoçelErdem-ReyhanŞahin,Editör,ArchaeopressPublishing Ltd,Oxford, ss.266-298,2023
V. Doğu Trakya'da Yedi Antik Lİman
ÖNİZH.,AYDINGÜNŞ.
Trakya'daArkeoloji I,AhmetYaraş,GamzeÜsküplüAkgül,Editör,EgeYayınları, İstanbul, ss.79-90,2023
VI. Pre- and Protohistoric Ceramics fromthe Thracian Side of Istanbul
AydıngünH.,AydıngünŞ.
Thrace through theAgesPot ery asEvidence for Commerce andCulture fromPrehistoricTimes to the Islamic
Period,KOÇEL ERDEMZEYNEP,ŞAHINREYHAN,Editör,ArchaeopressPublishing Ltd ,Oxford, ss.183-199,2023
VI . BATHONEA KAZILARININ 2022 SEZONUNDAMARTYRION YAPISININ OPUS SECTİLE ZEMİN
DÖŞEMESİNDE VE FRESKO PARÇASINDA UYGULANAN RESTORASYON VE KONSERVASYON
ÇALIŞMALARI
SazakB.,AYDINGÜNŞ.,GençZ.
KÜLTÜRELMİRASIKORUMAÇALIŞMALARI, ,Editör, İdealKültür Yayıncılık, İstanbul, ss.38-49,2023
VI I. Discovering The ancient Ports inWest Istanbul
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.,AYDINGÜNH.
UnderwaterArchaeolgy inTürkiye,HakanÖniz,Editör,Kültür veTurizmBakanlığı,TürkArkeolojiveKültürel
MirasEnstitüsü, İstanbul, ss.163-172,2022
IX. An Overviewof Istanbul’s Early Bronze Age
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
MÖI I.BinyıldaAnadolu,Mehmet Işıklı,ErkanFidan,AtilaTürker,MehmetAliYılmaz,Editör,EgeYayınları,
İstanbul, ss.99-110,2022
X. Nikomedia'dan Yeni Bir Nekropolis
AYDINGÜNŞ.,GÖLCÜKR.,AYDINGÜNH.
GeçmiştenGeleceğeKocaeliMüzeÇalışmaları,SerkanGedük,Editör, İdealYayınları, İstanbul, ss.147-160,2022
XI. Geç Antik Çağ Eczanesi Daphnusion’dan (?) MortariumveMortariumPiliumlar-Mortariumand
MortariumPilia fromthe so cal ed Late Antique Pharmacy Daphnusion
AYDINGÜNŞ.,YILDIZB.
UluslararasıAvcılarKentveTarih Sempozyumu,BildiriKitabı– InternationalCity andHistory Symposiumon
Avcılar,KaraÜlkü,AydıngünHaldun,Editör,AvcılarBelediyesiYayınları, İstanbul, ss.77-104,2022
XI . İstanbul’un Batısındaki Antik Limanların Keşfi
AYDINGÜNŞ.,ÖNİZH.
Türkiye'de SualtıArkeolojisi,ÖnizHakan,Editör,Kültür veTurizmBakanlığıveT.C.GaziantepBüyükşehir
Belediyesi -TürkArkeolojiveKültürelMirasEnstütüsü,Gaziantep, ss.163-172,2022
XI I. PANDEMİ VEMÜZELERDE SİBER GÜVENLİK
AYDINGÜNŞ.
ÜlkerArdıçoğlu'naArmağanMüzeciliğe veKültüreAdanmışBirÖmürArkeoloji,SanatTarihiveTarihYazıları,Ozan
Het o,Editör,KitapeviYayınları, İstanbul, ss.361-370,2022
XIV. RISKS AND CYBER SECURITY ATMUSEUMS
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
Cyber Environmentand InternationalPolitics,HasretÇomak,BurakŞakir Şeker,YaprakCivelek,ÇağlaArslan
Bozkuş,Editör,TPLondon,London, ss.318-327,2022
XV. Osada Bizantynska na polwyspie Firuzkoy pod Konstantynopolem
BlazejS.,AYDINGÜNŞ.
Chronicon,Wroclaw,2021
XVI. Bathonea'da Bizans Dönemi İstanbulMutfağı
AYDINGÜNŞ.
İstanbulMutfağındaAhenkve Lezzet,AyşeAydınBöhürler,Editör, İstanbulTicaretOdası (İTO) yayınları, İstanbul,
ss.13-18,2021
XVI . Tarihöncesinde Trakya ve Ticari İlişkileri
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.
ARKEOLOJİVESANATTARİHİALANINDAYENİLİKÇİARAŞTIRMALAR,UfukElyiğit,Editör,EğitimYayınları,Konya,
ss.9-36,2021
XVI I. The Prehistoric Strategic Location of Dana Island
AYDINGÜNŞ.
Dana Island,HakanÖniz,Editör,Archeopress,Oxford, ss.1-11,2021
XIX. Istanbul Cuisine : During the Byzantine Era in Bathonea
AYDINGÜNŞ.
IstanbulCuisine:AHarmony of Flavors,AyşeAydınBöhürler,Editör, İstanbulTicaretOdası (İTO) yayınları,
İstanbul, ss.13-18,2021
XX. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Geç AntikÇağ Yapı Kompleksinin Unguentariumlar
ÜzerindenDeğerlendirilmesi
kayaD.,AYDINGÜNŞ.
ParionPropontis veÇevreKültürleri,VedatKeleş,Editör,EgeYayınları, İstanbul, ss.509-518,2020
XXI. Ege Üstünlüğü Yarışı:Minos-Fenikeliler Dönemi (M.Ö. 3000’xxdenM.Ö. 500’xxe Kadar)
AYDINGÜNŞ.
Ege Jeopolitiği,HasretÇOMAK,BurakŞakir ŞEKER,Dimitrios IOANNIDIS,Editör,NOBEL YAYINLARI, İstanbul, ss.29-
36,2020
XXI . KocaeliMüzeMüdürlüğü Nicomedia Batı Nekropolü Kazıları
GÖLCÜKR.,AYDINGÜNŞ.,ÇİBUKK.
ASIAMINORSTUDIENBAND96,AchimLichtenberger,Tuna ŞareAğtürk,EngelbertWinterKlaus Zimmermann,
Editör,DR.RUDOLFHABELTGMBH,Bonn, ss.117-129,2020
XXI I. Ege: Doğu-Batı Arasındaki Köprü veMedeniyetler Buluşması Jeolojik ve Arkeolojik Geçmiş (15
Milyon Yıl ÖncesindenM.Ö. 3000’e Kadar)
AydıngünŞ.
Ege Jeopolitiği,HasretÇOMAK,BurakŞakir ŞEKER,Dimitrios IOANNIDIS,Editör,NobelYAYINLARI, İstanbul, ss.19-
28,2020
XXIV. İstanbul'da Hitit İzleri
AydıngünŞ.,AydıngünH.
JakYakar’aArmağan,BarışGÜR,SemraDALKILIÇ,Editör,BilginKültür SanatYayınları,Ankara, ss.21-34,2020
XXV. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea)Kazıları Kandil Buluntuları
AYDINGÜNŞ.,KAYAÖ.
Parion,VedatKeleş,Editör,EgeYayınları , İstanbul, ss.519-529,2020
XXVI. Şengül AYDINGÜNThe Role of Bathonea Harbors in Ancient Trade .
AYDINGÜNŞ.
ÇAĞLARBOYUNCAÜRETİMVETİCARET:Prehistorya’danBizansDönemi’nePRODUCTIONANDTRADETHROUGH
THEAGES:FromPrehistory to theByzantinePeriod,OKtayDumankaya,Editör,BilginKültür Sanat,Ankara, ss.521-
532,2019
XXVI . Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları 2018 Yılı Çalıșmaları
AYDINGÜNŞ.,ATİKŞ.,AYDINGÜNR.H.,KARAÜ.,EnezA.,kayaD.
41.KazıSonuçlarıToplantısı. (4.Cilt),Özme,Adil.,Editör,KültürVarlıklarıveMüzelerGenelMüdürlüğü,Ankara,
ss.243-256,2019
XXVI I. ISTANBUL BUYUKCEKMECE LAGÜNÜNDE JEOARKEOLOJIK BULGULAR IŞIĞINDA SÜRTME TAŞ
ALETLER/ Istanbul Büyükçekmece Lagoon in the Light of Geoarchaeological Findings “ Stone Tools”
2019
KayaH.,ENEZA.,AYDINGÜNŞ.,ÖZDEMİRO.
DoğudanBatıya70.YaşındaSerapYaylalı’ya SunulanYazılar,AydınnErön,EmreErdan,Editör,Bilgin,Ankara,
ss.261-276,2019
XXIX. TARİHÖNCESİNDE DANA ADASININ STRATEJİK KONUMU
AYDINGÜNŞ.
AkdenizinEnBüyükAntikTersanesiDanaAdası,HakanÖniz,Editör,Arkeolojive Sanat, İstanbul, ss.5-19,2018
XXX. Tarihöncesi Çağlarda Dünya TicaretininMerkezindeki Karadeniz
AYDINGÜNH.,AYDINGÜNŞ.
Karadeniz Jeopolitiği,HasretÇomak/Taner Sancaktar /VolkanTatar /BurakŞakir Şeker,Editör,Beta, İstanbul,
ss.3-7,2018
XXXI. Project: “Constantinople/Istanbul- KüçükçekmeceThe Destination Port of theWay fromthe
Varangians to the Greeks,a centre of ‘Byzantinization’ of the Rus’ Community” - Aims, Sources And
ObjectivesConstantinople / İstanbul-Küçükçekmece Varangianlar’ın Yolu Türkiye- Polonya Ortak
Projesi(Hedefler, Kaynaklar ve Amaçlar)
StanislawskiB.,AYDINGÜNŞ.
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASIKAZILARIEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKE
BASIN(BATHONEA),ŞengülAydıngün,Editör,Arkeolojive Sanatyayınları, İstanbul, ss.485-504,2017
XXXI . An Excavation Site at the Junction of River-Lake and Sea (Works of the First Five Years)
AYDINGÜNŞ.
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASIKAZILARIEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKE
BASIN(BATHONEA),ŞengülAydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.13-84,2017
XXXI I. Ortaçağ’dan Bir Kurban Sahnesi.
AYDINGÜNŞ.,TÜRKMENG.
İstanbulKüçükçekmeceGölHavzasıKazılarıEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKEBASIN(BATHONEA),Şengül
Aydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.349-352,2017
XXXIV. Nehir-Göl-Deniz Birleşiminde Bir Kazı Yeri (İlk Beş Yıl ık Çalışma)
AYDINGÜNŞ.
İstanbulKüçükçekmeceGölHavzasıKazıları (Bathonea),ŞengülAydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları,
İstanbul, ss.1-13,2017
XXXV. PROJECT: “CONSTANTINOPLE/ISTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECETHE DESTINATION PORT OF THEWAY
FROMTHE VARANGIANS TO THE GREEKS, A CENTREOF ‘BYZANTINIZATION’ OF THE RUS’
COMMUNITY” - AIMS, SOURCES AND OBJECTIVESCONSTANTINOPLE / ISTANBULKÜÇÜKÇEKMECEVARANGIANLAR’IN YOLUTÜRKİYE- POLONYA ORTAK PROJESİ(HEDEFLER,
KAYNAKLAR VE AMAÇLAR)7
AYDINGÜNŞ.,StanislawkiB.
İstanbulKüçükçekmceGölHavzasıkazıları (Bathonea),ŞengülAydıngün,Editör,Arkeolojive Sanatyayınları,
İstanbul, ss.439,2017
XXXVI. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea ?) Kazıları Geç Roma-Erken Bizans DönemiKandil Buluntuları
ASLANA.,AYDINGÜNŞ.,ENEZA.
İstanbulKüçükçekmeceGölHavzasıKazılarıEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKEBASIN(BATHONEA),Şengül
Aydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.295-312,2017
XXXVI . Bathonea İsmi Üzerine Veriler ve Yorumlar
AYDINGÜNŞ.
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASIKAZILARIEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKE
BASIN(BATHONEA), ,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.85-116,2017
XXXVI I. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea ?) Kazıları Antik Çağ Su Temin Tünel er
EĞİLMEZA.H.,KURUÇAYIRLIE.,ALBÜKREKM.M.,KÜÇÜKALİG.,AYDINGÜNŞ.
İstanbulKüçükçekmeceGölHavzasıKazılarıEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKEBASIN(BATHONEA),Şengül
Aydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.229-252,2017
XXXIX. Scientific Data and Comments About the Name of Bathonea
AYDINGÜNŞ.
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECEGÖLHAVZASIKAZILARIEXCAVATIONSOFKÜÇÜKÇEKMECELAKE
BASIN(BATHONEA),ŞengülAydıngün,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.93-116,2017
XL. Kanlıgeçit-Selimpaşa-Mikhalich and the Question of Anatolian Colonies in Early Bronze Age
Southeast Europe
HEYDV.,AYDINGÜNŞ.,GÜLDOĞANE.
OfOdysseys andOdditiesPrinter,BarryMoloy,Editör,Shef ield Studies ınAegeanArchaeology oxbowbox,Oxford,
ss.169-201,2016
XLI. Şengül
AYDINGÜNŞ.,AYDINGÜNH.,ÖNİZH.
Harbours andHarbor Cities inthe easternMediterraneanfromAntiquity to theByzantinePeriod,Aydıngün,
Editör,EgeYayınları, İstanbul, ss.437-444,2015
XLI . Küçükçekmece Lake's Basin Antique Harbors
AYDINGÜNŞ.,AydıngünH.,ÖNİZH.
Harbors andHarbor Cities inEasternMediterranean,BYZAS19,Felix Pirson-Ladstat er Sabine -Thomas
Schmidts,Editör,EgeYayınları, İstanbul, ss.437-4431,2015
XLI I. istanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Küçükçkmece Göl Havzası (Bathonea)
Kazılarının İstanbul’xxa Katkıları
AYDINGÜNŞ.,BİLGİLİA.E.
AntikÇağdanXXI yüzyılaBüyükİstanbulTarihi, ,Editör, İSAM, İstanbul,2015
XLIV. Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazılarının
İstanbul'a Katkıları
AYDINGÜNŞ.
AntikÇağdanXXI.YüzyılaBüyükİstanbulTarihi,YılmazC.,Editör, İslamAraştırmalarıMerkezi, İstanbul, ss.374-389,
2015
XLV. İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa
AYDINGÜNŞ.,HEYDV.,GÜLDOĞANE.,ÖNİZH.
EnginÖzgeneArmağan,A.Engin-B.helwing-B.Uysal,Editör,AsitanKitap, ss.47-50,2015
XLVI. İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük; Selimpaşa
AYDINGÜNŞ.,HeydV.,GÜLDOĞANE.,ÖNİZH.
Armizzi,EnginÖzgen'eArmağan,BarbaraHelwing,EnginAtila,BoraUysal,Editör,AsistanKitap,Ankara, ss.47-55,
2014
XLVI . Istanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa
AYDINGÜNŞ.,VolkerH.,GÜLDOĞANE.,ÖNİZH.
ArmizziEnginÖzgeneArmağan,AtilaEngin–BarbaraHelwing –BoraUysal,Editör,AsitanKitap,Ankara, ss.47-55,
2014
XLVI I. A NewInterpretation forWestern Anatolian Figurines ofthe Early Bronze Age
AYDINGÜNŞ.
ArmağanErkanalaArmağanAnadoluKültürlerineBirBakışCompiled inHonor ofArmağanErkanalSome
ObservationsnAnatolianCultures,N.ÇınardalıKaraaslan,A.Aykrt,N.Kolonkaya-Bostancı,Y.H.Erbil,Editör,
Hacet epeÜniversitesi,Ankara, ss.29-36,2014
XLIX. EdirneMüzesinden Boğa Başı Biçimli Bir İçki Kabı- A Bul Head Shaped Drinking Cup fromEdirne
Museum
AYDINGÜNŞ.
Armizzi -EnginÖzgen'eArmağan/ StudiesHonour ofEnginÖzgen,EnginA.,Editör,AsitanYayıncılık,Ankara,
ss.37-46,2014
L. Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu'da Kadın
AYDINGÜNŞ.
Anadolu daKadınOnBinYıldır EşAnneTüccarKraliçe,EmineÇaykara,Editör,YapıKrediYayınları, İstanbul, ss.42-
67,2013
LI. Küçükçekmece Gölü Havzası (Bathonea?) Kazıları (2009-2012)
AYDINGÜNŞ.
İstanbulAraştırmalarıYıl ığı,B.Tanman,Editör,Suna İnanKıraçVakfı/ İstanbulAraştırmalarıEnstitüsü, İstanbul,
ss.41-53,2013
LI . Küçükçekmece Gölünde Arkeolojik Araştırmalar”, Dünden Bügüne Küçükçekmece
AYDINGÜNŞ.
DündenBügüneKüçükçekmece, ,Editör,KüçükçekmeceBelediyesi, ss.250-263,2009
LI I. Bir Yapı-Adak Çivisi İle İki Farklı Hayvanla Betimlenmiş Hitit Tanrı Heykelcikleri
AYDINGÜNŞ.
AMuhibbeDargaArmağanı, ,Editör,SadberkHanınMüzesi, İstanbul, ss.115-128,2007
LIV. MysteriousWomen of the Bronze Age/ Tunç Çağının Gizemli Kadınları
AYDINGÜNŞ.
YapıKrediKültür Sanatyayınları, İstanbul,2005
LV. Tunç Çağının Gizemli KadınlarıMysteriousWomen of Bronze Age
AYDINGÜNŞ.
YapıKrediKültür SanatYayıncılık, İstanbul,2005
LVI. Yerleşik Hayat Öncesi Yaratan Beden/ Pre Settlement:The Creative Body
AYDINGÜNŞ.
TunçÇağınınGizemliKadınları/MysteriousWomenofTheBronzeAge,Şennur Şentürk,Editör,YapıKredi
Yayınları, İstanbul, ss.1-27,2005
LVI . Antalya
AydıngünŞ.
PrintLimited, İstanbul,2001


Kurum

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI'NIN TARİHÖNCESİ (Paleolitik-Erken Tunç Çağları)
Yazarlar: Şengül Aydıngün , Haldun Aydıngün
Yayın Bilgisi: 2020 , Amisos
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1697

0

1

1697

Yayınlar

0

631

Selimpaşa Höyük Suriye Şişesi: Mezopotamya Balkanlar Arasındaki Ticari Kanıtlara İstanbul’dan Yeni Bir Katkı
Yayın Bilgisi: 2021 , Arkeoloji Dergisi
DOI: 10.51493/egearkeoloji.934308
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 658

0

658

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI'NIN TARİHÖNCESİ (Paleolitik-Erken Tunç Çağları)
Yazarlar: Şengül Aydıngün , Haldun Aydıngün
Yayın Bilgisi: 2020 , Amisos
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1697

1

1697

Yayınlar

Selimpaşa Höyük Suriye Şişesi: Mezopotamya Balkanlar Arasındaki Ticari Kanıtlara İstanbul’dan Yeni Bir Katkı
Yayın Bilgisi: 2021 , Arkeoloji Dergisi
DOI: 10.51493/egearkeoloji.934308
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 658

1

0

658

3

0

1296

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.