e-ISSN: 2980-132X
Başlangıç: 2023
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

PROPONTICA - ULUSLARARASI PROPONTIS ARKEOLOJİSİ DERGİSİ

Uluslararası Propontis Arkeolojisi Dergisi, yılda iki kez -Mart ve Eylül- aylarında yayınlanan, çift taraflı kör hakemlik süreci yürüten, uluslararası ve hakemli bilimsel bir e-dergidir. 

Dergimizin 2024 yılı sayıları için makale kabulleri devam etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler hakem süreçlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak Kabul Tarihi esas alınarak yayın sırasına alınmaktadır.

27345

2734427344

Uluslararası Propontis Arkeolojisi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. (CC BY NC)
Dergimize yalnızca Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı, Numismatik, Antropoloji, Arkeometri ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanlarından yayın kabulü yapılmaktadır. Diğer alanlardan gönderilen yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr