avatar
Ali Akın Akyol Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Yayın 24 Hakemlik 34 CrossRef Atıf 6 TR Dizin Atıf 13
24 Yayın
34 Hakemlik
6 CrossRef Atıf
13 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Kültür Coğrafyası Analitik Kimya Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme Jeoarkeoloji Malzeme / Analiz Arkeolojide Seramik Müze

Biyografi

Kimyager, Arkeometrist

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Yüksek Lisans Programı'nda "Phosphorous Analysis of Çatalhöyük Sediments" konusundaki yüksek lisans tezini 2000 yılında, “Material Characterization of Ancient Mural Paintings and Related Base Materials: A Case Study of Zeugma Archaeological Area” konusundaki doktora tezini de 2009 yılında tamamlamıştır. Bu tez ülkemizde Arkeometri alanında akademik ilk doktora çalışmasıdır.
1995 yılından itibaren ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı, ODTÜ Tarihi Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (TAÇDAM), ODTÜ Müzesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Malzeme Koruma Laboratuvarı, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB, 2004-2013) sorumlusu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB, 2013-2018), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB, 2018- devam ediyor) sorumlusu ve Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) bilim kurulu üyesi olarak başta Cumhurbaşkanlığı ve Anıtkabir olmak üzere Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri'nde (2004 yılından itibaren 1200'ün üzerindeki projede) arkeolojik/etnografik veya taşınır/taşınmaz kültür varlıkları restorasyonu malzeme analizi çalışmalarında proje yöneticisi, panelist (TÜBİTAK’da), proje araştırmacısı ve proje danışmanı olarak hizmet vermiştir. Toplamda 40'ın üzerinde, 2023 yılına ait aktif 13 arkeolojik kazı ve yüzey araştırma grubu üyesidir.
Bilimsel çalışmaları toprak ve toprak kökenli arkeolojik malzeme (kil, kayaç, sıva, harç, metal, kemik, pigment/boya gibi) analizleri ve karakterizasyonları üzerinedir. Bilimsel araştırma ve çalışmaları çeşitli mecralarda yayınlanmıştır (1200'ün üzerinde Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Tarihi Malzeme Analizi Raporlamaları, 300'ün üzerinde ulusal/uluslararası SCI, SSCI, SCI-exp, AHCI, TR-Dizin, Alan indeksli veya hakemli yayınla- paylaşılan). 26 doktora ve 13 Yüksek Lisans Tez danışmanlığı yapmıştır.
Halihazırda ilgili kanunla (28.05.2018) Gazi Üniversitesi bünyesindeki sosyal bilimler bölümleri ile oluşturulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Bölüm Başkan Yardımcısı) öğretim üyesidir Ayrıca bölüm çatısı altında 2004 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) sorumlusudur.
1998 yılından itibaren kamu ve özel müzelerde gönüllü müze eğitmeni veya danışman eğitimci olarak “Müze Pedagojisi” konusunda da çocuklarla ilgili eğitim çalışmalarında (Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde Müze Eğitimi & Müze ve Çocuk) ders vermekte ve projelerde; ekip üyesi, drama lideri, koordinatör, yönetici ve tez danışmanı olarak da yeralmaktadır. ICOM-Türkiye Milli Komite üyesidir.
European Geosciences Union (EGU), Uluslararası Mozaik Konservasyonu Komitesi/The International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Uluslararası Cam Tarihi Birliği/Association Internationale pour l'Histoire du Verre (AIHV), Uluslararası Müzeler Konseyi/International Council of Museum (ICOM), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Müzeciler Derneği (MD), Müze Eğiticileri Derneği ve Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD-FOCUH), Türkiye Kimya Derneği, Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Merkez Yönetim (2017-2018) ve Bilim Kurulu (2018- devam ediyor) üyesidir. Dergipark bünyesinde yayınlanan ulusal/uluslararası hakemli dergilerde hakemlik veya alan editörlüğü yapmaktadır.
Topluma hizmet çalışmaları içerisinde sürdürdüğü Radyo programcılığı (1995-2011) alanında 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ulusal Medya Ödülleri - Yılın Övgüye Değer Radyo Programı Ödülü (Radyo ODTÜ Ayışığında Agora Programı), mesleki olarak da 2010 yılında Türk Mimarlar Odası XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Projesi), 2012 yılında "koruma ve onarım" alanının en büyük ödülü olan Avrupa Birliği Europa Nostra Yılın Kültür Mirası Koruma Ödülü (Milet İlyas Bey Külliyesi Koruma Projesi) ve 2021 yılında da Mersin Eski İngiliz Yağ Fabrikası Koruma Projesi kapsamında AR - MIPIM Future Projects Awards 2021 Ödülü - New and Old Kategorisi’nde (Onur Yüncü Mimarlık & ANB Mimarlık ve Stüdyo Nüve) proje grubu paydaşı olarak layık görülmüştür.

Kurum

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Popüler Yayınları

TARİHÖNCESİ (PREHİSTORİK) RESİM SANATI VE TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yayın Bilgisi: 2022 , Amisos
DOI: 10.48122/amisos.1212771
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 873

0

1

873

Yayınlar

0

202

0

285

0

334

Kütahya Ahırardı Cami Mimarisi ve Arkeometrik Analizleri
Yayın Bilgisi: 2023 , İDEALKENT
DOI: 10.31198/idealkent.1063413
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 364

0

364

0

739

0

440

TARİHÖNCESİ (PREHİSTORİK) RESİM SANATI VE TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yayın Bilgisi: 2022 , Amisos
DOI: 10.48122/amisos.1212771
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 873

1

873

MURAT TEPE KAZISI BİZANS DÖNEMİ SERAMİKLERİ ARKEOMETRİK ANALİZLERİ
Yazarlar: Ali Akın Akyol , Abdulkadir Özdemir , Ziya Kılınç
Yayın Bilgisi: 2020 , Seramik Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 645

0

645

0

1041

ANTALYA MÜSELLİM CAMİ ARKEOMETRİK ANALİZLERİ
Yayın Bilgisi: 2020 , Akademik Sanat
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 894

0

894

0

954

0

566

Sivrihisar Ulu Cami Yapı Malzeme Analizleri
Yayın Bilgisi: 2019 , Akdeniz Sanat
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1109

0

1109

AKSEKİ SARIHACILAR KÖYÜ CAMİ AHŞAP TEŞHİSİ
Yazarlar: Barbaros Yaman , Ali Akın Akyol , Kısmet Aktaş
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1347

0

1347

0

690

Anadolu’da Kerpiç Duvar Yapımı Yöntemlerine Ait Bir Derleme Çalışması
Yazarlar: Tuğba Dirican, Ali Akın Akyol
Yayın Bilgisi: 2019 , Sanat ve Tasarım Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 9124

0

9124

Antik Yapı Malzemesi Olarak Tuğla ve Kiremit: Boğsak Adası Bizans Yerleşimi Örneklemi
Yayın Bilgisi: 2017 , Sanat ve Tasarım Dergisi
DOI: 10.18603/sanatvetasarim.370745
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10034

0

10034

Prof. Ülker Muncuk Müzesinde Bulunan Örtülerde Belgeleme Çalışmaları ve Boyarmadde Analizleri
Yayın Bilgisi: 2017 , Sanat ve Tasarım Dergisi
DOI: 10.18603/sanatvetasarim.370792
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1210

0

1210

0

2640

Bybassos Hellenistik Ticari Amphoraları Arkeometrik Çalışmaları
Yazarlar: Ali Akın Akyol , Yusuf Kağan Kadıoğlu , Ahmet Kaan Şenol
Yayın Bilgisi: 2013 , Cedrus
DOI: 10.13113/CEDRUS/20131684
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 672

0

672

ZEUGMA (GAZİANTEP) ANTİK KENTİ DUVAR RESİMLERİ ARKEOMETRİK ÇALIŞMALARI
Yazarlar: Ali Akın Akyol , Yusuf Kağan Kadıoğlu, Şahinde Demirci
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3165

0

3165

Yayınlar

MALATYA ULU CAMİ MİMARİ, DEKORATİF VE YAPISAL MALZEMELERİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
Yayın Bilgisi: 2022 , Amisos
DOI: 10.48122/amisos.1175555
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 440

1

0

440

Antik Yapı Malzemesi Olarak Tuğla ve Kiremit: Boğsak Adası Bizans Yerleşimi Örneklemi
Yayın Bilgisi: 2017 , Sanat ve Tasarım Dergisi
DOI: 10.18603/sanatvetasarim.370745
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10034

2

0

10034

2

0

2640

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.